Registered Users Sign In Here
Traffic School: Send this page to a friend
Live Help
Traffic School

Giới thiệu về công ty

Traffic School Online Course

Bạn sẽ thích khoá học của chúng tôi!

CyberActive is an e-Learning company focused exclusively on the topics of traffic safety and driver education.

Giới thiệu về công ty

CyberActive là một công ty giáo duc điện tử (e-Learning) chỉ tập trung vào các chủ đề của an toàn giao thông và đào tạo lái xe. Khoá học của GoToTrafficSchool.com được phát triển và biên soạn bởi Sharon Naim, người sáng lập và là Tổng giám đốc của GoToTrafficSchool.com. Bà Naim đã sáng lập ra CyberActive Incorporated, dba, GoToTrafficSchool.com, vào năm 2000. Bà Naim, cử nhân luật trường Đại học luật UCLA, đã dành những năm đầu tiên trong sự nghiệp pháp lý của mình làm đại diện cho những người bị nhận giấy phạt giao thông. Trên một triệu người đã tham dự các khoá học trực tuyến của CyberActive; và trên 98% những học viên này đã cho khoá học điểm cao trong bản đánh giá được tiến hành vào cuối mỗi khoá. Những đánh giá này thường bình luận về tính dễ sử dụng, tính dễ hiểu của những tài liệu trong khoá học và những tính năng đa phương tiện đi kèm.

Trong mười năm qua, CyberActive đã tập trung cho một mảng công việc: cung cấp chương trình giáo dục lái xe an toàn dễ tiếp cận và giá cả phải chăng cho mỗi người lái xe một - mới và cũ, thương mại và phi thương mại - tại Hoa Kỳ. CyberActive tin tưởng rằng giáo dục cho người lái xe về thói quen lái xe an toàn là một phương tiện hữu hiệu nhất để đạt được sự an toàn dài hạn trên đường bộ. Đó là lý do tại sao mà CyberActive cung cấp các khoá học giao thông trực tuyến và lái xe phòng vệ cho hợp thức giấy phép, giáo dục lái xe trực tuyến và khoá học về an toàn dành cho đào tạo cấp tốc ở doanh nghiệp, các khoá giáo dục lái xe cho người vị thành niên, các khoá an toàn giao thông trực tuyến dành cho người lái xe đứng tuổi, và các khoá lái xe an toàn trực tuyến dành cho các công ty bảo hiểm.

Chúng tôi biết là hiện nay có nhiều tuỳ chọn đối vối việc đào tại lái xe trực tuyến, nhưng bạn cần một tên tuổi mà bạn có thể tin tưởng phải không nào? Đăng ký ngay bây giờ tại GoToTrafficSchool.com


Trang chủ | Giao thông trường học đăng ký | Đăng nhập | Thông tin khóa học | Thành viên | Giảm giá bảo hiểm | Bảo hiểm | Giao dịch đặc biệt
Liên hệ | Trợ giúp bàn | Giấy chứng nhận giao hàng | Địa điểm thử nghiệm | Chương trình bảo lãnh | Các ý kiến sinh viên
Ngôn ngữ khóa học | Sơ đồ trang web

Các khóa học trong nhiều ngôn ngữ!

Người lái xe ở Texas: Xoá biên bản phạt của bạn với GetDefensive.Com, khoá học lái xe phòng vệ trực tuyến tốt nhất!
Đào tạo lái xe trực tuyến - Học lái xe trực tuyến với TeenDrivingCourse.Com!