Registered Users Sign In Here
Traffic School: Send this page to a friend
Live Help

BẠN ĐANG Ở ĐÂY:    trang chủ » đăng ký » lựa chọn tiểu bang và ngôn ngữ » West Virginia (change)

State Flag

Chào mừng bạn đến với

Lớp giao thông lái xe an toàn trực tuyến West Virginia

Tiểu Bang được lựa chọn » West Virginia (thay đổi)
1-888-329-7069
Nhắp nút "tiếp tục" để tiến hành đăng ký hoặc xem thêm dưới đây những thông tin bổ ích về khoá học giao thông West Virginia của chúng tôi.

Thông tin thêm về khoá học giao thông, lái xe an toàn, hoàn thiện kỹ năng lái xe West Virginia dành cho xoá bỏ giấy phạt và giảm phí bảo hiểm.

 • Lớp giao thông West Virginia »
 • Toàn án chấp thuận West Virginia »
 • Hỗ trợ khách hàng 24/7»
 • Xử lý chứng chỉ trong ngày»
 • Đảm bảo hoàn tiền 100%»
 • Chi tiết khoá học»
 • Những câu hỏi thường gặp»
 • Hạt của lớp giao thông West Virginia »

THÔNG TIN VỀ West Virginia

West Virginia vi phạm giao thông

Tại Tây Virginia, Toà án giám sát tất cả các hành vi vi phạm giao thông. Tuy nhiên, tòa án đó phụ thuộc vào cách bạn đã được ban hành dẫn lưu lượng truy cập của bạn. Nếu bạn cam kết một sự vi phạm giao thông trên một đường phố của địa phương hoặc thành phố, một thành phố West Virginia tòa án có thẩm quyền trên vé của bạn. Nếu bạn đang kéo qua trên đường cao tốc hoặc bằng một West Virginia cảnh sát tiểu bang, bạn sẽ phải xử lý vé với một thẩm phán tòa án. Rất may, giao thông vi phạm dẫn của bạn sẽ chứa các thông tin bạn cần chắc chắn rằng bạn đang xử lý dẫn với chính quyền thích hợp.

Dẫn của bạn cũng sẽ cho bạn biết nơi bạn có thể gửi thanh toán hoặc trả tiền trong người. Đồng thời, dẫn của bạn nên bao gồm một ngày để bạn có thể xuất hiện tại tòa án, nên bạn không muốn trả vé ngay. Bởi xuất hiện tại tòa án, bạn có thể yêu cầu một ngày xét xử vụ án tranh chấp ở phía trước của một thẩm phán, hoặc bạn có thể plead guilty phải đi vào ngày bao gồm trong vé của bạn. Nếu bạn xuất hiện tại tòa án và plead guilty, bạn có thể xin tòa giảm bớt hoặc bỏ qua vi phạm giao thông của bạn hoàn toàn để đổi ghi danh của bạn trong một chương trình cải tiến trình điều khiển giao thông hoặc trường học, trong đó có một trường học West Virginia lưu lượng truy cập trực tuyến hoặc cải thiện trình điều khiển trực tuyến chương trình. The West Virginia thẩm phán bạn xuất hiện ở phía trước sẽ có tổng cộng trên quyết định theo ý như vậy, nhưng có thể sẽ xem xét trước đó của bạn West Virginia hồ sơ lái xe, cũng như cụ thể của các hành vi vi phạm giao thông mà đưa bạn trước khi tòa án tại địa điểm đầu tiên.

West Virginia điểm hệ thống

Bạn nên cố gắng tránh việc phải xem xét các tùy chọn này quá thường xuyên, như West Virginia sử dụng một hệ thống các điểm để theo dõi West Virginia lái xe thói quen và giúp giữ an toàn West Virginia lái xe ngoài đường. Những điểm này sẽ xuất hiện trên West Virginia hồ sơ lái xe của bạn nếu bạn đang bị kết án hoặc plead guilty (trả tiền mặt kỹ thuật pleading guilty) của một vi phạm giao thông ở Tây Virginia hoặc bang nào khác. Sau đây là danh sách một số trong những điểm mà sẽ xuất hiện trên West Virginia hồ sơ lái xe của bạn cho tội phạm đi kèm của họ

 • Turns không đúng, bắt đầu hoặc Ngừng: 2 điểm
 • Cản trở giao thông: 2 điểm
 • Tailgating: 2 điểm
 • Không tín hiệu đúng: 2 điểm
 • Đẩy mạnh hơn 5 mph: 2 điểm
 • Không hiển thị hợp lệ Giấy phép: 2 điểm
 • Đẩy mạnh hơn 10 mph: 3 điểm
 • Wrong Way trên 1-Way Street: 3 điểm
 • Không Yield: 3 điểm
 • Không Obey Tín hiệu giao thông: 3 điểm
 • Việc không tuân ngừng đăng: 3 điểm
 • Xả rác: 3 điểm
 • Đẩy mạnh hơn 15 mph: 5 điểm
 • Rời khỏi cảnh của một tai nạn: 6 điểm
 • Đi qua một dừng xe buýt trường học: 6 điểm
 • Đẩy mạnh trong một Khu học: 6 điểm
 • Reckless Driving: 6 điểm
 • Tháo chạy một Cán bộ: 8 điểm

Những điểm này, một khi đã tích lũy được, sẽ ở trên Tây Virginia lái xe của bạn ghi lại trong hai năm, và giao thông vi phạm tiềm ẩn sẽ được về Tây Virginia lái xe của bạn ghi trong bảy năm. Ngoài các rủi ro, tích tụ của các điểm có thể gây ra việc đình chỉ West Virginia của bạn lái xe đặc quyền hoàn toàn.

Đình chỉ West Virginia Lái xe đặc quyền của bạn

Khi bạn tích lũy điểm so với năm hồ sơ lái xe của bạn trong một khoảng thời gian hai năm, Tây Virginia DMV sẽ thông báo cho bạn bằng thư mà West Virginia đặc quyền lái xe của bạn có thể bị đình chỉ nếu bạn không kiềm chế các thực hành lái xe không an toàn của bạn. Sau đó, tùy thuộc vào cách bạn phải chịu nhiều điểm trên West Virginia hồ sơ lái xe của bạn tại bất kỳ thời gian một, West Virginia đặc quyền lái xe của bạn có thể bị đình chỉ số tiền theo thời gian:

 • 12-13 điểm: 30 ngày
 • 14-15 điểm: 45 ngày
 • 16-17 điểm: 60 ngày
 • 18-19 điểm: 90 ngày

20 điểm: Đình chỉ cho đến khi tổng số điểm kỷ lục lái xe ít hơn 11

Hơn nữa, West Virginia đặc quyền lái xe của bạn có thể bị đình chỉ ngay lập tức cho bất kỳ một trong những vi phạm sau đây, ngay cả khi bạn cam kết họ chỉ cần một lần:

· Giả mạo thông tin để West Virginia tòa án hoặc các DMV West Virginia

· Giả mạo thông tin đến một West Virginia nhà cung cấp bảo hiểm tự động

 • Không có được bảo hiểm đầy đủ tự động

· Gian lận vẽ chân dung giấy phép của người khác như là của riêng bạn

 • Giấy phép của bạn để cho vay khác

· Thể chất của bạn thay đổi West Virginia giấy phép lái xe

Một số hành vi vi phạm giao thông cũng có thể dẫn đến việc thu hồi vô hạn của West Virginia đặc quyền của bạn lái xe, có nghĩa là, khôi phục hiệu lực ngăn cản bởi West Virginia DMV, bạn không bao giờ có thể lái xe ở West Virginia một lần nữa:

 • Lái xe trên một giấy phép bị đình chỉ
 • DUI aùn

· 2 hành vi vi phạm giao thông cho trẻ vị thành niên ( "tốt nghiệp được cấp Giấy phép")

 • 3 lái xe thiếu thận trọng aùn trong hai năm
 • Kéo đua

· Chạy trốn một tai nạn thương tích là kết quả của người khác

 • Không lo giết người

Nếu giấy phép của bạn đã bị đình chỉ hoặc thu hồi vì lý do nào, nó là bắt buộc rằng bạn tranh không nên lái xe trong bất kỳ và tất cả các trường hợp cho đến khi bạn đã trả tiền nợ của bạn và thực hiện tất cả những gì được yêu cầu của bạn bởi tòa án West Virginia xử lý đình chỉ hoặc phương Tây Virginia DMV. Lái xe trên một bị đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép kết quả West Virginia đình chỉ trong một năm mà không có thêm cơ hội để khiếu nại. Lái xe trong khi West Virginia đặc quyền lái xe của bạn đã bị đình chỉ do một niềm DUI đất bạn sẽ ở trong tù cho tối thiểu là sáu tháng, và đình chỉ hơn nữa của West Virginia của bạn lái xe đặc quyền.

Tham dự giao thông School ở West Virginia

Nếu bạn nhận được một cảnh báo trong các thư từ West Virginia DMV, bạn nên xem xét nghiêm túc đăng ký vào một West Virginia chương trình cải tiến trình điều khiển, bao gồm Tây Virginia trường lưu lượng truy cập trực tuyến hoặc các khóa học lái xe trực tuyến phòng thủ. Bởi đăng ký vào một trường học giao thông Tây Virginia truyền thống hoặc trực tuyến hoặc chương trình cải tiến trình điều khiển, bạn có thể loại bỏ tới ba điểm từ West Virginia hồ sơ lái xe của bạn một lần mỗi hai năm.

Trong khi West Virginia DMV chỉ có thẩm quyền cụ thể một vài trường truyền thống giao thông để đáp ứng các yêu cầu cần thiết để giảm điểm trên hồ sơ lái xe của bạn West Virginia, West Virginia tòa án có thể cho phép bạn ghi danh vào một trường học West Virginia lưu lượng truy cập trực tuyến để đáp ứng các yêu cầu này. Ngoài ra, tòa án cũng có thể xem xét giảm hoặc miễn nhiệm vi phạm từ hồ sơ lưu lượng truy cập của bạn hoàn toàn. Điều quan trọng là bạn nói với tòa án địa phương West Virginia xử lý vi phạm giao thông của bạn về việc này, như là vấn đề sẽ còn lại lên chỉ để theo quyết định của tòa.

Ngoài ra, thời gian là các chất này. West Virginia sẽ không cho phép bạn ghi danh vào một trường học West Virginia lưu lượng truy cập trực tuyến hoặc cải thiện trình điều khiển trực tuyến chương trình một khi bạn đã đạt đến mười hai điểm trên West Virginia hồ sơ lái xe của bạn, hoặc nếu bạn có mười một điểm trên West Virginia hồ sơ lái xe của bạn và một sự vi phạm đang chờ xử lý percolating thông qua hệ thống. Điều này bao gồm các điểm đó trở nên chưa giải quyết như là kết quả của một sự vi phạm giao thông sau khi bạn đã xuất hiện trước một tòa án West Virginia và nhất trí ghi danh vào một chương trình West Virginia học trực tuyến giao thông, nhưng chưa thành công hoàn thành nó. Vì vậy, nếu bạn muốn tham gia vào một trường học West Virginia lưu lượng truy cập trực tuyến hoặc khóa học lái xe an toàn phòng thủ để cải thiện West Virginia hồ sơ lái xe của bạn và có thể có các điểm và giao thông vi phạm tiềm ẩn của họ khỏi hồ sơ của bạn, bạn nên ghi danh lâu trước khi bạn đang nguy hiểm gần với ngưỡng điểm West Virginia's 12 - .

Lợi ích của một bản ghi sạch West Virginia Lái xe

Một Tây Virginia lái xe ghi rõ ràng là rất quan trọng vì nhiều lý do. Một Tây Virginia lái xe ghi rõ ràng thường có nghĩa là bạn cũng không phải trả tiền phạt nhượng mà đi kèm với một dẫn giao thông. West Virginia sạch hồ sơ lái xe của bạn cũng sẽ giúp bạn tránh mất West Virginia của bạn lái xe đặc quyền do lặp lại vi phạm giao thông.

West Virginia trường lưu lượng truy cập trực tuyến và West Virginia cải tiến các chương trình trực tuyến điều khiển được thiết kế để nâng cao kỹ năng lái xe phòng thủ của bạn và dạy cho bạn lái xe an toàn thói quen, do đó bạn có thể giúp giữ cho bản thân và West Virginia trình điều khiển khác an toàn, chỉ đạo rõ ràng về hành vi vi phạm giao thông trong tương lai và giữ của bạn West Virginia lái xe hồ sơ tìm nguyên sơ.

Hơn nữa, bạn có thể giúp giảm đáng kể bạn trả tiền bảo hiểm tự động bằng cách làm cho chắc chắn West Virginia hồ sơ lái xe của bạn là như Việt vi phạm giao thông có thể. Sự tham gia của bạn trong một chương trình West Virginia tuyến xe cải tiến có thể giúp bạn làm điều này. Các bạn tốt hơn West Virginia lái xe ghi hình để các nhà cung cấp bảo hiểm, bao gồm sự tham gia tại một trường học West Virginia lưu lượng truy cập trực tuyến. là ít có khả năng bạn nhìn thấy một bước nhảy trong phí bảo hiểm của bạn này một mình có thể giúp bạn tiết kiệm hàng trăm đến hàng ngàn đô la mỗi năm, đặc biệt là nếu ghi danh của bạn ngăn chặn các tập tin đính kèm của một hành vi vi phạm giao thông nghiêm trọng hơn đến West Virginia hồ sơ lái xe của bạn..

West Virginia Mature Driver Bảo hiểm Giảm giá

Nhiều người Tây Virginia cũng hỗ trợ các nhà cung cấp bảo hiểm lái xe an toàn cho Mature Driver, lái xe 50 tuổi trở lên, bằng cách cung cấp các khóa học lái xe và cải tiến cho phép các trình điều khiển dành cho người lớn để ghi danh vào một trường học West Virginia lưu lượng truy cập trực tuyến. Như các chương trình lái xe an toàn có thể dẫn đến giảm giá đáng kể để đóng bảo hiểm của bạn, giúp bạn tiết kiệm tiền bạc trong khi bạn cải thiện khả năng của bạn lái xe. Bạn nên liên hệ với nhà cung cấp bảo hiểm tự động của bạn để xem những loại giảm giá có thể có sẵn cho bạn là driver West Virginia trưởng thành.

West Virginia Juvenile Driver Bảo hiểm Giảm giá

Tương tự như vậy, West Virginia Juvenile Drivers, những người lái xe từ 16 đến 18, có thể cũng có thể xem cắt giảm phí bảo hiểm tự động của họ bằng cách đăng ký vào một trường học West Virginia lưu lượng truy cập trực tuyến hoặc khóa học lái xe trực tuyến phòng thủ. Young trình điều khiển được các mục tiêu phổ biến cho các công ty bảo hiểm để tính mức giá rất cao, thường là do sự bất cẩn sai lầm phổ biến và thói quen lái xe không an toàn mà đi cùng với một lái xe bị thiếu kinh nghiệm. Nếu bạn có một người lái xe chưa thành niên trong nhà của bạn, hoặc là một West Virginia chưa thành niên điều khiển, bạn nên tiếp cận với những nhà cung cấp địa phương tự động bảo hiểm của bạn và xem liệu một West Virginia tuyến giao thông trường học có thể giúp cải thiện West Virginia lái xe của bạn và ghi lại, lần lượt, thấp hơn của bạn tự động bảo hiểm tỷ giá.

West Virginia trong lớp giao thông trường học

Nếu bạn muốn đi học giao thông, một khóa học lái xe phòng thủ, hoặc cải thiện trình điều khiển một chương trình cài đặt trong một lớp học tiêu chuẩn, West Virginia DMV gợi ý các gạch sau-và-các lớp học giao thông vữa cho bạn để xem xét việc tham gia đăng ký:

 • West Virginia Driver Đào tạo
 • Lái xe có thể học
 • Bluefield AAA

Để biết thêm thông tin về các trường này, bạn có thể liên hệ trực tiếp, hoặc tiếp cận với những văn phòng địa phương West Virginia DMV của bạn hoặc một thẩm phán Tây Virginia tòa án địa phương, để xem cách những lớp này so sánh với một West Virginia trường lưu lượng truy cập trực tuyến hoặc cải thiện chương trình điều khiển trực tuyến.

West Virginia NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:

Tôi có thể thanh toán cho khoá học lái xe an toàn trực tuyến West Virginia của GoToTrafficSchool.com bằng ngân phiếu được không?

Được. Bạn có thể thanh toán cho khoá học lái xe an toàn trực tuyến West Virginia của GoToTrafficSchool.com trực tiếp trên mạng hoặc bằng cách gửi ngân phiếu theo đường thư.

Có cách nào để tôi có thể nhận được chứng chỉ hoàn tất khoá học West Virginia trong thời gian nhanh nhất không?

Để có thể chuyển chứng chỉ hoàn tất khoá học West Virginia của bạn trong thời gian nhanh nhất, chúng tôi có dịch vụ Chuyển phát qua đêm ưu tiên của FedEx (trễ nhất là 10 giờ 30 sáng ngày làm việc hôm sau) và dịch vụ Chuyển phát qua đêm tiêu chuẩn của FedEx (trễ nhất là 5 giờ chiều ngày làm việc hôm sau). Nếu bạn hoàn tất khoá học trực tuyến West Virginia vào ngày thứ sáu, chúng tôi cũng có dịch vụ Chuyển phát ngày thứ bảy của FedEx (trễ nhất là 12 giờ trưa thứ bảy). Đối với những người ở hạt Los Angeles, chúng tôi cũng sẵn có dịch vụ chuyển phát nhanh trong ngày.

Website của các bạn có bảo mật không?

Chương trình GoToTrafficSchool.com là một website mã hoá theo chuẩn SSL và hoàn toàn bảo mật. Khi đăng ký với khoá học giao thông trực tuyến West Virginia hoặc các khoá học đào tạo lái xe an toàn West Virginia của chúng tôi, bạn không phải lo lắng gì về thông tin cá nhân hay thông tin thẻ tín dụng kèm theo. Bảo mật thông tin cho bạn là ưu tiên số một của chúng tôi.

Tôi có thể dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến West Virginia trên GoToTrafficSchool.com nhưng chỉ với điều kiện nó được chấp nhận bởi toà án West Virginia đối với việc miễn phạt. Làm sao tôi biết chắc điều đó?

Vui lòng kiểm tra với toà án West Virginia để tin chắc rằng khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến West Virginia trên GoToTrafficSchool.com được chấp nhận cho việc miễn phạt vi phạm giao thông West Virginia.

Có khoá học nào rẻ hơn GoToTrafficSchool.com không?

GoToTrafficSchool.com đã trở thành một trong những nhà cung cấp chương trình đào tạo về giao thông West Virginia và các khoá học lái xe an toàn trực tuyến West Virginia lớn nhất và uy tín nhất cấp quốc gia bởi vì chúng tôi luôn luôn cung cấp cho khách hàng của mình dịch vụ với giá tốt nhất. Có những nhà cung cấp các chương trình học giao thông trực tuyến West Virginia khác lừa dối khách hàng bằng cách đưa ra một mức giá ở trang chủ, để cho khách hàng đăng ký toàn bộ chương trình học giao thông trực tuyến West Virginia của họ và chỉ khi kết thúc quá trình đăng ký khách hàng mới biết rằng mình phải trả rất nhiều loại ẩn phí khác làm gia tăng tăng tổng chi phí cho chương trình học giao thông trực tuyến West Virginia của mình.

Cấu trúc của chương trình học giao thông trực tuyến West Virginia là gì? Khoá lái xe an toàn trực tuyến West Virginia, khoá hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến West Virginia và khoá giảm phí bảo hiểm trực tuyến West Virginia ?

Các khoá học West Virginia mà bạn tham gia với chúng tôi thuộc hai loại cơ bản: miễn phạt West Virginia và giảm phí bảo hiểm West Virginia. Bất cứ máy tính nào có truy cập internet đều có thể được sử dụng để tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến West Virginia. Để thuận lợi cho bạn, chúng tôi cũng tạo điều kiện cho bạn bắt đầu và tạm dừng khoá học lái xe an toàn West Virginia phù hợp với lịch trình của bạn. Bạn có thể bắt đầu lại từ chỗ bạn đã tạm dừng ở bất kỳ lúc nào. Mỗi khoá đào tạo lái xe an toàn trực tuyến West Virginia được chia thành nhiều chương, và cuối mỗi chương sẽ có một bài kiểm tra trắc nghiệm được thiết kế để bạn chuẩn bị cho bài thi cuối khoá West Virginia. Chỉ đơn giản là bạn vượt qua được bài thi cuối khoá lái xe trực tuyến West Virginia là chúng tôi sẽ gửi cho bạn chứng chỉ West Virginia hoàn tất khoá học. Chứng chỉ West Virginia hoàn tất khoá học này sẽ được gửi bằng đường thư theo phương thức gửi mà bạn đã chọn lúc đăng ký.

Khoá học giảm phí bảo hiểm trực tuyến West Virginia trên GoToTrafficSchool.com có thể giúp tôi có được chiết khấu trên phí bảo hiểm ô tô của mình không?

Nhiều, nhưng không phải tất cả. Các công ty bảo hiểm West Virginia sẽ cho bạn một mức chiết khấu khi bạn tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến West Virginia. Bạn nên tham vấn với đại lý bảo hiểm West Virginia của mình để tìm hiểu xem bạn có được chiết khấu dành cho người lái xe an toàn West Virginia nếu bạn hoàn tất khoá học giảm phí bảo hiểm West Virginia trong chương trình học giao thông trực tuyến hay không.

Tôi có vài biên bản phạt vi phạm giao thông West Virginia. Bằng cách nào tôi có thể sử dụng GoToTrafficSchool.com để xoá bỏ toàn bộ chúng?

Không. Chương trình học giao thông trực tuyến West Virginia sẽ cho phép bạn xoá bỏ chỉ một biên bản phạt mà thôi. Đó là bởi vì đa số toà án sẽ không cho phép bạn xoá bỏ nhiều hơn một biên bản phạt với một khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe. Đa số các tiểu bang cũng không cho phép người bị đơn dự chương trình học giao thông, khoá học lái xe an toàn, hoàn thiện kỹ năng lái xe hoặc giảm điểm nhiều hơn một lần trong thời hạn quy định (12, 18 hoặc 24 tháng). Để có thêm thông tin về nguyên tắc hợp lệ của toà án West Virginia đối với các khoá học giao thông, chọn toà án của bạn và xem "các điều kiện hợp lệ". Nếu không có điều kiện hợp lệ nào trong đó, vui lòng tham vấn toàn án của bạn ở West Virginia để đảm bảo rằng bạn có thể ghi danh vào khoá học giao thông trực tuyến West Virginia để xoá bỏ biên bản phạt.

Tôi có thể thường xuyên phải bắt đầu và tạm dừng các khoá học miễn phạt trực tuyến West Virginia, giảm phí bảo hiểm trực tuyến West Virginia hoặc giảm điểm trực tuyến West Virginia trên GoToTrafficSchool.com. Như vậy liệu có được không?

Đương nhiên rồi. Khoá học lái xe an toàn trực tuyến West Virginia của GoToTrafficSchool được thiết kế để phù hợp với lịch trình bận rộn của bạn và bạn có thể học và tạm dừng thường xuyên nếu cần.

Tôi muốn biết chứng chỉ hoàn tất khoá học lái xe an toàn trực tuyến West Virginia của tôi sẽ được gửi đến đâu.

Chứng chỉ hoàn tất khoá học West Virginia của bạn đối với khoá học lái xe an toàn trực tuyến West Virginia hoặc chương trình học giao thông trực tuyến sẽ được gửi đến địa điểm được chỉ định bởi toà án của bạn. Bạn sẽ có thông tin chi tiết hơn về toà án của bạn, nơi có quyền phán xét đối với giấy phép của bạn một khi bạn đã hoàn tất quy trình đăng ký tình trạng chương trình học giao thông trực tuyến West Virginia hoặc khoá học lái xe an toàn trực tuyến West Virginia.

Tiền tôi đóng cho chương trình học giao thông trực tuyến West Virginia có thể được hoàn lại hay không?

Có. Tiền bạn đóng cho chương trình học giao thông trực tuyến West Virginia có thể được hoàn lại ở bất kỳ thời điểm nào trước khi hoàn tất chương trình học lái xe an toàn trực tuyến West Virginia nếu bạn gửi yêu cầu trước khi chứng chỉ hoàn tất khoá học West Virginia được gửi đi.

Mắt tôi khó đọc chữ. Khoá học giao thông trực tuyến West Virginia có tính năng nào trợ giúp không?

Có. Đối với những người có vấn đề về thị lực, chúng tôi cung cấp tuỳ chọn "read along (đọc lên)" trong tất cả các khoá hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến West Virginia của chúng tôi. Tuỳ chọn này hoạt động bằng cách đọc lớn các bài học của khoá học lái xe an toàn West Virginia trong lúc bạn xem những dòng chữ trên màn hình.

Có phải tất cả toà án West Virginia đều chấp nhận khoá học lái xe an toàn trực tuyến West Virginia hoặc chương trình học giao thông trực tuyến West Virginia của GoToTrafficSchool.com không?

Không phải tất cả toà án đều chấp nhận khoá học lái xe an toàn trực tuyến West Virginia của chúng tôi. Đó chính là lý do mà chúng tôi đề nghị bạn nên kiểm tra với toà án để đảm bảo rằng khoá học lái xe an toàn trực tuyến tại GoToTrafficSchool.com thoả mãn được yêu cầu của toà án.

Liệu tôi có đủ điều kiện để tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến West Virginia miễn phạt, khoá học giảm phí bảo hiểm trực tuyến West Virginia hoặc khoá học giảm điểm trực tuyến West Virginia trên GoToTrafficSchool.com không?

Đa số các tiểu bang chỉ cho phép người bị đơn tham dự học lái xe an toàn một lần trong mỗi 12 đến 24 tháng. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên kiểm tra với toà án West Virginia  để đảm bảo rằng bạn có đủ điều kiện để học khoá hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến West Virginia trên GoToTrafficSchool.com.

Có bao nhiêu bài trắc nghiệm lái xe an toàn trực tuyến West Virginia trong các khoá miễn phạt trực tuyến West Virginia, giảm phí bảo hiểm trực tuyến West Virginia hoặc giảm điểm trực tuyến West Virginia ?

Có một bài trắc nghiệm giao thông trực tuyến West Virginia sau mỗi chương của khoá học lái xe an toàn trực tuyến West Virginia trên GoToTrafficSchool.com.

Tôi thực sự muốn được giảm điểm vi phạm nếu tôi tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến West Virginia của GoToTrafficSchool.com. Vậy phải làm thế nào?

Ở đa số các tiểu bang, bạn có thể tham dự khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến West Virginia của chúng tôi để tránh bị ghi điểm vào hồ sơ lái xe. Chỉ có một ít tiểu bang cho phép bạn dự khoá học giao thông trực tuyến West Virginia của GoToTrafficSchool.com với mục đích xoá bỏ điểm vi phạm hiện tại ra khỏi hồ sơ lái xe, nhưng nói chung trường hợp này không phổ biến.

Tôi muốn chắc chắn rằng mình nhận được tín chỉ trong khoá học lái xe an toàn trực truyến West Virginia của GoToTrafficSchool.com. Tôi bị phạt ở tiểu bang khác. Vậy tôi có thể ghi danh học khoá lái xe an toàn trực tuyến West Virginia tại GoToTrafficSchool.com hay là tôi phải ghi danh ở tiểu bang mà tôi nhận biên bản phạt?

Nếu bạn bị phạt ở West Virginia, bạn phải ghi danh với khoá học giao thông trực tuyến West Virginia của chúng tôi. Tương tự, nếu bạn dự khoá học lái xe an toàn cho tiểu bang khác hay quốc gia khác không phải là nơi bạn bị phạt thì toà án West Virginia sẽ bác bỏ chứng chỉ của bạn và bạn có thể không nhận được tín chỉ nào cho khoá học.

Có khả năng nào mà tôi có thể dự khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến West Virginia trên GoToTrafficSchool.com nếu thời hạn học giao thông West Virginia chỉ còn 3 ngày không?

Ở một số tiểu bang như là Arizona thì bạn có thể không được ghi danh học lái xe an toàn West Virginia nếu bạn có ít hơn 10 ngày trước thời hạn chót học giao thông West Virginia của bạn. Vui long kiểm tra với toàn án West Virginia xem họ có gợi ý gì không.

Toàn án West Virginia bảo tôi phải dự một khoá học giao thông West Virginia. Tôi có thể ghi danh trong khoá học lái xe an toàn trực tuyến West Virginia của GoToTrafficSchool.com để đáp ứng đòi hỏi của toà án hay không?

Nếu toà án West Virginia chỉ định bạn ghi danh học khoá hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến West Virginia của GoToTrafficSchool.com thì bạn có thể ghi danh cho khoá học này. Nếu toà án West Virginia không chỉ định rõ là bạn phải dự khoá học an toàn giao thông West Virginia nào thì chúng tôi đề nghị bạn trước hết nên hỏi toàn án West Virginia xem là bạn có thể dự khoá học trực tuyến tại GoToTrafficSchool.com hay không.

Tôi thực sự bận rộn với công việc và không có nhiều thời gian. Khoá học lái xe an toàn trực tuyến West Virginia của GoToTrafficSchool.com có thay thế được cho chương trình học trên lớp West Virginia truyền thống được không?

Có. Chương trình học lái xe an toàn trực tuyến West Virginia của GoToTrafficSchool.com thay thế được cho chương trình học trên lớp West Virginia truyền thống. Hãy đảm bảo là tiểu bang của bạn hoặc toà án chỗ bạn chấp nhận khoá học lái xe an toàn trực tuyến West Virginia trên GoToTrafficSchool.com của chúng tôi bằng cách kiểm tra với toàn án, người có quyền phán quyết trên biên bản phạt của bạn.

Tôi có phải trải qua quá trình xác thực nhân thân đối với khoá học lái xe an toàn trực tuyến West Virginia hay không?

Mặc dù đa số toà án West Virginia sẽ không yêu cầu bạn xác thực nhân thân, một số toàn án ở West Virginia có thể yêu cầu điều đó dưới dạng một bài thi sát hạch cuối khoá, một bảng câu trả lời cuối cùng có công chứng hoặc sử dụng xác thực nhân thân thông qua mức tín dụng hạn chế. Nếu toà án West Virginia, người có quyền quyết định đối với khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến West Virginia của bạn, có yêu cầu xác thực nhân thân, thì chúng tôi sẽ cho bạn biết. Toà án sẽ sử dụng những thông tin này để xác minh rằng bạn là chính mình trước khi hoàn tất bài thi cuối khoá học giao thông trực tuyến West Virginia. Việc này nhằm đảm bảo là không có người nào khác thay bạn tham dự khoá học trực tuyến West Virginia.


Trang chủ | Giao thông trường học đăng ký | Đăng nhập | Thông tin khóa học | Thành viên | Giảm giá bảo hiểm | Bảo hiểm | Giao dịch đặc biệt
Liên hệ | Trợ giúp bàn | Giấy chứng nhận giao hàng | Địa điểm thử nghiệm | Chương trình bảo lãnh | Các ý kiến sinh viên
Ngôn ngữ khóa học | Sơ đồ trang web

Các khóa học trong nhiều ngôn ngữ!

Người lái xe ở Texas: Xoá biên bản phạt của bạn với GetDefensive.Com, khoá học lái xe phòng vệ trực tuyến tốt nhất!
Đào tạo lái xe trực tuyến - Học lái xe trực tuyến với TeenDrivingCourse.Com!