Registered Users Sign In Here
Traffic School: Send this page to a friend
Live Help
The most trusted name in Traffic School

Nhận chứng chỉ của bạn trong vòng 24 giờ

Là một trong những trường giao thông trực tuyến lớn nhất trên cả nước, Go To Traffic School.com có dịch vụ khách hàng với lực lượng nhân viên đầy đủ và trung tâm hoàn thành sản phẩm sẵn sàng 7 ngày trong tuần để giải đáp những thắc mắc và xử lý chứng chỉ. Nếu bạn hoàn tất khoá học của mình trước 4 giờ chiều, giờ chuẩn Thái Bình Dương , chứng chỉ của bạn sẽ được xử lý và chuyển đi trong cùng ngày. Có nghĩa là nếu thời hạn của toà án đến gần và bạn cần chứng chỉ nhanh chóng thì bạn có thể hoàn tất khoá học của chúng tôi và nhận chứng chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ*.

Traffic School Sample Certificate

Hơn thế nữa, khi bạn gọi đến trung tâm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi, bạn sẽ gặp một người, không phải một hệ thống tự động. Nhiều công ty cạnh tranh với chúng tôi không thể cung cấp sự hỗ trợ khách hàng ở cấp độ này, tức là thời gian chờ bị kéo dài và hệ thống điện thoại tự động thường làm khách hàng thất vọng hơn là giúp đỡ họ. Tại GoToTrafficSchool.com, chúng tôi hiểu rằng cung cấp dịch vụ khách hàng cao cấp có tính tối thượng đối với thành công của chúng tôi. Dịch vụ khách hàng của chúng tôi và tiện nghi chuyển phát được đặt trên không gian văn phòng 10,000 bộ vuông (xem hình trên) ở Los Angeles, California.

Traffic School Headquarters

* Những khách hàng chọn dịch vụ chuyển phát qua đêm ưu tiên qua FedEx và hoàn tất khoá học của mình trước 5 giờ chiều PTS từ thứ Hai đến thứ Sáu sẽ nhận được chứng chỉ trước 10 giờ sáng ngày hôm sau. Nếu bạn hoàn tất khoá học của mình vào thứ Bảy trước 12 giờ trưa PST và đã chọn dịch vụ chuyển phát qua đêm ưu tiên qua FedEx, bạn sẽ nhận được chứng chỉ vào thứ Hai. Nếu bạn hoàn tất khoá học sau 12 giờ trưa PST thứ Bảy hoặc Chủ nhật, chứng chỉ của bạn sẽ được xử lý và gửi đi vào thứ Hai.


Trang chủ | Giao thông trường học đăng ký | Đăng nhập | Thông tin khóa học | Thành viên | Giảm giá bảo hiểm | Bảo hiểm | Giao dịch đặc biệt
Liên hệ | Trợ giúp bàn | Giấy chứng nhận giao hàng | Địa điểm thử nghiệm | Chương trình bảo lãnh | Các ý kiến sinh viên
Ngôn ngữ khóa học | Sơ đồ trang web

Các khóa học trong nhiều ngôn ngữ!

Người lái xe ở Texas: Xoá biên bản phạt của bạn với GetDefensive.Com, khoá học lái xe phòng vệ trực tuyến tốt nhất!
Đào tạo lái xe trực tuyến - Học lái xe trực tuyến với TeenDrivingCourse.Com!