Registered Users Sign In Here
Traffic School: Send this page to a friend
Live Help

BẠN ĐANG Ở ĐÂY:    trang chủ » đăng ký » lựa chọn tiểu bang và ngôn ngữ » Pennsylvania (change)

State Flag

Chào mừng bạn đến với

Lớp giao thông lái xe an toàn trực tuyến Pennsylvania

Tiểu Bang được lựa chọn » Pennsylvania (thay đổi)
1-888-329-7069
Nhắp nút "tiếp tục" để tiến hành đăng ký hoặc xem thêm dưới đây những thông tin bổ ích về khoá học giao thông Pennsylvania của chúng tôi.

Thông tin thêm về khoá học giao thông, lái xe an toàn, hoàn thiện kỹ năng lái xe Pennsylvania dành cho xoá bỏ giấy phạt và giảm phí bảo hiểm.

 • Lớp giao thông Pennsylvania »
 • Toàn án chấp thuận Pennsylvania »
 • Hỗ trợ khách hàng 24/7»
 • Xử lý chứng chỉ trong ngày»
 • Đảm bảo hoàn tiền 100%»
 • Chi tiết khoá học»
 • Những câu hỏi thường gặp»
 • Hạt của lớp giao thông Pennsylvania »

THÔNG TIN VỀ Pennsylvania

Vi phạm giao thông ở Pennsylvania

Nếu bạn đang lái xe ở Pennsylvania và được đánh bắt cam kết một sự vi phạm giao thông, bạn sẽ được phát hành một dẫn bởi một cảnh sát địa phương Pennsylvania Cán bộ, Pennsylvania Sheriff's Office hoặc Pennsylvania lộ tuần tra. Mọi hành vi vi phạm giao thông bang Pennsylvania là giám sát bởi một quận hoặc tòa án bang Pennsylvania, thành phố trong quận nơi bạn đã nhận được dẫn giao thông.

Nếu bạn đang phát hành một vé giao thông, các dẫn sẽ bao gồm những thông tin bạn cần biết về việc tòa án bang Pennsylvania vi phạm cụ thể giám sát lưu lượng truy cập của bạn cũng như hướng dẫn về cách trả tiền phạt mà không xuất hiện tại tòa án nếu bạn chọn. Trong khi một số tòa án tại các khu vực đô thị lớn Pennsylvania sẽ cho phép bạn trả tiền phạt vi phạm giao thông cho các tuyến của bạn, bạn có khả năng sẽ phải kiểm tra thư trong một hoặc hiện một séc hoặc tiền mặt trong người đến tòa án bang Pennsylvania xử lý vi phạm giao thông của bạn.

Nếu bạn muốn thách thức vi phạm giao thông của bạn hoặc xuất hiện tại tòa án để plead guilty, dẫn lưu lượng truy cập của bạn sẽ cung cấp cho bạn một ngày arraignment để bạn có thể xuất hiện tại tòa án bang Pennsylvania xử lý vi phạm giao thông của bạn và một ngày để xét xử.

Pennsylvania điểm hệ thống

Các cơ quan lập pháp tiểu bang Pennsylvania có thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải Pennsylvania ( "DOT") để sử dụng một điểm "" hệ thống để ghi lại lịch sử lái xe của mỗi lái xe Pennsylvania. The Pennsylvania điểm hệ thống yêu cầu bạn như một người lái xe Pennsylvania để duy trì một hồ sơ lái xe có ít hơn sáu điểm ở tất cả các lần hoặc nguy cơ có thể đình chỉ đặc quyền Pennsylvania lái xe của bạn.

Dưới đây là danh sách các hành vi vi phạm giao thông nhiều và phổ biến các điểm rằng DOT Pennsylvania gán chống lại hồ sơ lái xe của bạn Pennsylvania cho cam kết:

 • Đẩy mạnh bởi ít hơn 10 mph: 2 điểm CHUYÊN NGHIỆP

· Giấy phép hạn chế vi phạm (tức là, lái xe vào ban đêm): 2 điểm CHUYÊN NGHIỆP

 • Chạy một ánh sáng đỏ: 3 điểm CHUYÊN NGHIỆP
 • Careless Lái xe: 3 điểm CHUYÊN NGHIỆP
 • Tailgating: 3 điểm CHUYÊN NGHIỆP
 • Không Yield: 3 điểm CHUYÊN NGHIỆP
 • Đẩy mạnh bởi 11-15mph: 3 điểm CHUYÊN NGHIỆP
 • Đẩy mạnh bởi 16-25mph: 4 điểm CHUYÊN NGHIỆP
 • Đẩy mạnh bởi 26-30: 5 điểm CHUYÊN NGHIỆP

· Đẩy mạnh hơn 30mph: 5 điểm CHUYÊN NGHIỆP & 15-day đình chỉ

· Đẩy mạnh trong một Khu Công việc: điểm + một ngày 15-treo

Trong khi một hành vi vi phạm giao thông duy nhất không có vẻ như là một vấn đề nghiêm trọng, chỉ hai 11mph vi phạm tăng tốc trong một khoảng thời gian ngắn sẽ cho kết quả trong sáu điểm trên bản ghi của bạn. Nếu điều đó xảy ra, Pennsylvania DOT sẽ để bạn để có một kỳ thi bằng văn bản, trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo bằng văn bản, để duy trì các đặc quyền Pennsylvania lái xe của bạn. Bởi qua các kỳ thi, hai điểm sẽ được đưa ra hồ sơ lái xe của bạn Pennsylvania.

Pennsylvania cũng sẽ loại bỏ ba điểm tắt hồ sơ lái xe của bạn cho mỗi 12 tháng mà bạn tránh những hành vi vi phạm giao thông hoặc đình chỉ một vì lý do không liên kết với hồ sơ lái xe của bạn (nghĩa là, nếu không trả tiền hỗ trợ nuôi con). Nếu bạn nhận được điểm chống lại hồ sơ lái xe Pennsylvania của bạn, nhưng chúng khỏi hồ sơ của bạn thông qua một thời gian dài lái xe an toàn và có thể duy trì một hồ sơ sạch cho 12 tháng hơn, Pennsylvania DOT sẽ xóa hồ sơ lái xe của bạn Pennsylvania sạch như khi bạn không bao giờ phải chịu bất kỳ giao thông vi phạm.

Đình chỉ giấy phép ở Pennsylvania

Nếu bạn là một driver Vị thành niên, một người lái xe dưới 18 tuổi, và bạn phải chịu sáu điểm chống lại hồ sơ lái xe Pennsylvania của bạn hoặc được đánh bắt đẩy nhanh hơn 25mph hơn giới hạn tốc độ, bạn có thể có giấy phép của bạn bị đình chỉ như 90 ngày và yêu cầu bạn phải hoàn thành một kỳ thi an toàn giao thông bằng văn bản. Nếu điều này xảy ra hai lần trước khi bạn lần lượt 19, Pennsylvania DOT sẽ đình chỉ các đặc quyền Pennsylvania lái xe của bạn trong vòng 4 tháng.

Nếu bạn đang ở trên 18 tuổi, sáu điểm chống lại hồ sơ lái xe của bạn sẽ chỉ có kết quả trong đoạn văn yêu cầu của bạn một DOT Pennsylvania-quản lý bằng văn bản xét nghiệm để duy trì các đặc quyền Pennsylvania lái xe của bạn. Bạn cần phải vượt qua kỳ thi này, tuy nhiên, hoặc đặc quyền Pennsylvania lái xe của bạn sẽ được thu hồi cho một tháng và bạn vẫn sẽ được yêu cầu để vượt qua kỳ thi khi mà 30-treo ngày đã hết hạn. Vượt qua nó, và hai điểm sẽ được xoá khỏi hồ sơ lái xe Pennsylvania của bạn để cho phép bạn tiếp tục lái xe ở Pennsylvania.

Một thất bại thứ hai để giữ sáu điểm off Pennsylvania hồ sơ lái xe của bạn sẽ kích hoạt một hình phạt nặng hơn sẽ PennDOT để bạn tham dự một buổi điều trần hành chính để kiểm tra hồ sơ lái xe của bạn Pennsylvania.. Trừ khi bạn có thể giải thích cách nhất quán thói quen lái xe nghèo của mình, bạn có thể sẽ có hồ sơ lái xe của bạn Pennsylvania cho mười lăm ngày và bị buộc phải vượt qua một kỳ thi lái xe bao gồm một bài kiểm tra trên đường. Nếu bạn vượt qua bài kiểm tra đường trong vòng 30 ngày kể từ ngày đình chỉ của bạn, đặc quyền Pennsylvania lái xe của bạn sẽ được phục hồi.

Nếu bạn không thể giữ Pennsylvania hồ sơ lái xe của bạn miễn phí trong sáu điểm tổng số trong một thời gian thứ ba, các DOT Pennsylvania sẽ thực hiện vượt hơn các hạn chế nghiêm ngặt về đặc quyền Pennsylvania lái xe của bạn, bao gồm cả điều trần phòng bổ sung, đình chỉ dài hơn. Hơn nữa, nếu bạn đang đánh bắt tăng tốc hơn 30 mph chỉ một lần, bắt buộc các phiên xử sẽ được tổ chức để xác định xem bạn là một mối nguy hiểm cho các trình điều khiển Pennsylvania và đình chỉ có thể sẽ được quản lý đối với hồ sơ lái xe của bạn Pennsylvania. Ngoài ra, 5 điểm sẽ được bổ sung vào hồ sơ lái xe của bạn nếu bạn không tham dự bất kỳ DOT Pennsylvania đã ra lệnh điều trần.

Cuối cùng, nếu bạn phải chịu 11 điểm chống lại hồ sơ lái xe của bạn Pennsylvania, các DOT Pennsylvania sẽ tự động đình chỉ giấy phép của bạn, tùy thuộc vào hồ sơ lái xe của bạn trước Pennsylvania, cho bất cứ nơi nào từ năm ngày đến một năm.

Đối với tất cả các hành vi vi phạm giao thông, các điểm và đình chỉ các đặc quyền Pennsylvania lái xe của bạn, DOT Pennsylvania sẽ thông báo cho hãng bảo hiểm của bạn, mà gần như chắc chắn sẽ tăng phí bảo hiểm xe của bạn như vậy.

Tham dự Pennsylvania trường giao thông

Thật không may, DOT Pennsylvania Pennsylvania không cung cấp trình điều khiển với một cơ hội để có hành vi vi phạm giao thông hay các điểm bị xoá khỏi hồ sơ lái xe Pennsylvania của họ bằng cách theo học trường giao thông hoặc điều khiển một chương trình phòng thủ. Tuy nhiên, Pennsylvania tòa án địa phương giám sát vi phạm giao thông của bạn có thể xem xét giảm hoặc miễn nhiệm vi phạm giao thông của bạn nếu bạn tham gia vào một số hình thức học giao thông, trong đó có một trường học Pennsylvania lưu lượng truy cập trực tuyến hoặc cải thiện chương trình điều khiển trực tuyến.

Nếu bạn quan tâm đến nhìn thấy nếu bạn có thể ghi danh vào một trường học Pennsylvania lưu lượng truy cập trực tuyến hoặc chương trình cải tiến trình điều khiển để nhận một khoản phí thấp hơn so với bạn hoặc có hành vi vi phạm giao thông miễn nhiệm, bạn nên gọi cho tòa án bang Pennsylvania địa phương xử lý vi phạm giao thông của bạn để xác định xem đây là một lựa chọn phổ biến, đặc biệt là đối với người phạm tội lần đầu. Ngoài ra, bạn nên cân nhắc việc xuất hiện tại tòa án cho arraignment một và thiết lập một ngày dành cho thử nghiệm, vì vậy bạn có thể xin tòa nếu nó sẽ xem xét việc cung cấp cho bạn một hình phạt giảm hoặc miễn nhiệm vi phạm giao thông để đổi ghi danh của bạn trong một trường học Pennsylvania lưu lượng truy cập trực tuyến hoặc Pennsylvania tuyến xe cải tiến chương trình. Rất có thể, theo quyết định của tòa án sẽ tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm giao thông của bạn, sự sạch sẽ của lái xe trước lịch sử của bạn Pennsylvania và chân thành của bạn trong việc tìm kiếm để cải thiện tổng thể phòng thủ và an toàn của bạn những kỹ năng lái xe.

Lợi ích của một bản ghi sạch Pennsylvania

Như bạn thấy, việc duy trì một hồ sơ lái xe Pennsylvania sạch sẽ là hữu ích cho nhiều lý do. Cũng như tránh trích dẫn tốn kém, một Pennsylvania ghi rõ lái xe có thể giúp bạn tránh bị đình chỉ đặc quyền Pennsylvania lái xe của bạn, bạn nên tìm thấy chính mình trong một buổi điều trần Pennsylvania hành chính DOT để xem xét lịch sử Pennsylvania lái xe của bạn.

Một Pennsylvania hồ sơ lái xe cũng được giữ sạch sẽ tự động đóng bảo hiểm thấp của bạn bằng cách DOT Pennsylvania từ phát hành thông tin cho hãng bảo hiểm của bạn mà có thể dẫn đến tỷ giá tăng vọt trong bảo hiểm của bạn. Xe công ty bảo hiểm cũng rất ít có khả năng tăng phí bảo hiểm của bạn nếu bạn cam kết lái xe an toàn bằng cách ghi danh học một trường Pennsylvania lưu lượng truy cập trực tuyến, Pennsylvania chương trình lái xe trực tuyến phòng thủ, hoặc Pennsylvania cải thiện chương trình điều khiển trực tuyến.

Pennsylvania tuyến giao thông trường học và Pennsylvania chương trình trực tuyến cải tiến trình điều khiển có thể dạy cho bạn những kỹ năng lái xe phòng thủ và cải thiện khả năng tổng thể của bạn để lái xe an toàn để bạn có thể giúp giữ cho bản thân và Pennsylvania trình điều khiển khác an toàn. Bằng cách đó, bạn cũng sẽ ở lại Việt vi phạm giao thông và tai nạn tránh trong tương lai.

Pennsylvania Mature Driver Bảo hiểm Giảm giá

Một lái xe Pennsylvania cải thiện chương trình thậm chí có thể hội đủ điều kiện bạn cho giảm giá. Đối với Pennsylvania trưởng Tài xế, lái xe 55 tuổi trở lên, hoàn thành công của một nhà nước chấp thuận cải thiện trưởng thành khóa học lái xe có thể cung cấp cho bạn ít nhất là giảm giá 5% giảm phí bảo hiểm tự động của bạn. Mặc dù một số hãng bảo hiểm có thể loại bỏ việc giảm giá nếu bạn đang trong một tai nạn tính phí, hoặc nhận điểm trên giấy phép của bạn trong khung thời gian này, giảm giá này là hợp lệ trong ba năm và bạn có thể chiếm lại các khoá học sau ba năm để tái hội đủ điều kiện cho các giảm giá. Bạn nên liên hệ với hãng bảo hiểm của bạn để xác định xem một trường lưu lượng truy cập trực tuyến hoặc chương trình cải tiến trình điều khiển sẽ vượt qua vòng loại là tốt.

Pennsylvania Vị thành niên Driver Bảo hiểm Giảm giá

Pennsylvania Vị thành niên điều khiển, trình điều khiển dưới 18 tuổi, có thể hội đủ điều kiện giảm giá tương tự như là tốt. Nếu bạn là người chưa thành niên hoặc đã lái xe hoặc lái xe chưa thành niên trong gia đình của bạn, bạn nên xem xét việc cung cấp bảo hiểm của bạn sẽ thấp hơn phí bảo hiểm tự động của bạn , hoặc kiềm chế không tăng các phí bảo hiểm trong trường hợp bị tai nạn hay vi phạm giao thông, đơn giản chỉ bởi thành công tham gia vào một trường học Pennsylvania lưu lượng truy cập trực tuyến hoặc cải thiện chương trình điều khiển trực tuyến.

Pennsylvania gạch và vữa trường giao thông

Nếu bạn quan tâm đến việc cải thiện điều khiển một khóa học Pennsylvania hoặc trường giao thông ở một thiết lập lớp học truyền thống, hoặc nếu bạn được yêu cầu phải làm như vậy là một phần của giải quyết plea hoặc Pennsylvania DOT-quản lý hình phạt, bạn nên liên hệ với DOT Pennsylvania hoặc các địa phương Pennsylvania tòa án giám sát vi phạm giao thông của bạn để xem họ có thể cung cấp cho bạn một danh sách gạch được chấp thuận-và-phòng học trường giao thông vữa.

Pennsylvania NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:

Tôi có thể thanh toán cho khoá học lái xe an toàn trực tuyến Pennsylvania của GoToTrafficSchool.com bằng ngân phiếu được không?

Được. Bạn có thể thanh toán cho khoá học lái xe an toàn trực tuyến Pennsylvania của GoToTrafficSchool.com trực tiếp trên mạng hoặc bằng cách gửi ngân phiếu theo đường thư.

Có cách nào để tôi có thể nhận được chứng chỉ hoàn tất khoá học Pennsylvania trong thời gian nhanh nhất không?

Để có thể chuyển chứng chỉ hoàn tất khoá học Pennsylvania của bạn trong thời gian nhanh nhất, chúng tôi có dịch vụ Chuyển phát qua đêm ưu tiên của FedEx (trễ nhất là 10 giờ 30 sáng ngày làm việc hôm sau) và dịch vụ Chuyển phát qua đêm tiêu chuẩn của FedEx (trễ nhất là 5 giờ chiều ngày làm việc hôm sau). Nếu bạn hoàn tất khoá học trực tuyến Pennsylvania vào ngày thứ sáu, chúng tôi cũng có dịch vụ Chuyển phát ngày thứ bảy của FedEx (trễ nhất là 12 giờ trưa thứ bảy). Đối với những người ở hạt Los Angeles, chúng tôi cũng sẵn có dịch vụ chuyển phát nhanh trong ngày.

Website của các bạn có bảo mật không?

Chương trình GoToTrafficSchool.com là một website mã hoá theo chuẩn SSL và hoàn toàn bảo mật. Khi đăng ký với khoá học giao thông trực tuyến Pennsylvania hoặc các khoá học đào tạo lái xe an toàn Pennsylvania của chúng tôi, bạn không phải lo lắng gì về thông tin cá nhân hay thông tin thẻ tín dụng kèm theo. Bảo mật thông tin cho bạn là ưu tiên số một của chúng tôi.

Tôi có thể dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Pennsylvania trên GoToTrafficSchool.com nhưng chỉ với điều kiện nó được chấp nhận bởi toà án Pennsylvania đối với việc miễn phạt. Làm sao tôi biết chắc điều đó?

Vui lòng kiểm tra với toà án Pennsylvania để tin chắc rằng khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Pennsylvania trên GoToTrafficSchool.com được chấp nhận cho việc miễn phạt vi phạm giao thông Pennsylvania.

Có khoá học nào rẻ hơn GoToTrafficSchool.com không?

GoToTrafficSchool.com đã trở thành một trong những nhà cung cấp chương trình đào tạo về giao thông Pennsylvania và các khoá học lái xe an toàn trực tuyến Pennsylvania lớn nhất và uy tín nhất cấp quốc gia bởi vì chúng tôi luôn luôn cung cấp cho khách hàng của mình dịch vụ với giá tốt nhất. Có những nhà cung cấp các chương trình học giao thông trực tuyến Pennsylvania khác lừa dối khách hàng bằng cách đưa ra một mức giá ở trang chủ, để cho khách hàng đăng ký toàn bộ chương trình học giao thông trực tuyến Pennsylvania của họ và chỉ khi kết thúc quá trình đăng ký khách hàng mới biết rằng mình phải trả rất nhiều loại ẩn phí khác làm gia tăng tăng tổng chi phí cho chương trình học giao thông trực tuyến Pennsylvania của mình.

Cấu trúc của chương trình học giao thông trực tuyến Pennsylvania là gì? Khoá lái xe an toàn trực tuyến Pennsylvania, khoá hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Pennsylvania và khoá giảm phí bảo hiểm trực tuyến Pennsylvania ?

Các khoá học Pennsylvania mà bạn tham gia với chúng tôi thuộc hai loại cơ bản: miễn phạt Pennsylvania và giảm phí bảo hiểm Pennsylvania. Bất cứ máy tính nào có truy cập internet đều có thể được sử dụng để tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Pennsylvania. Để thuận lợi cho bạn, chúng tôi cũng tạo điều kiện cho bạn bắt đầu và tạm dừng khoá học lái xe an toàn Pennsylvania phù hợp với lịch trình của bạn. Bạn có thể bắt đầu lại từ chỗ bạn đã tạm dừng ở bất kỳ lúc nào. Mỗi khoá đào tạo lái xe an toàn trực tuyến Pennsylvania được chia thành nhiều chương, và cuối mỗi chương sẽ có một bài kiểm tra trắc nghiệm được thiết kế để bạn chuẩn bị cho bài thi cuối khoá Pennsylvania. Chỉ đơn giản là bạn vượt qua được bài thi cuối khoá lái xe trực tuyến Pennsylvania là chúng tôi sẽ gửi cho bạn chứng chỉ Pennsylvania hoàn tất khoá học. Chứng chỉ Pennsylvania hoàn tất khoá học này sẽ được gửi bằng đường thư theo phương thức gửi mà bạn đã chọn lúc đăng ký.

Khoá học giảm phí bảo hiểm trực tuyến Pennsylvania trên GoToTrafficSchool.com có thể giúp tôi có được chiết khấu trên phí bảo hiểm ô tô của mình không?

Nhiều, nhưng không phải tất cả. Các công ty bảo hiểm Pennsylvania sẽ cho bạn một mức chiết khấu khi bạn tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Pennsylvania. Bạn nên tham vấn với đại lý bảo hiểm Pennsylvania của mình để tìm hiểu xem bạn có được chiết khấu dành cho người lái xe an toàn Pennsylvania nếu bạn hoàn tất khoá học giảm phí bảo hiểm Pennsylvania trong chương trình học giao thông trực tuyến hay không.

Có vấn đề gì không nếu tôi tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Pennsylvania từ một máy tính khác với máy dùng cho bài thi Pennsylvania cuối chương trình?

Bạn không phải dự khoá học miễn phạt trực tuyến Pennsylvania và làm bài thi cuối khoá học giao thông trực tuyến Pennsylvania trên cùng một máy tính. Bạn có thể đăng nhập và tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Pennsylvania và làm bài thi cuối khoá học lái xe an toàn Pennsylvania từ bất cứ máy tính nào có truy cập internet và đáp ứng được yêu cầu về trình duyệt và trình chiếu tối thiểu.

Tôi có thể thường xuyên phải bắt đầu và tạm dừng các khoá học miễn phạt trực tuyến Pennsylvania, giảm phí bảo hiểm trực tuyến Pennsylvania hoặc giảm điểm trực tuyến Pennsylvania trên GoToTrafficSchool.com. Như vậy liệu có được không?

Đương nhiên rồi. Khoá học lái xe an toàn trực tuyến Pennsylvania của GoToTrafficSchool được thiết kế để phù hợp với lịch trình bận rộn của bạn và bạn có thể học và tạm dừng thường xuyên nếu cần.

Tôi muốn biết chứng chỉ hoàn tất khoá học lái xe an toàn trực tuyến Pennsylvania của tôi sẽ được gửi đến đâu.

Chứng chỉ hoàn tất khoá học Pennsylvania của bạn đối với khoá học lái xe an toàn trực tuyến Pennsylvania hoặc chương trình học giao thông trực tuyến sẽ được gửi đến địa điểm được chỉ định bởi toà án của bạn. Bạn sẽ có thông tin chi tiết hơn về toà án của bạn, nơi có quyền phán xét đối với giấy phép của bạn một khi bạn đã hoàn tất quy trình đăng ký tình trạng chương trình học giao thông trực tuyến Pennsylvania hoặc khoá học lái xe an toàn trực tuyến Pennsylvania.

Tiền tôi đóng cho chương trình học giao thông trực tuyến Pennsylvania có thể được hoàn lại hay không?

Có. Tiền bạn đóng cho chương trình học giao thông trực tuyến Pennsylvania có thể được hoàn lại ở bất kỳ thời điểm nào trước khi hoàn tất chương trình học lái xe an toàn trực tuyến Pennsylvania nếu bạn gửi yêu cầu trước khi chứng chỉ hoàn tất khoá học Pennsylvania được gửi đi.

Mắt tôi khó đọc chữ. Khoá học giao thông trực tuyến Pennsylvania có tính năng nào trợ giúp không?

Có. Đối với những người có vấn đề về thị lực, chúng tôi cung cấp tuỳ chọn "read along (đọc lên)" trong tất cả các khoá hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Pennsylvania của chúng tôi. Tuỳ chọn này hoạt động bằng cách đọc lớn các bài học của khoá học lái xe an toàn Pennsylvania trong lúc bạn xem những dòng chữ trên màn hình.

Có phải tất cả toà án Pennsylvania đều chấp nhận khoá học lái xe an toàn trực tuyến Pennsylvania hoặc chương trình học giao thông trực tuyến Pennsylvania của GoToTrafficSchool.com không?

Không phải tất cả toà án đều chấp nhận khoá học lái xe an toàn trực tuyến Pennsylvania của chúng tôi. Đó chính là lý do mà chúng tôi đề nghị bạn nên kiểm tra với toà án để đảm bảo rằng khoá học lái xe an toàn trực tuyến tại GoToTrafficSchool.com thoả mãn được yêu cầu của toà án.

Liệu tôi có đủ điều kiện để tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Pennsylvania miễn phạt, khoá học giảm phí bảo hiểm trực tuyến Pennsylvania hoặc khoá học giảm điểm trực tuyến Pennsylvania trên GoToTrafficSchool.com không?

Đa số các tiểu bang chỉ cho phép người bị đơn tham dự học lái xe an toàn một lần trong mỗi 12 đến 24 tháng. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên kiểm tra với toà án Pennsylvania  để đảm bảo rằng bạn có đủ điều kiện để học khoá hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Pennsylvania trên GoToTrafficSchool.com.

Có bao nhiêu bài trắc nghiệm lái xe an toàn trực tuyến Pennsylvania trong các khoá miễn phạt trực tuyến Pennsylvania, giảm phí bảo hiểm trực tuyến Pennsylvania hoặc giảm điểm trực tuyến Pennsylvania ?

Có một bài trắc nghiệm giao thông trực tuyến Pennsylvania sau mỗi chương của khoá học lái xe an toàn trực tuyến Pennsylvania trên GoToTrafficSchool.com.

Tôi thực sự muốn được giảm điểm vi phạm nếu tôi tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Pennsylvania của GoToTrafficSchool.com. Vậy phải làm thế nào?

Ở đa số các tiểu bang, bạn có thể tham dự khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Pennsylvania của chúng tôi để tránh bị ghi điểm vào hồ sơ lái xe. Chỉ có một ít tiểu bang cho phép bạn dự khoá học giao thông trực tuyến Pennsylvania của GoToTrafficSchool.com với mục đích xoá bỏ điểm vi phạm hiện tại ra khỏi hồ sơ lái xe, nhưng nói chung trường hợp này không phổ biến.

Tôi muốn chắc chắn rằng mình nhận được tín chỉ trong khoá học lái xe an toàn trực truyến Pennsylvania của GoToTrafficSchool.com. Tôi bị phạt ở tiểu bang khác. Vậy tôi có thể ghi danh học khoá lái xe an toàn trực tuyến Pennsylvania tại GoToTrafficSchool.com hay là tôi phải ghi danh ở tiểu bang mà tôi nhận biên bản phạt?

Nếu bạn bị phạt ở Pennsylvania, bạn phải ghi danh với khoá học giao thông trực tuyến Pennsylvania của chúng tôi. Tương tự, nếu bạn dự khoá học lái xe an toàn cho tiểu bang khác hay quốc gia khác không phải là nơi bạn bị phạt thì toà án Pennsylvania sẽ bác bỏ chứng chỉ của bạn và bạn có thể không nhận được tín chỉ nào cho khoá học.

Có khả năng nào mà tôi có thể dự khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Pennsylvania trên GoToTrafficSchool.com nếu thời hạn học giao thông Pennsylvania chỉ còn 3 ngày không?

Ở một số tiểu bang như là Arizona thì bạn có thể không được ghi danh học lái xe an toàn Pennsylvania nếu bạn có ít hơn 10 ngày trước thời hạn chót học giao thông Pennsylvania của bạn. Vui long kiểm tra với toàn án Pennsylvania xem họ có gợi ý gì không.

Toàn án Pennsylvania bảo tôi phải dự một khoá học giao thông Pennsylvania. Tôi có thể ghi danh trong khoá học lái xe an toàn trực tuyến Pennsylvania của GoToTrafficSchool.com để đáp ứng đòi hỏi của toà án hay không?

Nếu toà án Pennsylvania chỉ định bạn ghi danh học khoá hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Pennsylvania của GoToTrafficSchool.com thì bạn có thể ghi danh cho khoá học này. Nếu toà án Pennsylvania không chỉ định rõ là bạn phải dự khoá học an toàn giao thông Pennsylvania nào thì chúng tôi đề nghị bạn trước hết nên hỏi toàn án Pennsylvania xem là bạn có thể dự khoá học trực tuyến tại GoToTrafficSchool.com hay không.

Tôi thực sự bận rộn với công việc và không có nhiều thời gian. Khoá học lái xe an toàn trực tuyến Pennsylvania của GoToTrafficSchool.com có thay thế được cho chương trình học trên lớp Pennsylvania truyền thống được không?

Có. Chương trình học lái xe an toàn trực tuyến Pennsylvania của GoToTrafficSchool.com thay thế được cho chương trình học trên lớp Pennsylvania truyền thống. Hãy đảm bảo là tiểu bang của bạn hoặc toà án chỗ bạn chấp nhận khoá học lái xe an toàn trực tuyến Pennsylvania trên GoToTrafficSchool.com của chúng tôi bằng cách kiểm tra với toàn án, người có quyền phán quyết trên biên bản phạt của bạn.

Tôi có phải trải qua quá trình xác thực nhân thân đối với khoá học lái xe an toàn trực tuyến Pennsylvania hay không?

Mặc dù đa số toà án Pennsylvania sẽ không yêu cầu bạn xác thực nhân thân, một số toàn án ở Pennsylvania có thể yêu cầu điều đó dưới dạng một bài thi sát hạch cuối khoá, một bảng câu trả lời cuối cùng có công chứng hoặc sử dụng xác thực nhân thân thông qua mức tín dụng hạn chế. Nếu toà án Pennsylvania, người có quyền quyết định đối với khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Pennsylvania của bạn, có yêu cầu xác thực nhân thân, thì chúng tôi sẽ cho bạn biết. Toà án sẽ sử dụng những thông tin này để xác minh rằng bạn là chính mình trước khi hoàn tất bài thi cuối khoá học giao thông trực tuyến Pennsylvania. Việc này nhằm đảm bảo là không có người nào khác thay bạn tham dự khoá học trực tuyến Pennsylvania.


Trang chủ | Giao thông trường học đăng ký | Đăng nhập | Thông tin khóa học | Thành viên | Giảm giá bảo hiểm | Bảo hiểm | Giao dịch đặc biệt
Liên hệ | Trợ giúp bàn | Giấy chứng nhận giao hàng | Địa điểm thử nghiệm | Chương trình bảo lãnh | Các ý kiến sinh viên
Ngôn ngữ khóa học | Sơ đồ trang web

Các khóa học trong nhiều ngôn ngữ!

Người lái xe ở Texas: Xoá biên bản phạt của bạn với GetDefensive.Com, khoá học lái xe phòng vệ trực tuyến tốt nhất!
Đào tạo lái xe trực tuyến - Học lái xe trực tuyến với TeenDrivingCourse.Com!