Registered Users Sign In Here
Traffic School: Send this page to a friend
Live Help

BẠN ĐANG Ở ĐÂY:    trang chủ » đăng ký » lựa chọn tiểu bang và ngôn ngữ » Iowa (change)

State Flag

Chào mừng bạn đến với

Lớp giao thông lái xe an toàn trực tuyến Iowa

Tiểu Bang được lựa chọn » Iowa (thay đổi)
1-888-329-7069
Nhắp nút "tiếp tục" để tiến hành đăng ký hoặc xem thêm dưới đây những thông tin bổ ích về khoá học giao thông Iowa của chúng tôi.

Thông tin thêm về khoá học giao thông, lái xe an toàn, hoàn thiện kỹ năng lái xe Iowa dành cho xoá bỏ giấy phạt và giảm phí bảo hiểm.

 • Lớp giao thông Iowa »
 • Toàn án chấp thuận Iowa »
 • Hỗ trợ khách hàng 24/7»
 • Xử lý chứng chỉ trong ngày»
 • Đảm bảo hoàn tiền 100%»
 • Chi tiết khoá học»
 • Những câu hỏi thường gặp»
 • Hạt của lớp giao thông Iowa »

THÔNG TIN VỀ Iowa

Iowa vi phạm giao thông

Là một trình điều khiển Iowa, điều quan trọng là bạn phải biết rõ về các vấn đề bạn có thể phải đối mặt, bạn nên được kéo lên và phát hành một vé cho một hành vi vi phạm di chuyển. Nếu bạn phải chịu một sự vi phạm giao thông ở Iowa, bạn có một vài lựa chọn cơ bản.

Đầu tiên là phải trả tiền vé của bạn và di chuyển trên. Nếu bạn làm như vậy, bạn sẽ được thừa nhận tội lỗi và có thể thấy cả hai điểm và vi phạm giao thông chính được đặt trên hồ sơ lái xe của bạn Iowa. Thông tin liên lạc và các bước để trả tiền vé trong người, bằng thư hoặc trực tuyến sẽ được đặt một nơi nào đó trên dẫn bạn đã được ban hành và thực thi pháp luật Iowa sĩ quan mà kéo bạn sẽ có khả năng điểm qua các thông tin ra khi bạn sửa vấn đề. Nếu bạn có câu hỏi khác, bạn có thể liên hệ với văn phòng Iowa thư ký của tòa án địa phương là tốt.

Các viên chức thực thi pháp luật Iowa người đã ban hành dẫn lưu lượng truy cập của bạn sẽ cũng có thể chỉ ra trên vé lưu lượng truy cập của bạn một ngày ra tòa, khi bạn có thể xuất hiện tại tòa án để thảo luận về các hành vi vi phạm nếu bạn chọn. Bởi xuất hiện tại tòa án địa phương Iowa rằng giám sát bạn giao thông vi phạm, bạn có thể plead guilty hay tranh chấp phí Ngoài ra,. Nếu bạn xuất hiện tại tòa án bạn có thể có một cơ hội để yêu cầu một cơ hội để tham gia vào một số hình thức học giao thông hoặc phòng thủ Iowa lái xe trong quá trình trao đổi cho một hành vi vi phạm ít hơn hoặc miễn nhiệm. Nếu bạn chỉ cần trả tiền vé và không theo dõi với văn phòng Iowa thư ký tòa án địa phương để xem xét như một cơ hội, cả hai đều vi phạm và các điểm tiềm năng gắn liền với vi phạm chắc chắn sẽ gió lên trên Iowa hồ sơ lái xe của bạn

Iowa điểm hệ thống

The Iowa Sở Giao thông Vận tải của xe cơ phận ( "MVD") theo dõi những "điểm" chống lại các hồ sơ lái xe của tất cả các trình điều khiển Iowa Iowa. Trong khi đó, tại hầu hết các tiểu bang, điểm sẽ được giao cho phần lớn các chuyển động vi phạm, các DMV Iowa hạn chế điểm cho nhiều hành vi vi phạm nghiêm trọng. Trong khi đó có thể giúp bạn tránh các điểm trên bản ghi của bạn đối với một số tội phạm, bất cứ điểm trên bản ghi của bạn tại tất cả có thể là một mối quan tâm nghiêm trọng. Dưới đây là một số ví dụ về các điểm giao chống lại hồ sơ lái xe của bạn cho Iowa vi phạm nhất định:

 • Lái xe dưới một giấy phép bị treo hoặc BĐS: 2 điểm
 • Nằm đến Sở Giao thông Vận tải Iowa: 2 điểm
 • Lái xe dưới ảnh hưởng của: 4 điểm

· Thi hành luật pháp nhằm trốn tránh một Cán bộ: 5 điểm

 • Rời khỏi cảnh của một tai nạn: 5 điểm
 • Vehicular manslaughter: 6 điểm

Đình chỉ Iowa Lái xe đặc quyền của bạn

Bởi vì điểm đó là kết quả của cách rõ ràng vi phạm nghiêm trọng lái xe, đặc quyền Iowa lái xe của bạn có thể bị đình chỉ hoặc thu hồi cho một số rất ít điểm trên Iowa hồ sơ lái xe của bạn, thậm chí nếu những điểm được tích lũy nhiều năm.

Nếu bạn nhận được sáu điểm trên hồ sơ của bạn hơn sáu năm qua, đặc quyền Iowa lái xe của bạn sẽ được đưa ra trong hai năm. Khi bạn tích lũy 8 điểm, bạn sẽ mất quyền lái xe Iowa của bạn trong 3 năm. Tích lũy 10 điểm? Đó là 4 năm. Nếu bạn gió lên với 13 điểm chống lại hồ sơ lái xe Iowa của bạn, bạn phải đối mặt một đình chỉ 5 năm. Tại 16 điểm, đặc quyền Iowa lái xe của bạn sẽ bị mất trong sáu năm.

Hơn nữa, nếu bạn đang tham gia vào một số lượng lớn các vụ tai nạn tránh hoặc phải chịu một số di chuyển quá nhiều hành vi vi phạm, thường là sáu hoặc hơn trong một khoảng thời gian hai năm, các tòa án Iowa hoặc MVD Iowa có nhãn bạn như một người phạm tội có thói quen ", "và hạn chế quyền lái xe Iowa cho phù hợp, bao gồm đình chỉ giấy phép của bạn cho đến một năm. Và nếu bạn đang đánh bắt sau khi cấp giấy phép lái xe của bạn đã bị cấm như là kết quả của một người phạm tội đang được thói quen, Iowa tòa án sẽ ném cuốn sách lúc bạn, bạn có thể quyết định hình phạt tù cho nhiều như hai năm.

Tham dự giao thông trong trường học Iowa

Nếu bạn kết thúc có hồ sơ lái xe của bạn Iowa bị đình chỉ, thu hồi hoặc cấm, hoặc bạn đang bị kết án về một trường hợp duy nhất của tăng tốc hơn 25 mph, bạn cũng có thể tham gia vào Chương trình cải thiện Iowa Driver. Nếu bạn được lệnh phải ghi danh vào Iowa Driver Chương trình cải thiện, mà sẽ bao gồm một số hình thức học giao thông hoặc phòng thủ lái xe tất nhiên, thành công của bạn hoàn thành khoá học này sẽ chỉ dẫn, đáp ứng một phần yêu cầu của bạn để có giấy phép bạn phục hồi. Không điểm và cũng không vi phạm giao thông chính họ sẽ được xoá khỏi hồ sơ của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể sẽ có cơ hội được đặt trên án treo do Cục Iowa Vận tải và bắt đầu lái xe theo một số hình thức cấp giấy phép nhập bị giới hạn.

Nếu bạn đã không vi phạm Iowa đến một mức độ như vậy mà bạn phải đối mặt đình chỉ đặc quyền Iowa lái xe của bạn và không có cam kết một trong những vi phạm nghiêm trọng mà một số kết quả tại các điểm chống Iowa hồ sơ lái xe của bạn, nhưng vẫn còn thấy mình tại tòa án tranh chấp hoặc pleading guilty đến một sự vi phạm giao thông, bạn có thể có một cơ hội để có các hành vi vi phạm giao thông giảm hoặc thậm chí miễn nhiệm trong việc trao đổi để tham gia vào một trường học Iowa lưu lượng truy cập trực tuyến hoặc chương trình cải tiến trình điều khiển.

Bởi vì Iowa tòa án có thẩm quyền đối với trường học trực tuyến giao thông và các chương trình lái xe trực tuyến phòng thủ, bạn sẽ cần phải hỏi các thẩm phán hoặc văn phòng Iowa thư ký tòa án địa phương của việc tham gia của bạn trong một trường học Iowa lưu lượng truy cập trực tuyến hoặc chương trình cải tiến trình điều khiển sẽ đáp ứng các yêu cầu mà tòa án xét thấy cần thiết để đảm bảo việc giảm hoặc miễn nhiệm vi phạm giao thông của bạn hoàn toàn.

Lợi ích của một bản ghi sạch Iowa Lái xe

Bởi vì vi phạm giao thông nghiêm trọng và các điểm đi kèm mà hiển thị trên hồ sơ lái xe của bạn có thể được nên nghiêm trọng, tham gia vào một trường học Iowa lưu lượng truy cập trực tuyến hoặc Iowa cải thiện điều khiển trực tuyến có thể là một chương trình viện trợ quan trọng bạn nên thấy mình phải đối mặt với một khoản phí giao thông vi phạm hoặc có thể đình chỉ Iowa đặc quyền lái xe của bạn. Trường học Iowa lưu lượng truy cập trực tuyến được thiết kế để giảng dạy và củng cố các kỹ thuật lái xe an toàn quan trọng và kỹ năng lái xe phòng thủ mà sẽ hỗ trợ việc ganh đua mà bạn là một người xứng đáng để giữ lại những đặc quyền lái xe Iowa của họ. Ngoài ra, các kỹ năng này có thể giúp bạn tránh tai nạn và không lo vi phạm giao thông hoàn toàn trong tương lai.

Iowa tuyến giao thông trường học và các chương trình cải thiện điều khiển có thể có một tác động đáng kể về phí bảo hiểm của bạn. Nếu tham gia vào một trường học Iowa lưu lượng truy cập trực tuyến có thể có bất kỳ tác động đến việc giảm các vi phạm về Iowa hồ sơ lái xe của bạn, hoặc chỉ đơn thuần bằng cách hiển thị trên hồ sơ lái xe Iowa của bạn cùng với những người vi phạm, hãng bảo hiểm của bạn được coi là ít có khả năng thực hiện tăng vọt phí đắt tiền, có thể chi phí bạn bất cứ nơi nào từ hàng trăm đến hàng ngàn đô la mỗi năm.

Iowa Mature Drivers

Chương trình bảo hiểm Nhiều người thậm chí có thể cung cấp giảm giá trước cho ghi danh của bạn trong một trường học Iowa lưu lượng truy cập trực tuyến hoặc chương trình lái xe trực tuyến phòng thủ, đặc biệt nếu bạn là một driver trưởng thành. Nếu bạn là một người lái xe trưởng thành hơn tuổi 55, bạn nên liên hệ với hãng bảo hiểm của bạn để xem những gì có hiệu lực ghi danh trong một trường học Iowa lưu lượng truy cập trực tuyến sẽ có phí bảo hiểm hàng tháng của bạn.

Vị thành niên Iowa Drivers

Tương tự, các trình điều khiển chưa thành niên dưới 18 tuổi đã nổi tiếng là chi phí bảo hiểm cao dựa trên tương đối thiếu kinh nghiệm và xu hướng lái xe trẻ để phải chịu hành vi vi phạm giao thông và kết thúc trong vụ tai nạn giao thông. Bằng cách hiển thị hãng bảo hiểm của bạn mà bạn hay lái chưa thành niên trong gia đình của bạn là dành riêng cho lái xe an toàn và phòng thủ, bạn cũng có thể đủ điều kiện để được giảm giá đặc biệt về tự động đóng bảo hiểm của bạn.

Iowa trong lớp giao thông trường học

Nếu bạn muốn ghi danh vào trường giao thông đặt trong một thiết lập lớp học truyền thống, hoặc được lệnh phải làm như vậy bởi MVD Iowa Iowa hoặc tòa án địa phương giám sát vi phạm giao thông hiện tại của bạn, bạn nên liên hệ với địa phương của bạn Iowa Sở Giao thông vận tải văn phòng hoặc các địa phương Iowa thư ký văn phòng của tòa án và yêu cầu một danh sách các tiểu bang chấp thuận và gạch, vữa trường giao thông. Ngoài ra, Iowa Driver cải thiện các khóa học Chương trình được cung cấp trong suốt cả năm tại các trường cao đẳng cộng đồng Iowa. Các MVD Iowa cũng sẽ có thể thông báo cho bạn của các trường đại học tham gia gần nhất.n

Iowa NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:

Tôi có thể thanh toán cho khoá học lái xe an toàn trực tuyến Iowa của GoToTrafficSchool.com bằng ngân phiếu được không?

Được. Bạn có thể thanh toán cho khoá học lái xe an toàn trực tuyến Iowa của GoToTrafficSchool.com trực tiếp trên mạng hoặc bằng cách gửi ngân phiếu theo đường thư.

Có cách nào để tôi có thể nhận được chứng chỉ hoàn tất khoá học Iowa trong thời gian nhanh nhất không?

Để có thể chuyển chứng chỉ hoàn tất khoá học Iowa của bạn trong thời gian nhanh nhất, chúng tôi có dịch vụ Chuyển phát qua đêm ưu tiên của FedEx (trễ nhất là 10 giờ 30 sáng ngày làm việc hôm sau) và dịch vụ Chuyển phát qua đêm tiêu chuẩn của FedEx (trễ nhất là 5 giờ chiều ngày làm việc hôm sau). Nếu bạn hoàn tất khoá học trực tuyến Iowa vào ngày thứ sáu, chúng tôi cũng có dịch vụ Chuyển phát ngày thứ bảy của FedEx (trễ nhất là 12 giờ trưa thứ bảy). Đối với những người ở hạt Los Angeles, chúng tôi cũng sẵn có dịch vụ chuyển phát nhanh trong ngày.

Website của các bạn có bảo mật không?

Chương trình GoToTrafficSchool.com là một website mã hoá theo chuẩn SSL và hoàn toàn bảo mật. Khi đăng ký với khoá học giao thông trực tuyến Iowa hoặc các khoá học đào tạo lái xe an toàn Iowa của chúng tôi, bạn không phải lo lắng gì về thông tin cá nhân hay thông tin thẻ tín dụng kèm theo. Bảo mật thông tin cho bạn là ưu tiên số một của chúng tôi.

Tôi có thể dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Iowa trên GoToTrafficSchool.com nhưng chỉ với điều kiện nó được chấp nhận bởi toà án Iowa đối với việc miễn phạt. Làm sao tôi biết chắc điều đó?

Vui lòng kiểm tra với toà án Iowa để tin chắc rằng khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Iowa trên GoToTrafficSchool.com được chấp nhận cho việc miễn phạt vi phạm giao thông Iowa.

Có khoá học nào rẻ hơn GoToTrafficSchool.com không?

GoToTrafficSchool.com đã trở thành một trong những nhà cung cấp chương trình đào tạo về giao thông Iowa và các khoá học lái xe an toàn trực tuyến Iowa lớn nhất và uy tín nhất cấp quốc gia bởi vì chúng tôi luôn luôn cung cấp cho khách hàng của mình dịch vụ với giá tốt nhất. Có những nhà cung cấp các chương trình học giao thông trực tuyến Iowa khác lừa dối khách hàng bằng cách đưa ra một mức giá ở trang chủ, để cho khách hàng đăng ký toàn bộ chương trình học giao thông trực tuyến Iowa của họ và chỉ khi kết thúc quá trình đăng ký khách hàng mới biết rằng mình phải trả rất nhiều loại ẩn phí khác làm gia tăng tăng tổng chi phí cho chương trình học giao thông trực tuyến Iowa của mình.

Cấu trúc của chương trình học giao thông trực tuyến Iowa là gì? Khoá lái xe an toàn trực tuyến Iowa, khoá hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Iowa và khoá giảm phí bảo hiểm trực tuyến Iowa ?

Các khoá học Iowa mà bạn tham gia với chúng tôi thuộc hai loại cơ bản: miễn phạt Iowa và giảm phí bảo hiểm Iowa. Bất cứ máy tính nào có truy cập internet đều có thể được sử dụng để tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Iowa. Để thuận lợi cho bạn, chúng tôi cũng tạo điều kiện cho bạn bắt đầu và tạm dừng khoá học lái xe an toàn Iowa phù hợp với lịch trình của bạn. Bạn có thể bắt đầu lại từ chỗ bạn đã tạm dừng ở bất kỳ lúc nào. Mỗi khoá đào tạo lái xe an toàn trực tuyến Iowa được chia thành nhiều chương, và cuối mỗi chương sẽ có một bài kiểm tra trắc nghiệm được thiết kế để bạn chuẩn bị cho bài thi cuối khoá Iowa. Chỉ đơn giản là bạn vượt qua được bài thi cuối khoá lái xe trực tuyến Iowa là chúng tôi sẽ gửi cho bạn chứng chỉ Iowa hoàn tất khoá học. Chứng chỉ Iowa hoàn tất khoá học này sẽ được gửi bằng đường thư theo phương thức gửi mà bạn đã chọn lúc đăng ký.

Khoá học giảm phí bảo hiểm trực tuyến Iowa trên GoToTrafficSchool.com có thể giúp tôi có được chiết khấu trên phí bảo hiểm ô tô của mình không?

Nhiều, nhưng không phải tất cả. Các công ty bảo hiểm Iowa sẽ cho bạn một mức chiết khấu khi bạn tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Iowa. Bạn nên tham vấn với đại lý bảo hiểm Iowa của mình để tìm hiểu xem bạn có được chiết khấu dành cho người lái xe an toàn Iowa nếu bạn hoàn tất khoá học giảm phí bảo hiểm Iowa trong chương trình học giao thông trực tuyến hay không.

Tôi có vài biên bản phạt vi phạm giao thông Iowa. Bằng cách nào tôi có thể sử dụng GoToTrafficSchool.com để xoá bỏ toàn bộ chúng?

Không. Chương trình học giao thông trực tuyến Iowa sẽ cho phép bạn xoá bỏ chỉ một biên bản phạt mà thôi. Đó là bởi vì đa số toà án sẽ không cho phép bạn xoá bỏ nhiều hơn một biên bản phạt với một khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe. Đa số các tiểu bang cũng không cho phép người bị đơn dự chương trình học giao thông, khoá học lái xe an toàn, hoàn thiện kỹ năng lái xe hoặc giảm điểm nhiều hơn một lần trong thời hạn quy định (12, 18 hoặc 24 tháng). Để có thêm thông tin về nguyên tắc hợp lệ của toà án Iowa đối với các khoá học giao thông, chọn toà án của bạn và xem "các điều kiện hợp lệ". Nếu không có điều kiện hợp lệ nào trong đó, vui lòng tham vấn toàn án của bạn ở Iowa để đảm bảo rằng bạn có thể ghi danh vào khoá học giao thông trực tuyến Iowa để xoá bỏ biên bản phạt.

Tôi có thể thường xuyên phải bắt đầu và tạm dừng các khoá học miễn phạt trực tuyến Iowa, giảm phí bảo hiểm trực tuyến Iowa hoặc giảm điểm trực tuyến Iowa trên GoToTrafficSchool.com. Như vậy liệu có được không?

Đương nhiên rồi. Khoá học lái xe an toàn trực tuyến Iowa của GoToTrafficSchool được thiết kế để phù hợp với lịch trình bận rộn của bạn và bạn có thể học và tạm dừng thường xuyên nếu cần.

Tôi muốn biết chứng chỉ hoàn tất khoá học lái xe an toàn trực tuyến Iowa của tôi sẽ được gửi đến đâu.

Chứng chỉ hoàn tất khoá học Iowa của bạn đối với khoá học lái xe an toàn trực tuyến Iowa hoặc chương trình học giao thông trực tuyến sẽ được gửi đến địa điểm được chỉ định bởi toà án của bạn. Bạn sẽ có thông tin chi tiết hơn về toà án của bạn, nơi có quyền phán xét đối với giấy phép của bạn một khi bạn đã hoàn tất quy trình đăng ký tình trạng chương trình học giao thông trực tuyến Iowa hoặc khoá học lái xe an toàn trực tuyến Iowa.

Tiền tôi đóng cho chương trình học giao thông trực tuyến Iowa có thể được hoàn lại hay không?

Có. Tiền bạn đóng cho chương trình học giao thông trực tuyến Iowa có thể được hoàn lại ở bất kỳ thời điểm nào trước khi hoàn tất chương trình học lái xe an toàn trực tuyến Iowa nếu bạn gửi yêu cầu trước khi chứng chỉ hoàn tất khoá học Iowa được gửi đi.

Mắt tôi khó đọc chữ. Khoá học giao thông trực tuyến Iowa có tính năng nào trợ giúp không?

Có. Đối với những người có vấn đề về thị lực, chúng tôi cung cấp tuỳ chọn "read along (đọc lên)" trong tất cả các khoá hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Iowa của chúng tôi. Tuỳ chọn này hoạt động bằng cách đọc lớn các bài học của khoá học lái xe an toàn Iowa trong lúc bạn xem những dòng chữ trên màn hình.

Có phải tất cả toà án Iowa đều chấp nhận khoá học lái xe an toàn trực tuyến Iowa hoặc chương trình học giao thông trực tuyến Iowa của GoToTrafficSchool.com không?

Không phải tất cả toà án đều chấp nhận khoá học lái xe an toàn trực tuyến Iowa của chúng tôi. Đó chính là lý do mà chúng tôi đề nghị bạn nên kiểm tra với toà án để đảm bảo rằng khoá học lái xe an toàn trực tuyến tại GoToTrafficSchool.com thoả mãn được yêu cầu của toà án.

Liệu tôi có đủ điều kiện để tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Iowa miễn phạt, khoá học giảm phí bảo hiểm trực tuyến Iowa hoặc khoá học giảm điểm trực tuyến Iowa trên GoToTrafficSchool.com không?

Đa số các tiểu bang chỉ cho phép người bị đơn tham dự học lái xe an toàn một lần trong mỗi 12 đến 24 tháng. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên kiểm tra với toà án Iowa  để đảm bảo rằng bạn có đủ điều kiện để học khoá hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Iowa trên GoToTrafficSchool.com.

Có bao nhiêu bài trắc nghiệm lái xe an toàn trực tuyến Iowa trong các khoá miễn phạt trực tuyến Iowa, giảm phí bảo hiểm trực tuyến Iowa hoặc giảm điểm trực tuyến Iowa ?

Có một bài trắc nghiệm giao thông trực tuyến Iowa sau mỗi chương của khoá học lái xe an toàn trực tuyến Iowa trên GoToTrafficSchool.com.

Tôi thực sự muốn được giảm điểm vi phạm nếu tôi tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Iowa của GoToTrafficSchool.com. Vậy phải làm thế nào?

Ở đa số các tiểu bang, bạn có thể tham dự khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Iowa của chúng tôi để tránh bị ghi điểm vào hồ sơ lái xe. Chỉ có một ít tiểu bang cho phép bạn dự khoá học giao thông trực tuyến Iowa của GoToTrafficSchool.com với mục đích xoá bỏ điểm vi phạm hiện tại ra khỏi hồ sơ lái xe, nhưng nói chung trường hợp này không phổ biến.

Tôi muốn chắc chắn rằng mình nhận được tín chỉ trong khoá học lái xe an toàn trực truyến Iowa của GoToTrafficSchool.com. Tôi bị phạt ở tiểu bang khác. Vậy tôi có thể ghi danh học khoá lái xe an toàn trực tuyến Iowa tại GoToTrafficSchool.com hay là tôi phải ghi danh ở tiểu bang mà tôi nhận biên bản phạt?

Nếu bạn bị phạt ở Iowa, bạn phải ghi danh với khoá học giao thông trực tuyến Iowa của chúng tôi. Tương tự, nếu bạn dự khoá học lái xe an toàn cho tiểu bang khác hay quốc gia khác không phải là nơi bạn bị phạt thì toà án Iowa sẽ bác bỏ chứng chỉ của bạn và bạn có thể không nhận được tín chỉ nào cho khoá học.

Có khả năng nào mà tôi có thể dự khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Iowa trên GoToTrafficSchool.com nếu thời hạn học giao thông Iowa chỉ còn 3 ngày không?

Ở một số tiểu bang như là Arizona thì bạn có thể không được ghi danh học lái xe an toàn Iowa nếu bạn có ít hơn 10 ngày trước thời hạn chót học giao thông Iowa của bạn. Vui long kiểm tra với toàn án Iowa xem họ có gợi ý gì không.

Toàn án Iowa bảo tôi phải dự một khoá học giao thông Iowa. Tôi có thể ghi danh trong khoá học lái xe an toàn trực tuyến Iowa của GoToTrafficSchool.com để đáp ứng đòi hỏi của toà án hay không?

Nếu toà án Iowa chỉ định bạn ghi danh học khoá hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Iowa của GoToTrafficSchool.com thì bạn có thể ghi danh cho khoá học này. Nếu toà án Iowa không chỉ định rõ là bạn phải dự khoá học an toàn giao thông Iowa nào thì chúng tôi đề nghị bạn trước hết nên hỏi toàn án Iowa xem là bạn có thể dự khoá học trực tuyến tại GoToTrafficSchool.com hay không.

Tôi thực sự bận rộn với công việc và không có nhiều thời gian. Khoá học lái xe an toàn trực tuyến Iowa của GoToTrafficSchool.com có thay thế được cho chương trình học trên lớp Iowa truyền thống được không?

Có. Chương trình học lái xe an toàn trực tuyến Iowa của GoToTrafficSchool.com thay thế được cho chương trình học trên lớp Iowa truyền thống. Hãy đảm bảo là tiểu bang của bạn hoặc toà án chỗ bạn chấp nhận khoá học lái xe an toàn trực tuyến Iowa trên GoToTrafficSchool.com của chúng tôi bằng cách kiểm tra với toàn án, người có quyền phán quyết trên biên bản phạt của bạn.

Tôi có phải trải qua quá trình xác thực nhân thân đối với khoá học lái xe an toàn trực tuyến Iowa hay không?

Mặc dù đa số toà án Iowa sẽ không yêu cầu bạn xác thực nhân thân, một số toàn án ở Iowa có thể yêu cầu điều đó dưới dạng một bài thi sát hạch cuối khoá, một bảng câu trả lời cuối cùng có công chứng hoặc sử dụng xác thực nhân thân thông qua mức tín dụng hạn chế. Nếu toà án Iowa, người có quyền quyết định đối với khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Iowa của bạn, có yêu cầu xác thực nhân thân, thì chúng tôi sẽ cho bạn biết. Toà án sẽ sử dụng những thông tin này để xác minh rằng bạn là chính mình trước khi hoàn tất bài thi cuối khoá học giao thông trực tuyến Iowa. Việc này nhằm đảm bảo là không có người nào khác thay bạn tham dự khoá học trực tuyến Iowa.


Trang chủ | Giao thông trường học đăng ký | Đăng nhập | Thông tin khóa học | Thành viên | Giảm giá bảo hiểm | Bảo hiểm | Giao dịch đặc biệt
Liên hệ | Trợ giúp bàn | Giấy chứng nhận giao hàng | Địa điểm thử nghiệm | Chương trình bảo lãnh | Các ý kiến sinh viên
Ngôn ngữ khóa học | Sơ đồ trang web

Các khóa học trong nhiều ngôn ngữ!

Người lái xe ở Texas: Xoá biên bản phạt của bạn với GetDefensive.Com, khoá học lái xe phòng vệ trực tuyến tốt nhất!
Đào tạo lái xe trực tuyến - Học lái xe trực tuyến với TeenDrivingCourse.Com!