Registered Users Sign In Here
Traffic School: Send this page to a friend
Live Help
Traffic School

Thông tin khoá học

Traffic School Online Course


Về nội dung

GoToTrafficSchool.com cung cấp lớp học giao thông trực tuyến tốt nhất ở mọi tiểu bang khắp quốc gia. Chương trình giảng dạy lớp giao thông trực tuyến của chúng tôi cho phép bạn học mọi thứ mà bạn có lẽ học ở lớp học giao thông truyền thống - với một phần nhỏ chi phí, và với sự tiện lợi nhất của việc học tại nhà. Bạn có thể bắt đầu và tạm dừng khoá học bất cứ khi nào bạn cần - hệ thống theo dõi độc nhất của chúng tôi sẽ lưu lại cấp bậc của bạn. Khoá học này luôn sẵn sàng trên mạng 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Với GoToTrafficSchool.com, bạn tự lên thời gian biểu!

Thêm vào đó, khoá học có thể được đọc lớn cho bạn bằng cách chọn tính năng mới nhất của chúng tôi Read-Along trong lúc đăng ký. Trong chính các khoá học có những minh hoạ bằng màu sắc, hoạt hình và những hướng dẫn bằng video, và những thực tiễn thú vị. Sau khi hoàn tất chương cuối cùng của khoá học, bạn sẽ làm một bài thi cuối khoá trên mạng hoặc ở một địa điểm làm bài thi (những yêu cầu của bài thi cuối khoá sẽ được cung cấp cho bạn trong thời gian bạn đăng ký, sau khi bạn đã chọn tiểu bang và toà án của mình).

Sau khi bạn vượt qua bài thi cuối khoá, chúng tôi sẽ e-mail cho bạn một bản xác nhận việc hoàn tất của bạn. Chúng tôi cũng sẽ gửi một bản in ra giấy chứng chỉ hoàn tất của bạn đến toà án của bạn hoặc cho bạn, tuỳ theo tiểu bang và hạt mà bạn bị phạt. Vui lòng gọi cho chúng tôi đến số 1-888-329-7069 nếu bạn có câu hỏi hoặc cần giúp đỡ để bắt đầu. Bạn cũng có thể trò chuyện trực tiếp qua mạng với nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi bằng cách nhấp vào biểu tượng trò chuyện trực tiếp ở phía trên màn hình.


Traffic School: Register Now


Trang chủ | Giao thông trường học đăng ký | Đăng nhập | Thông tin khóa học | Thành viên | Giảm giá bảo hiểm | Bảo hiểm | Giao dịch đặc biệt
Liên hệ | Trợ giúp bàn | Giấy chứng nhận giao hàng | Địa điểm thử nghiệm | Chương trình bảo lãnh | Các ý kiến sinh viên
Ngôn ngữ khóa học | Sơ đồ trang web

Các khóa học trong nhiều ngôn ngữ!

Người lái xe ở Texas: Xoá biên bản phạt của bạn với GetDefensive.Com, khoá học lái xe phòng vệ trực tuyến tốt nhất!
Đào tạo lái xe trực tuyến - Học lái xe trực tuyến với TeenDrivingCourse.Com!