Registered Users Sign In Here
Traffic School: Send this page to a friend
Live Help

BẠN ĐANG Ở ĐÂY:    trang chủ » đăng ký » lựa chọn tiểu bang và ngôn ngữ » Montana (change)

State Flag

Chào mừng bạn đến với

Lớp giao thông lái xe an toàn trực tuyến Montana

Tiểu Bang được lựa chọn » Montana (thay đổi)
1-888-329-7069
Nhắp nút "tiếp tục" để tiến hành đăng ký hoặc xem thêm dưới đây những thông tin bổ ích về khoá học giao thông Montana của chúng tôi.

Thông tin thêm về khoá học giao thông, lái xe an toàn, hoàn thiện kỹ năng lái xe Montana dành cho xoá bỏ giấy phạt và giảm phí bảo hiểm.

 • Lớp giao thông Montana »
 • Toàn án chấp thuận Montana »
 • Hỗ trợ khách hàng 24/7»
 • Xử lý chứng chỉ trong ngày»
 • Đảm bảo hoàn tiền 100%»
 • Chi tiết khoá học»
 • Những câu hỏi thường gặp»
 • Hạt của lớp giao thông Montana »

THÔNG TIN VỀ Montana

Montana vi phạm giao thông

Nếu bạn nhận được cam kết bắt gặp một sự vi phạm giao thông do một sĩ quan cảnh sát thành phố Montana, sĩ quan cảnh sát hoặc sảnh sát xa lộ đường cao tốc, bạn sẽ được yêu cầu để giải quyết vấn đề với các tòa án địa phương, thành phố Montana giám sát thẩm quyền, nơi bạn nhận được dẫn nguồn của bạn. Dẫn của bạn sẽ giải thích cho bạn cách đi về làm như vậy và bao gồm các thông tin liên lạc cho các tòa án địa phương Montana bạn sẽ cần phải trả. Montana tòa án chấp nhận, trong người hoặc chai thuốc thư, tiền mặt, kiểm tra và, trong nhiều trường hợp, thẻ tín dụng.

Nếu bạn muốn tranh chấp vi phạm giao thông của bạn hoặc yêu cầu một cơ hội để có hành vi vi phạm giao thông của bạn bị giảm hoặc miễn nhiệm, bạn sẽ cần phải xuất hiện tại tòa án. Ngày ra tòa của bạn sẽ được cung cấp trên dẫn giao thông cấp cho bạn bởi các viên chức thực thi pháp luật Montana. Hãy chắc chắn để hiển thị vào ngày đó và vào thời gian nếu bạn không có ý định trả tiền vé của bạn ngay lập tức, như là việc không làm như vậy có thể dẫn đến một bảo đảm cho ngồi ghế của bạn bắt giữ và đình chỉ có thể có các đặc quyền của bạn trong khi lái xe Montana vấn đề đang được giải quyết.

Montana điểm hệ thống

Các Montana xe cơ phận ( "MVD") theo dõi điểm chống lại hồ sơ lái xe Montana của bạn để đảm bảo rằng bạn không đặt ra một mối đe dọa đến sự an toàn của các trình điều khiển Montana. Tùy theo bao nhiêu và bạn vi phạm giao thông phải chịu những gì trong một khoảng thời gian nhất định, cấp phép của bạn có thể bị đình chỉ hoặc thu hồi. Dưới đây là không độc quyền danh sách các điểm kèm theo hồ sơ lái xe Montana của bạn để vi phạm giao thông phổ biến:

 • Không có được giấy phép lái xe của Montana: 2 điểm
 • Bỏ qua một tín hiệu giao thông: 2 điểm
 • Không để quan sát tốc độ giới hạn: 3 điểm
 • Không thực hiện việc duy trì bảo hiểm đúng: 5 điểm
 • Reckless lái xe: 5 điểm
 • Lái xe với một giấy phép bị đình chỉ: 6 điểm
 • Lái xe dưới ảnh hưởng của: 10 điểm

Đối với mỗi hành vi vi phạm mà bạn thấy tội lỗi của cam kết, các điểm này sẽ đính kèm theo hồ sơ lái xe Montana của bạn trong ba năm kể từ ngày vi phạm giao thông đã được phát hành (DUI án cuối cùng cho năm năm).

Đình chỉ Montana Lái xe đặc quyền của bạn

Các MVD Montana là hơi lenient so với các tiểu bang khác với số tiền của các điểm có thể tích tụ trên hồ sơ lái xe Montana của bạn trước khi cấp giấy phép của bạn bị đình chỉ. Tuy nhiên, nếu 30 điểm được gắn vào hồ sơ lái xe của bạn trong một Montana 3-năm khoảng thời gian, các MVD Montana Records Cục Kiểm soát và Driver sẽ thu hồi giấy phép của bạn. Trong khi đó ở một số tiểu bang, tham gia vào một chương trình lái xe phòng thủ có thể rảnh rỗi bạn có đăng ký của bạn bị treo tại thời điểm này, ở Montana, khóa học như vậy sẽ chỉ giảm một nửa lệ phí cao, bạn sẽ phải trả để có giấy phép bạn phục hồi.

Thanh toán phí, lệ phí có thể không phải tất cả các bạn bắt buộc phải làm. Hầu hết khả năng, tòa án Montana xử lý vi phạm hiện hành của bạn hoặc MVD Montana sẽ yêu cầu một số chi tiết tiềm năng mà bạn phải hoàn tất, bao gồm các dịch vụ cộng đồng, hạn chế tạm thời về cấp phép của bạn di chuyển về phía trước, và sự tham gia yêu cầu của bạn trong một trường học giao thông Montana hoặc chương trình cải tiến trình điều khiển.

Tham dự giao thông trong trường học Montana

Cách tốt nhất để tránh có đặc quyền lái xe Montana của bạn bị đình chỉ là để giữ vi phạm giao thông giảm kỷ lục của bạn hoàn toàn. Nếu bạn có một cam kết vi phạm giao thông, một cách để làm điều này có thể được yêu cầu giảm hoặc miễn nhiệm vi phạm giao thông của bạn trong việc trao đổi để tham gia vào một trường học Montana lưu lượng truy cập trực tuyến hoặc cải thiện chương trình điều khiển trực tuyến. Trong khi MVD Montana sẽ không trao đổi loại bỏ các vi phạm giao thông của bạn từ hồ sơ lái xe Montana của bạn cho ghi danh của bạn trong chương trình như vậy, và MVD Montana cũng không cho phép các trường học thường lưu lượng truy cập trực tuyến để đáp ứng bất kỳ tòa án hoặc-MVD-ra lệnh ghi danh học giao thông , Montana tòa án có thẩm quyền kết án đang chờ bạn.

Vì vậy, nếu bạn là trích dẫn với một sự vi phạm giao thông và bạn xuất hiện tại tòa án, bạn có thể yêu cầu như vậy là sắp xếp. Gần như chắc chắn, bất kỳ cơ hội như vậy sẽ phụ thuộc vào chân thành của bạn trước khi tòa, trước Montana hồ sơ lái xe của bạn và tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm giao thông hiện tại trước khi bạn Tuy nhiên,. Bằng cách xuất hiện tại tòa án và yêu cầu tòa án nếu một tuyến giao thông Montana trường hoặc trực tuyến chương trình điều khiển cải tiến có thể giữ một sự vi phạm giao thông giảm kỷ lục của bạn, bạn có thể ngăn ngừa một hệ thống treo tương lai của các đặc quyền lái xe Montana của bạn ngoài việc tăng vọt phí bảo hiểm chi phí bảo hiểm mà nhất định đi kèm dẫn giao thông vừa được mua lại của bạn.

Lợi ích của một bản ghi sạch Montana Lái xe

Điều quan trọng là để duy trì một hồ sơ lái xe Montana sạch ở tất cả nếu có thể, và một tuyến giao thông Montana trường học hoặc chương trình điều khiển trực tuyến cải tiến có thể giúp bạn làm điều đó. Ngoài ra, bạn sẽ được học các kỹ thuật lái xe quan trọng, có thể làm cho bạn một an toàn hơn, thông minh hơn và nhiều hơn nữa phòng thủ điều khiển. Những kỹ năng này không chỉ giúp bạn tránh tai nạn trong tương lai và hành vi vi phạm giao thông, nhưng sự tham gia của bạn trong một trường học hoặc chương trình giao thông Montana lái xe trực tuyến phòng thủ mà dạy cho bạn những kỹ năng này cho thấy hãng bảo hiểm tự động của bạn rằng bạn nghiêm túc về việc bị một người lái xe an toàn. Điều này, đến lượt nó, sẽ tự động giữ cho chi phí bảo hiểm của bạn thấp.

Montana trưởng thành và Vị thành niên Drivers

Tự động cung cấp dịch vụ bảo hiểm của bạn thậm chí có thể cung cấp cho bạn một giảm giá bảo hiểm để ghi danh vào một trường học Montana lưu lượng truy cập trực tuyến hoặc Montana cải thiện chương trình điều khiển trực tuyến. Nhiều hãng bảo hiểm giảm giá cho các trình điều khiển cũ và trẻ hơn trong một nỗ lực để cải thiện thói quen lái xe an toàn của họ và giúp họ ngăn ngừa tai nạn giao thông trong tương lai.

Nếu bạn là một Montana Mature Driver trên 50, hay một Driver Montana Vị thành niên dưới 18, hoặc bạn có một tài xế lái xe trưởng thành hoặc chưa thành niên trong gia đình của bạn, bạn nên liên lạc với hãng bảo hiểm của bạn để xem nếu một giảm giá bảo hiểm có sẵn bằng việc tham gia thành công của bạn trong một tuyến giao thông Montana Montana trường hoặc cải thiện chương trình điều khiển trực tuyến.

Montana trong lớp giao thông trường học

Nhiều người có thể muốn tham gia vào một trường lưu lượng truy cập Montana, lái xe cải thiện chương trình, hoặc phòng thủ lái xe tất nhiên, trong một thiết lập lớp học truyền thống. Hoặc, bạn có thể đã được đặt hàng bởi một tòa án thành phố hoặc các MVD Montana Montana ghi danh vào một trường lưu lượng truy cập Montana mà đòi hỏi bạn phải tham dự trong người. Để có được một danh sách các trường học giao thông Montana Montana và cải thiện các chương trình điều khiển mà tòa án Montana giám sát lưu lượng truy cập của bạn đã vi phạm trước đây có thẩm quyền hoặc được chấp nhận, bạn nên liên hệ với tòa án Montana dẫn xử lý của bạn.

Ngoài ra, MVD Montana đã chấp thuận trước của gạch sau-và-vữa lưu lượng trường để tham gia vào nếu MVD Montana đã ra lệnh cho bạn làm như vậy:

Núi Rocky trường giao thông
PO Box 825
Livingston, MT 59.047

Montana NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:

Tôi có thể thanh toán cho khoá học lái xe an toàn trực tuyến Montana của GoToTrafficSchool.com bằng ngân phiếu được không?

Được. Bạn có thể thanh toán cho khoá học lái xe an toàn trực tuyến Montana của GoToTrafficSchool.com trực tiếp trên mạng hoặc bằng cách gửi ngân phiếu theo đường thư.

Có cách nào để tôi có thể nhận được chứng chỉ hoàn tất khoá học Montana trong thời gian nhanh nhất không?

Để có thể chuyển chứng chỉ hoàn tất khoá học Montana của bạn trong thời gian nhanh nhất, chúng tôi có dịch vụ Chuyển phát qua đêm ưu tiên của FedEx (trễ nhất là 10 giờ 30 sáng ngày làm việc hôm sau) và dịch vụ Chuyển phát qua đêm tiêu chuẩn của FedEx (trễ nhất là 5 giờ chiều ngày làm việc hôm sau). Nếu bạn hoàn tất khoá học trực tuyến Montana vào ngày thứ sáu, chúng tôi cũng có dịch vụ Chuyển phát ngày thứ bảy của FedEx (trễ nhất là 12 giờ trưa thứ bảy). Đối với những người ở hạt Los Angeles, chúng tôi cũng sẵn có dịch vụ chuyển phát nhanh trong ngày.

Website của các bạn có bảo mật không?

Chương trình GoToTrafficSchool.com là một website mã hoá theo chuẩn SSL và hoàn toàn bảo mật. Khi đăng ký với khoá học giao thông trực tuyến Montana hoặc các khoá học đào tạo lái xe an toàn Montana của chúng tôi, bạn không phải lo lắng gì về thông tin cá nhân hay thông tin thẻ tín dụng kèm theo. Bảo mật thông tin cho bạn là ưu tiên số một của chúng tôi.

Tôi có thể dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Montana trên GoToTrafficSchool.com nhưng chỉ với điều kiện nó được chấp nhận bởi toà án Montana đối với việc miễn phạt. Làm sao tôi biết chắc điều đó?

Vui lòng kiểm tra với toà án Montana để tin chắc rằng khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Montana trên GoToTrafficSchool.com được chấp nhận cho việc miễn phạt vi phạm giao thông Montana.

Có khoá học nào rẻ hơn GoToTrafficSchool.com không?

GoToTrafficSchool.com đã trở thành một trong những nhà cung cấp chương trình đào tạo về giao thông Montana và các khoá học lái xe an toàn trực tuyến Montana lớn nhất và uy tín nhất cấp quốc gia bởi vì chúng tôi luôn luôn cung cấp cho khách hàng của mình dịch vụ với giá tốt nhất. Có những nhà cung cấp các chương trình học giao thông trực tuyến Montana khác lừa dối khách hàng bằng cách đưa ra một mức giá ở trang chủ, để cho khách hàng đăng ký toàn bộ chương trình học giao thông trực tuyến Montana của họ và chỉ khi kết thúc quá trình đăng ký khách hàng mới biết rằng mình phải trả rất nhiều loại ẩn phí khác làm gia tăng tăng tổng chi phí cho chương trình học giao thông trực tuyến Montana của mình.

Cấu trúc của chương trình học giao thông trực tuyến Montana là gì? Khoá lái xe an toàn trực tuyến Montana, khoá hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Montana và khoá giảm phí bảo hiểm trực tuyến Montana ?

Các khoá học Montana mà bạn tham gia với chúng tôi thuộc hai loại cơ bản: miễn phạt Montana và giảm phí bảo hiểm Montana. Bất cứ máy tính nào có truy cập internet đều có thể được sử dụng để tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Montana. Để thuận lợi cho bạn, chúng tôi cũng tạo điều kiện cho bạn bắt đầu và tạm dừng khoá học lái xe an toàn Montana phù hợp với lịch trình của bạn. Bạn có thể bắt đầu lại từ chỗ bạn đã tạm dừng ở bất kỳ lúc nào. Mỗi khoá đào tạo lái xe an toàn trực tuyến Montana được chia thành nhiều chương, và cuối mỗi chương sẽ có một bài kiểm tra trắc nghiệm được thiết kế để bạn chuẩn bị cho bài thi cuối khoá Montana. Chỉ đơn giản là bạn vượt qua được bài thi cuối khoá lái xe trực tuyến Montana là chúng tôi sẽ gửi cho bạn chứng chỉ Montana hoàn tất khoá học. Chứng chỉ Montana hoàn tất khoá học này sẽ được gửi bằng đường thư theo phương thức gửi mà bạn đã chọn lúc đăng ký.

Khoá học giảm phí bảo hiểm trực tuyến Montana trên GoToTrafficSchool.com có thể giúp tôi có được chiết khấu trên phí bảo hiểm ô tô của mình không?

Nhiều, nhưng không phải tất cả. Các công ty bảo hiểm Montana sẽ cho bạn một mức chiết khấu khi bạn tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Montana. Bạn nên tham vấn với đại lý bảo hiểm Montana của mình để tìm hiểu xem bạn có được chiết khấu dành cho người lái xe an toàn Montana nếu bạn hoàn tất khoá học giảm phí bảo hiểm Montana trong chương trình học giao thông trực tuyến hay không.

Tôi có vài biên bản phạt vi phạm giao thông Montana. Bằng cách nào tôi có thể sử dụng GoToTrafficSchool.com để xoá bỏ toàn bộ chúng?

Không. Chương trình học giao thông trực tuyến Montana sẽ cho phép bạn xoá bỏ chỉ một biên bản phạt mà thôi. Đó là bởi vì đa số toà án sẽ không cho phép bạn xoá bỏ nhiều hơn một biên bản phạt với một khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe. Đa số các tiểu bang cũng không cho phép người bị đơn dự chương trình học giao thông, khoá học lái xe an toàn, hoàn thiện kỹ năng lái xe hoặc giảm điểm nhiều hơn một lần trong thời hạn quy định (12, 18 hoặc 24 tháng). Để có thêm thông tin về nguyên tắc hợp lệ của toà án Montana đối với các khoá học giao thông, chọn toà án của bạn và xem "các điều kiện hợp lệ". Nếu không có điều kiện hợp lệ nào trong đó, vui lòng tham vấn toàn án của bạn ở Montana để đảm bảo rằng bạn có thể ghi danh vào khoá học giao thông trực tuyến Montana để xoá bỏ biên bản phạt.

Tôi có thể thường xuyên phải bắt đầu và tạm dừng các khoá học miễn phạt trực tuyến Montana, giảm phí bảo hiểm trực tuyến Montana hoặc giảm điểm trực tuyến Montana trên GoToTrafficSchool.com. Như vậy liệu có được không?

Đương nhiên rồi. Khoá học lái xe an toàn trực tuyến Montana của GoToTrafficSchool được thiết kế để phù hợp với lịch trình bận rộn của bạn và bạn có thể học và tạm dừng thường xuyên nếu cần.

Tôi muốn biết chứng chỉ hoàn tất khoá học lái xe an toàn trực tuyến Montana của tôi sẽ được gửi đến đâu.

Chứng chỉ hoàn tất khoá học Montana của bạn đối với khoá học lái xe an toàn trực tuyến Montana hoặc chương trình học giao thông trực tuyến sẽ được gửi đến địa điểm được chỉ định bởi toà án của bạn. Bạn sẽ có thông tin chi tiết hơn về toà án của bạn, nơi có quyền phán xét đối với giấy phép của bạn một khi bạn đã hoàn tất quy trình đăng ký tình trạng chương trình học giao thông trực tuyến Montana hoặc khoá học lái xe an toàn trực tuyến Montana.

Tiền tôi đóng cho chương trình học giao thông trực tuyến Montana có thể được hoàn lại hay không?

Có. Tiền bạn đóng cho chương trình học giao thông trực tuyến Montana có thể được hoàn lại ở bất kỳ thời điểm nào trước khi hoàn tất chương trình học lái xe an toàn trực tuyến Montana nếu bạn gửi yêu cầu trước khi chứng chỉ hoàn tất khoá học Montana được gửi đi.

Mắt tôi khó đọc chữ. Khoá học giao thông trực tuyến Montana có tính năng nào trợ giúp không?

Có. Đối với những người có vấn đề về thị lực, chúng tôi cung cấp tuỳ chọn "read along (đọc lên)" trong tất cả các khoá hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Montana của chúng tôi. Tuỳ chọn này hoạt động bằng cách đọc lớn các bài học của khoá học lái xe an toàn Montana trong lúc bạn xem những dòng chữ trên màn hình.

Có phải tất cả toà án Montana đều chấp nhận khoá học lái xe an toàn trực tuyến Montana hoặc chương trình học giao thông trực tuyến Montana của GoToTrafficSchool.com không?

Không phải tất cả toà án đều chấp nhận khoá học lái xe an toàn trực tuyến Montana của chúng tôi. Đó chính là lý do mà chúng tôi đề nghị bạn nên kiểm tra với toà án để đảm bảo rằng khoá học lái xe an toàn trực tuyến tại GoToTrafficSchool.com thoả mãn được yêu cầu của toà án.

Liệu tôi có đủ điều kiện để tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Montana miễn phạt, khoá học giảm phí bảo hiểm trực tuyến Montana hoặc khoá học giảm điểm trực tuyến Montana trên GoToTrafficSchool.com không?

Đa số các tiểu bang chỉ cho phép người bị đơn tham dự học lái xe an toàn một lần trong mỗi 12 đến 24 tháng. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên kiểm tra với toà án Montana  để đảm bảo rằng bạn có đủ điều kiện để học khoá hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Montana trên GoToTrafficSchool.com.

Có bao nhiêu bài trắc nghiệm lái xe an toàn trực tuyến Montana trong các khoá miễn phạt trực tuyến Montana, giảm phí bảo hiểm trực tuyến Montana hoặc giảm điểm trực tuyến Montana ?

Có một bài trắc nghiệm giao thông trực tuyến Montana sau mỗi chương của khoá học lái xe an toàn trực tuyến Montana trên GoToTrafficSchool.com.

Tôi thực sự muốn được giảm điểm vi phạm nếu tôi tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Montana của GoToTrafficSchool.com. Vậy phải làm thế nào?

Ở đa số các tiểu bang, bạn có thể tham dự khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Montana của chúng tôi để tránh bị ghi điểm vào hồ sơ lái xe. Chỉ có một ít tiểu bang cho phép bạn dự khoá học giao thông trực tuyến Montana của GoToTrafficSchool.com với mục đích xoá bỏ điểm vi phạm hiện tại ra khỏi hồ sơ lái xe, nhưng nói chung trường hợp này không phổ biến.

Tôi muốn chắc chắn rằng mình nhận được tín chỉ trong khoá học lái xe an toàn trực truyến Montana của GoToTrafficSchool.com. Tôi bị phạt ở tiểu bang khác. Vậy tôi có thể ghi danh học khoá lái xe an toàn trực tuyến Montana tại GoToTrafficSchool.com hay là tôi phải ghi danh ở tiểu bang mà tôi nhận biên bản phạt?

Nếu bạn bị phạt ở Montana, bạn phải ghi danh với khoá học giao thông trực tuyến Montana của chúng tôi. Tương tự, nếu bạn dự khoá học lái xe an toàn cho tiểu bang khác hay quốc gia khác không phải là nơi bạn bị phạt thì toà án Montana sẽ bác bỏ chứng chỉ của bạn và bạn có thể không nhận được tín chỉ nào cho khoá học.

Có khả năng nào mà tôi có thể dự khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Montana trên GoToTrafficSchool.com nếu thời hạn học giao thông Montana chỉ còn 3 ngày không?

Ở một số tiểu bang như là Arizona thì bạn có thể không được ghi danh học lái xe an toàn Montana nếu bạn có ít hơn 10 ngày trước thời hạn chót học giao thông Montana của bạn. Vui long kiểm tra với toàn án Montana xem họ có gợi ý gì không.

Toàn án Montana bảo tôi phải dự một khoá học giao thông Montana. Tôi có thể ghi danh trong khoá học lái xe an toàn trực tuyến Montana của GoToTrafficSchool.com để đáp ứng đòi hỏi của toà án hay không?

Nếu toà án Montana chỉ định bạn ghi danh học khoá hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Montana của GoToTrafficSchool.com thì bạn có thể ghi danh cho khoá học này. Nếu toà án Montana không chỉ định rõ là bạn phải dự khoá học an toàn giao thông Montana nào thì chúng tôi đề nghị bạn trước hết nên hỏi toàn án Montana xem là bạn có thể dự khoá học trực tuyến tại GoToTrafficSchool.com hay không.

Tôi thực sự bận rộn với công việc và không có nhiều thời gian. Khoá học lái xe an toàn trực tuyến Montana của GoToTrafficSchool.com có thay thế được cho chương trình học trên lớp Montana truyền thống được không?

Có. Chương trình học lái xe an toàn trực tuyến Montana của GoToTrafficSchool.com thay thế được cho chương trình học trên lớp Montana truyền thống. Hãy đảm bảo là tiểu bang của bạn hoặc toà án chỗ bạn chấp nhận khoá học lái xe an toàn trực tuyến Montana trên GoToTrafficSchool.com của chúng tôi bằng cách kiểm tra với toàn án, người có quyền phán quyết trên biên bản phạt của bạn.

Tôi có phải trải qua quá trình xác thực nhân thân đối với khoá học lái xe an toàn trực tuyến Montana hay không?

Mặc dù đa số toà án Montana sẽ không yêu cầu bạn xác thực nhân thân, một số toàn án ở Montana có thể yêu cầu điều đó dưới dạng một bài thi sát hạch cuối khoá, một bảng câu trả lời cuối cùng có công chứng hoặc sử dụng xác thực nhân thân thông qua mức tín dụng hạn chế. Nếu toà án Montana, người có quyền quyết định đối với khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Montana của bạn, có yêu cầu xác thực nhân thân, thì chúng tôi sẽ cho bạn biết. Toà án sẽ sử dụng những thông tin này để xác minh rằng bạn là chính mình trước khi hoàn tất bài thi cuối khoá học giao thông trực tuyến Montana. Việc này nhằm đảm bảo là không có người nào khác thay bạn tham dự khoá học trực tuyến Montana.


Trang chủ | Giao thông trường học đăng ký | Đăng nhập | Thông tin khóa học | Thành viên | Giảm giá bảo hiểm | Bảo hiểm | Giao dịch đặc biệt
Liên hệ | Trợ giúp bàn | Giấy chứng nhận giao hàng | Địa điểm thử nghiệm | Chương trình bảo lãnh | Các ý kiến sinh viên
Ngôn ngữ khóa học | Sơ đồ trang web

Các khóa học trong nhiều ngôn ngữ!

Người lái xe ở Texas: Xoá biên bản phạt của bạn với GetDefensive.Com, khoá học lái xe phòng vệ trực tuyến tốt nhất!
Đào tạo lái xe trực tuyến - Học lái xe trực tuyến với TeenDrivingCourse.Com!