Registered Users Sign In Here
Traffic School: Send this page to a friend
Live Help
The most trusted name in Traffic School

Được công nhận ở đa số các tiểu bang

Nhiều trường học giao thông trực tuyến đáng ngờ tuyên bố họ được "công nhận" ở những tiểu bang và toà án nhất định như trên thực tế không phải thế. Nếu bạn dự một khoá học không được công nhận sẽ có nguy cơ là toà án cấp phép sẽ bác bỏ chứng chỉ hoàn tất của bạn và bạn sẽ phải liên hệ với trường học giao thông đó để đòi hoàn tiền. Điều đó không chỉ là sự bất tiện mà còn làm mất thời gian, tiền bạc của bạn và có thể dẫn đến việc bạn trễ hạn quy định của toà án và nhận một giấy phạt nữa vào hồ sơ của mình.

Tại GoToTrafficSchool.com, chúng tôi khuyến khích tất cả khách hàng của mình kiểm tra với toà án cấp phép trước khi ghi danh vào một trong những khoá học của chúng tôi. Là một trong những trường giao thông uy tín nhất và lớn nhất, GoToTrafficSchool.com có được sự công nhận rộng rãi trên cả bang tại hơn 15 tiểu bang cùng với hàng trăm toà án và các hạt. Nếu bạn muốn biết khoá học của chúng tôi có được công nhận ở khu vực của bạn hay không, hãy chọn tiểu bang của bạn trên bản đồ tương tác dưới đây để biết các thông tin về sự công nhận và giá cả.

Traffic School Online - Map of Approved States.

ĐƯỢC CÔNG NHẬN!

Nếu tiểu bang của bạn ghi là "Được công nhận", điều đó có nghĩa là GoToTrafficSchool.com đã được công nhận khắp tiểu bang. Chứng chỉ hoàn tất mà bạn sẽ nhận được từ việc tham dự khoá học được công nhận hoàn toàn, được thừa nhận bởi cơ quan luật pháp của hạt hoặc của bang như là một phương tiện xoá biên bản phạt hoặc giảm điểm.


KIỂM TRA VỚI TOÀ ÁN CỦA BẠN!

Nếu tiểu bang của bạn ghi là "Kiểm tra với toà án của bạn", điều đó có nghĩa là chương trình của chúng tôi được công nhận ở cấp độ từng toà án, và khi đó có một số toà án có thể công nhận chương trình này như là phương tiện xoá biên bản phạt còn một số bang khác thì không. Hãy gọi cho toà án cấp phép của bạn để biết thêm thông tin.


Trang chủ | Giao thông trường học đăng ký | Đăng nhập | Thông tin khóa học | Thành viên | Giảm giá bảo hiểm | Bảo hiểm | Giao dịch đặc biệt
Liên hệ | Trợ giúp bàn | Giấy chứng nhận giao hàng | Địa điểm thử nghiệm | Chương trình bảo lãnh | Các ý kiến sinh viên
Ngôn ngữ khóa học | Sơ đồ trang web

Các khóa học trong nhiều ngôn ngữ!

Người lái xe ở Texas: Xoá biên bản phạt của bạn với GetDefensive.Com, khoá học lái xe phòng vệ trực tuyến tốt nhất!
Đào tạo lái xe trực tuyến - Học lái xe trực tuyến với TeenDrivingCourse.Com!