Registered Users Sign In Here
Traffic School: Send this page to a friend
Live Help

BẠN ĐANG Ở ĐÂY:    trang chủ » đăng ký » lựa chọn tiểu bang và ngôn ngữ » Connecticut (change)

State Flag

Chào mừng bạn đến với

Lớp giao thông lái xe an toàn trực tuyến Connecticut

Tiểu Bang được lựa chọn » Connecticut (thay đổi)
1-888-329-7069
Nhắp nút "tiếp tục" để tiến hành đăng ký hoặc xem thêm dưới đây những thông tin bổ ích về khoá học giao thông Connecticut của chúng tôi.

Thông tin thêm về khoá học giao thông, lái xe an toàn, hoàn thiện kỹ năng lái xe Connecticut dành cho xoá bỏ giấy phạt và giảm phí bảo hiểm.

 • Lớp giao thông Connecticut »
 • Toàn án chấp thuận Connecticut »
 • Hỗ trợ khách hàng 24/7»
 • Xử lý chứng chỉ trong ngày»
 • Đảm bảo hoàn tiền 100%»
 • Chi tiết khoá học»
 • Những câu hỏi thường gặp»
 • Hạt của lớp giao thông Connecticut »

THÔNG TIN VỀ Connecticut

Connecticut vi phạm giao thông

Nếu bạn nhận được một vé cho các cam kết một sự vi phạm giao thông ở Connecticut, một Connecticut tòa án địa phương sẽ được giám sát việc xử lý dẫn đó. Nếu bạn nhận được vé và muốn trả tiền phạt, dẫn của bạn sẽ có tất cả các thông tin cần thiết về cách gửi thanh toán cho tòa án Connecticut địa phương xử lý vi phạm của bạn.

Nếu bạn muốn tranh chấp phí, vé của bạn cũng sẽ tiết lộ một ngày ra tòa, nơi bạn có thể mong đợi để xuất hiện ở phía trước của một thẩm phán hoặc viên chức điều trần đến địa chỉ các thành tích của trường hợp của bạn. Nếu bạn chọn để tranh cãi vô tội của mình nhưng không thành công, có thể được bổ sung tòa án các chi phí kèm theo.

Cuối cùng, bạn có thể muốn xuất hiện tại tòa án và plead guilty hay Nolo contendre ( "không có cuộc thi"). Bởi xuất hiện tại tòa án, bạn có thể khiêm nhường yêu cầu ghi danh vào một chương trình lái xe an toàn giao thông hoặc trường học để tránh phải trả tiền phạt vi phạm giao thông của bạn và có cả các hành vi vi phạm chính nó và các điểm đi kèm hiển thị trên hồ sơ lái xe Connecticut của bạn.

Connecticut điểm hệ thống

Các Sở Connecticut của xe có động cơ giám sát một "hệ thống điểm" cho các trình điều khiển của nó để giữ các trình điều khiển habitually độc hại ra khỏi đường. Nếu bạn plead guilty tại tòa án hoặc trả tiền phạt vi phạm giao thông của bạn để các tòa án địa phương xử lý Connecticut dẫn, bạn có thể mong đợi điểm để xuất hiện trên hồ sơ lái xe Connecticut của bạn. Sau đây là danh sách các điểm đó sẽ xuất hiện trên hồ sơ lái xe Connecticut của bạn nếu bạn vi phạm giao thông nhất định:

1 điểm:

 • Tăng tốc
 • Cách sử dụng bất hợp pháp Lane
 • Không sử dụng tín hiệu Rẽ đúng

Lái xe Wrong Way (One-Way Street)

2 điểm:

 • Disobeying một Cán bộ giao thông
 • Bỏ qua một tín hiệu đường sắt Crossing
 • Đăng Ngưng bỏ qua một hoặc Stop Light
 • Chuyển từ the wrong lane

3 điểm:

 • Không đúng Passing
 • Không Yield đến một Người đi bộ
 • Tailgating
 • Không Yield vào một xe khẩn cấp

4 điểm:

 • Dừng xe buýt đi qua một trường học
 • Lái xe với Intent để Quấy rối
 • Speed Racing

Một khi bạn nhận được những điểm này trên hồ sơ lái xe Connecticut của bạn, họ sẽ vẫn có trong hai năm.

Đình chỉ Connecticut Lái xe đặc quyền của bạn

Điểm có thể tích tụ nhanh chóng đối với hồ sơ lái xe Connecticut của bạn. Nếu bạn tích tụ quá nhiều, DMV sẽ đình chỉ Connecticut Connecticut đặc quyền lái xe của bạn. Nếu bạn nhận được 6 điểm so với hồ sơ lái xe Connecticut của bạn, DMV Connecticut sẽ gửi cho bạn một cảnh báo bằng văn bản để giải thích những hậu quả mà bạn phải đối mặt nếu bạn tiếp tục tích lũy điểm chống lại hồ sơ lái xe Connecticut của bạn. Một khi bạn phải chịu mười điểm, Connecticut đặc quyền lái xe của bạn sẽ bị đình chỉ trong một tháng. Nếu bạn tích lũy một mười điểm thêm trong một khoảng thời gian 24 tháng, bạn sẽ mất quyền lái xe Connecticut của bạn trong hai năm.

Ngoài ra, các đặc quyền Connecticut lái xe của bạn có thể ngay lập tức bị đình chỉ xoay một lý do, thậm chí nếu bạn không có điểm trên hồ sơ lái xe Connecticut của bạn cho đến nay. Ví dụ bao gồm:

 • Reckless Driving
 • Filing False Báo cáo với DMV Connecticut
 • Từ chối Stop Khi Ordered để Pull Over
 • Vehicular Assault
 • Hữu của Rượu bởi một Minor
 • Lái xe trên một giấy phép trước đây bị ngừng -

Những đình chỉ được xem là vi phạm nghiêm trọng do DMV Connecticut và có thể dẫn đến đình chỉ đặc quyền lái xe của bạn cho bất cứ nơi nào từ một tháng đến năm năm.

Tham dự giao thông School ở Connecticut

Thật không may, Connecticut DMV sẽ không cho phép bạn tham gia vào một trường học lái xe Connecticut hoặc chương trình cải tiến trình điều khiển để loại bỏ các điểm hoặc vi phạm giao thông từ hồ sơ lái xe Connecticut của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn dự kiến xuất hiện tại tòa án tranh chấp vi phạm giao thông của bạn hoặc plead guilty, bạn có thể nhận được một cơ hội từ các thẩm phán ghi danh vào một khóa học lái xe phòng thủ Connecticut hay trường học giao thông Connecticut. Bởi vì Connecticut tòa án có thẩm quyền đối với các trường lưu lượng truy cập trực tuyến, một tuyến giao thông Connecticut trường hoặc cải thiện trình điều khiển trực tuyến có thể hội đủ điều kiện để đáp ứng các yêu cầu tòa án ra lệnh. Bạn nên yêu cầu tòa án giám sát lưu lượng truy cập của bạn nếu vi phạm điều này là một tùy chọn.

Nếu bạn đã nhận được 3 hoặc nhiều hành vi vi phạm giao thông trên hồ sơ của bạn như một người lớn hơn tuổi 25, các DMV Connecticut cũng có thể để bạn ghi danh vào một chương trình lái xe phòng thủ hay trường học giao thông. Nếu bạn dưới 25, các DMV Connecticut sẽ để bạn ghi danh vào một trường lưu lượng truy cập nếu bạn đã nhận được chỉ hai án vi phạm giao thông.

Lợi ích của một bản ghi sạch Connecticut Lái xe

Điều quan trọng như là một trình điều khiển Connecticut rằng bạn làm mọi thứ có thể để duy trì một hồ sơ lái xe trong sạch, có thể bao gồm xem xét khả năng đăng ký vào một trường học Connecticut Connecticut lưu lượng truy cập trực tuyến hoặc cải thiện trình điều khiển trực tuyến chương trình Một tuyến giao thông Connecticut trường sẽ dạy và làm mới quan trọng. lái xe an toàn thói quen và các kỹ thuật lái xe phòng thủ hữu ích, do đó sẽ giúp bạn tránh những hành vi vi phạm giao thông tốn kém mà cuối cùng sẽ hiển thị trên hồ sơ lái xe Connecticut của bạn. Ngoài ra, Connecticut tuyến giao thông trường học sẽ giúp trường hợp của bạn trong trường hợp bạn phải xuất hiện tại tòa án để thảo luận về một sự vi phạm giao thông, bằng cách hiển thị rằng bạn đang cam kết lái xe an toàn. Cuối cùng, một hồ sơ lái xe trong sạch, bao gồm hoàn tất thành công một trường học hoặc chương trình giao thông Connecticut lái xe trực tuyến phòng thủ có thể giúp bạn giữ chi phí bảo hiểm của bạn thấp bởi cam đoan với nhà cung cấp bảo hiểm của bạn rằng bạn không phải là một nguy cơ đối với vi phạm giao thông trong tương lai và tránh tai nạn.

Connecticut Mature Drivers

Ngăn chặn đóng bảo hiểm của bạn từ tăng không phải là chỉ bảo hiểm liên quan đến lợi ích của nhà trường lưu lượng truy cập trực tuyến. Bạn thậm chí có thể đủ điều kiện để được giảm giá phí bảo hiểm của bạn, đặc biệt như là một driver Connecticut trưởng thành, một người lái xe 62 tuổi trở lên. Việc hoàn thành một chương trình Connecticut cải tiến trình điều khiển có thể mất nhiều như 5% giảm chi phí bảo hiểm tự động của bạn. Bạn nên liên hệ với nhà cung cấp bảo hiểm của bạn để xem nếu bạn đủ điều kiện và nếu một tuyến giao thông Connecticut trường sẽ đáp ứng các yêu cầu cho việc giảm giá bảo hiểm.

Connecticut Vị thành niên Drivers

Vị thành niên điều khiển, trình điều khiển dưới 18 tuổi, cũng có thể được giảm giá bảo hiểm để hoàn thành chương trình lái xe an toàn giao thông hoặc trường học. Nếu bạn đang có, hoặc một đứa trẻ trong gia đình của bạn, một người lái xe chưa thành niên, tự động hãng bảo hiểm của bạn sẽ có thể thảo luận với bạn những gì giảm giá và lợi ích khác có đủ điều kiện để bạn hoàn thành thành công của bạn trong một trường học Connecticut lưu lượng truy cập trực tuyến hoặc cải thiện trình điều khiển trực tuyến chương trình.

Connecticut trong lớp giao thông trường học

Nếu bạn đã được đặt hàng của DMV Connecticut ghi danh vào một chương trình Connecticut cải tiến trình điều khiển, hoặc nếu bạn muốn tham gia vào một gạch truyền thống-và-vữa lớp học thiết lập cho khóa học Connecticut lưu lượng truy cập của bạn học trong một nỗ lực để giảm phí bảo hiểm xe của bạn , DMV Connecticut đề nghị nên cho tiểu bang chấp thuận chương trình lái xe theo tutelage của các tổ chức sau đây:

 • A Better Connecticut Driver
 • Lái xe Hiệp hội các trường học Mỹ
 • Hội đồng An toàn quốc gia
 • Viện quốc gia an toàn giao thông

Bạn cũng có thể muốn liên lạc với DMV Connecticut để xem có truyền thống ưa thích Connecticut trường lưu lượng truy cập của bạn sẽ đáp ứng yêu cầu của họ.

Connecticut NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:

Tôi có thể thanh toán cho khoá học lái xe an toàn trực tuyến Connecticut của GoToTrafficSchool.com bằng ngân phiếu được không?

Được. Bạn có thể thanh toán cho khoá học lái xe an toàn trực tuyến Connecticut của GoToTrafficSchool.com trực tiếp trên mạng hoặc bằng cách gửi ngân phiếu theo đường thư.

Có cách nào để tôi có thể nhận được chứng chỉ hoàn tất khoá học Connecticut trong thời gian nhanh nhất không?

Để có thể chuyển chứng chỉ hoàn tất khoá học Connecticut của bạn trong thời gian nhanh nhất, chúng tôi có dịch vụ Chuyển phát qua đêm ưu tiên của FedEx (trễ nhất là 10 giờ 30 sáng ngày làm việc hôm sau) và dịch vụ Chuyển phát qua đêm tiêu chuẩn của FedEx (trễ nhất là 5 giờ chiều ngày làm việc hôm sau). Nếu bạn hoàn tất khoá học trực tuyến Connecticut vào ngày thứ sáu, chúng tôi cũng có dịch vụ Chuyển phát ngày thứ bảy của FedEx (trễ nhất là 12 giờ trưa thứ bảy). Đối với những người ở hạt Los Angeles, chúng tôi cũng sẵn có dịch vụ chuyển phát nhanh trong ngày.

Website của các bạn có bảo mật không?

Chương trình GoToTrafficSchool.com là một website mã hoá theo chuẩn SSL và hoàn toàn bảo mật. Khi đăng ký với khoá học giao thông trực tuyến Connecticut hoặc các khoá học đào tạo lái xe an toàn Connecticut của chúng tôi, bạn không phải lo lắng gì về thông tin cá nhân hay thông tin thẻ tín dụng kèm theo. Bảo mật thông tin cho bạn là ưu tiên số một của chúng tôi.

Tôi có thể dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Connecticut trên GoToTrafficSchool.com nhưng chỉ với điều kiện nó được chấp nhận bởi toà án Connecticut đối với việc miễn phạt. Làm sao tôi biết chắc điều đó?

Vui lòng kiểm tra với toà án Connecticut để tin chắc rằng khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Connecticut trên GoToTrafficSchool.com được chấp nhận cho việc miễn phạt vi phạm giao thông Connecticut.

Có khoá học nào rẻ hơn GoToTrafficSchool.com không?

GoToTrafficSchool.com đã trở thành một trong những nhà cung cấp chương trình đào tạo về giao thông Connecticut và các khoá học lái xe an toàn trực tuyến Connecticut lớn nhất và uy tín nhất cấp quốc gia bởi vì chúng tôi luôn luôn cung cấp cho khách hàng của mình dịch vụ với giá tốt nhất. Có những nhà cung cấp các chương trình học giao thông trực tuyến Connecticut khác lừa dối khách hàng bằng cách đưa ra một mức giá ở trang chủ, để cho khách hàng đăng ký toàn bộ chương trình học giao thông trực tuyến Connecticut của họ và chỉ khi kết thúc quá trình đăng ký khách hàng mới biết rằng mình phải trả rất nhiều loại ẩn phí khác làm gia tăng tăng tổng chi phí cho chương trình học giao thông trực tuyến Connecticut của mình.

Cấu trúc của chương trình học giao thông trực tuyến Connecticut là gì? Khoá lái xe an toàn trực tuyến Connecticut, khoá hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Connecticut và khoá giảm phí bảo hiểm trực tuyến Connecticut ?

Các khoá học Connecticut mà bạn tham gia với chúng tôi thuộc hai loại cơ bản: miễn phạt Connecticut và giảm phí bảo hiểm Connecticut. Bất cứ máy tính nào có truy cập internet đều có thể được sử dụng để tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Connecticut. Để thuận lợi cho bạn, chúng tôi cũng tạo điều kiện cho bạn bắt đầu và tạm dừng khoá học lái xe an toàn Connecticut phù hợp với lịch trình của bạn. Bạn có thể bắt đầu lại từ chỗ bạn đã tạm dừng ở bất kỳ lúc nào. Mỗi khoá đào tạo lái xe an toàn trực tuyến Connecticut được chia thành nhiều chương, và cuối mỗi chương sẽ có một bài kiểm tra trắc nghiệm được thiết kế để bạn chuẩn bị cho bài thi cuối khoá Connecticut. Chỉ đơn giản là bạn vượt qua được bài thi cuối khoá lái xe trực tuyến Connecticut là chúng tôi sẽ gửi cho bạn chứng chỉ Connecticut hoàn tất khoá học. Chứng chỉ Connecticut hoàn tất khoá học này sẽ được gửi bằng đường thư theo phương thức gửi mà bạn đã chọn lúc đăng ký.

Khoá học giảm phí bảo hiểm trực tuyến Connecticut trên GoToTrafficSchool.com có thể giúp tôi có được chiết khấu trên phí bảo hiểm ô tô của mình không?

Nhiều, nhưng không phải tất cả. Các công ty bảo hiểm Connecticut sẽ cho bạn một mức chiết khấu khi bạn tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Connecticut. Bạn nên tham vấn với đại lý bảo hiểm Connecticut của mình để tìm hiểu xem bạn có được chiết khấu dành cho người lái xe an toàn Connecticut nếu bạn hoàn tất khoá học giảm phí bảo hiểm Connecticut trong chương trình học giao thông trực tuyến hay không.

Tôi có vài biên bản phạt vi phạm giao thông Connecticut. Bằng cách nào tôi có thể sử dụng GoToTrafficSchool.com để xoá bỏ toàn bộ chúng?

Không. Chương trình học giao thông trực tuyến Connecticut sẽ cho phép bạn xoá bỏ chỉ một biên bản phạt mà thôi. Đó là bởi vì đa số toà án sẽ không cho phép bạn xoá bỏ nhiều hơn một biên bản phạt với một khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe. Đa số các tiểu bang cũng không cho phép người bị đơn dự chương trình học giao thông, khoá học lái xe an toàn, hoàn thiện kỹ năng lái xe hoặc giảm điểm nhiều hơn một lần trong thời hạn quy định (12, 18 hoặc 24 tháng). Để có thêm thông tin về nguyên tắc hợp lệ của toà án Connecticut đối với các khoá học giao thông, chọn toà án của bạn và xem "các điều kiện hợp lệ". Nếu không có điều kiện hợp lệ nào trong đó, vui lòng tham vấn toàn án của bạn ở Connecticut để đảm bảo rằng bạn có thể ghi danh vào khoá học giao thông trực tuyến Connecticut để xoá bỏ biên bản phạt.

Tôi có thể thường xuyên phải bắt đầu và tạm dừng các khoá học miễn phạt trực tuyến Connecticut, giảm phí bảo hiểm trực tuyến Connecticut hoặc giảm điểm trực tuyến Connecticut trên GoToTrafficSchool.com. Như vậy liệu có được không?

Đương nhiên rồi. Khoá học lái xe an toàn trực tuyến Connecticut của GoToTrafficSchool được thiết kế để phù hợp với lịch trình bận rộn của bạn và bạn có thể học và tạm dừng thường xuyên nếu cần.

Tôi muốn biết chứng chỉ hoàn tất khoá học lái xe an toàn trực tuyến Connecticut của tôi sẽ được gửi đến đâu.

Chứng chỉ hoàn tất khoá học Connecticut của bạn đối với khoá học lái xe an toàn trực tuyến Connecticut hoặc chương trình học giao thông trực tuyến sẽ được gửi đến địa điểm được chỉ định bởi toà án của bạn. Bạn sẽ có thông tin chi tiết hơn về toà án của bạn, nơi có quyền phán xét đối với giấy phép của bạn một khi bạn đã hoàn tất quy trình đăng ký tình trạng chương trình học giao thông trực tuyến Connecticut hoặc khoá học lái xe an toàn trực tuyến Connecticut.

Tiền tôi đóng cho chương trình học giao thông trực tuyến Connecticut có thể được hoàn lại hay không?

Có. Tiền bạn đóng cho chương trình học giao thông trực tuyến Connecticut có thể được hoàn lại ở bất kỳ thời điểm nào trước khi hoàn tất chương trình học lái xe an toàn trực tuyến Connecticut nếu bạn gửi yêu cầu trước khi chứng chỉ hoàn tất khoá học Connecticut được gửi đi.

Mắt tôi khó đọc chữ. Khoá học giao thông trực tuyến Connecticut có tính năng nào trợ giúp không?

Có. Đối với những người có vấn đề về thị lực, chúng tôi cung cấp tuỳ chọn "read along (đọc lên)" trong tất cả các khoá hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Connecticut của chúng tôi. Tuỳ chọn này hoạt động bằng cách đọc lớn các bài học của khoá học lái xe an toàn Connecticut trong lúc bạn xem những dòng chữ trên màn hình.

Có phải tất cả toà án Connecticut đều chấp nhận khoá học lái xe an toàn trực tuyến Connecticut hoặc chương trình học giao thông trực tuyến Connecticut của GoToTrafficSchool.com không?

Không phải tất cả toà án đều chấp nhận khoá học lái xe an toàn trực tuyến Connecticut của chúng tôi. Đó chính là lý do mà chúng tôi đề nghị bạn nên kiểm tra với toà án để đảm bảo rằng khoá học lái xe an toàn trực tuyến tại GoToTrafficSchool.com thoả mãn được yêu cầu của toà án.

Liệu tôi có đủ điều kiện để tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Connecticut miễn phạt, khoá học giảm phí bảo hiểm trực tuyến Connecticut hoặc khoá học giảm điểm trực tuyến Connecticut trên GoToTrafficSchool.com không?

Đa số các tiểu bang chỉ cho phép người bị đơn tham dự học lái xe an toàn một lần trong mỗi 12 đến 24 tháng. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên kiểm tra với toà án Connecticut  để đảm bảo rằng bạn có đủ điều kiện để học khoá hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Connecticut trên GoToTrafficSchool.com.

Có bao nhiêu bài trắc nghiệm lái xe an toàn trực tuyến Connecticut trong các khoá miễn phạt trực tuyến Connecticut, giảm phí bảo hiểm trực tuyến Connecticut hoặc giảm điểm trực tuyến Connecticut ?

Có một bài trắc nghiệm giao thông trực tuyến Connecticut sau mỗi chương của khoá học lái xe an toàn trực tuyến Connecticut trên GoToTrafficSchool.com.

Tôi thực sự muốn được giảm điểm vi phạm nếu tôi tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Connecticut của GoToTrafficSchool.com. Vậy phải làm thế nào?

Ở đa số các tiểu bang, bạn có thể tham dự khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Connecticut của chúng tôi để tránh bị ghi điểm vào hồ sơ lái xe. Chỉ có một ít tiểu bang cho phép bạn dự khoá học giao thông trực tuyến Connecticut của GoToTrafficSchool.com với mục đích xoá bỏ điểm vi phạm hiện tại ra khỏi hồ sơ lái xe, nhưng nói chung trường hợp này không phổ biến.

Tôi muốn chắc chắn rằng mình nhận được tín chỉ trong khoá học lái xe an toàn trực truyến Connecticut của GoToTrafficSchool.com. Tôi bị phạt ở tiểu bang khác. Vậy tôi có thể ghi danh học khoá lái xe an toàn trực tuyến Connecticut tại GoToTrafficSchool.com hay là tôi phải ghi danh ở tiểu bang mà tôi nhận biên bản phạt?

Nếu bạn bị phạt ở Connecticut, bạn phải ghi danh với khoá học giao thông trực tuyến Connecticut của chúng tôi. Tương tự, nếu bạn dự khoá học lái xe an toàn cho tiểu bang khác hay quốc gia khác không phải là nơi bạn bị phạt thì toà án Connecticut sẽ bác bỏ chứng chỉ của bạn và bạn có thể không nhận được tín chỉ nào cho khoá học.

Có khả năng nào mà tôi có thể dự khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Connecticut trên GoToTrafficSchool.com nếu thời hạn học giao thông Connecticut chỉ còn 3 ngày không?

Ở một số tiểu bang như là Arizona thì bạn có thể không được ghi danh học lái xe an toàn Connecticut nếu bạn có ít hơn 10 ngày trước thời hạn chót học giao thông Connecticut của bạn. Vui long kiểm tra với toàn án Connecticut xem họ có gợi ý gì không.

Toàn án Connecticut bảo tôi phải dự một khoá học giao thông Connecticut. Tôi có thể ghi danh trong khoá học lái xe an toàn trực tuyến Connecticut của GoToTrafficSchool.com để đáp ứng đòi hỏi của toà án hay không?

Nếu toà án Connecticut chỉ định bạn ghi danh học khoá hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Connecticut của GoToTrafficSchool.com thì bạn có thể ghi danh cho khoá học này. Nếu toà án Connecticut không chỉ định rõ là bạn phải dự khoá học an toàn giao thông Connecticut nào thì chúng tôi đề nghị bạn trước hết nên hỏi toàn án Connecticut xem là bạn có thể dự khoá học trực tuyến tại GoToTrafficSchool.com hay không.

Tôi thực sự bận rộn với công việc và không có nhiều thời gian. Khoá học lái xe an toàn trực tuyến Connecticut của GoToTrafficSchool.com có thay thế được cho chương trình học trên lớp Connecticut truyền thống được không?

Có. Chương trình học lái xe an toàn trực tuyến Connecticut của GoToTrafficSchool.com thay thế được cho chương trình học trên lớp Connecticut truyền thống. Hãy đảm bảo là tiểu bang của bạn hoặc toà án chỗ bạn chấp nhận khoá học lái xe an toàn trực tuyến Connecticut trên GoToTrafficSchool.com của chúng tôi bằng cách kiểm tra với toàn án, người có quyền phán quyết trên biên bản phạt của bạn.

Tôi có phải trải qua quá trình xác thực nhân thân đối với khoá học lái xe an toàn trực tuyến Connecticut hay không?

Mặc dù đa số toà án Connecticut sẽ không yêu cầu bạn xác thực nhân thân, một số toàn án ở Connecticut có thể yêu cầu điều đó dưới dạng một bài thi sát hạch cuối khoá, một bảng câu trả lời cuối cùng có công chứng hoặc sử dụng xác thực nhân thân thông qua mức tín dụng hạn chế. Nếu toà án Connecticut, người có quyền quyết định đối với khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Connecticut của bạn, có yêu cầu xác thực nhân thân, thì chúng tôi sẽ cho bạn biết. Toà án sẽ sử dụng những thông tin này để xác minh rằng bạn là chính mình trước khi hoàn tất bài thi cuối khoá học giao thông trực tuyến Connecticut. Việc này nhằm đảm bảo là không có người nào khác thay bạn tham dự khoá học trực tuyến Connecticut.

Các Khóa Học Lái Xe Biết Phòng Vệ trên mạng và từ Trường
Giao Thông trên mạng có mặt tại các quản hạt nầy và khác:

Fairfield Litchfield New Haven Tolland
Hartford Middlesex New London Windham

Trang chủ | Giao thông trường học đăng ký | Đăng nhập | Thông tin khóa học | Thành viên | Giảm giá bảo hiểm | Bảo hiểm | Giao dịch đặc biệt
Liên hệ | Trợ giúp bàn | Giấy chứng nhận giao hàng | Địa điểm thử nghiệm | Chương trình bảo lãnh | Các ý kiến sinh viên
Ngôn ngữ khóa học | Sơ đồ trang web

Các khóa học trong nhiều ngôn ngữ!

Người lái xe ở Texas: Xoá biên bản phạt của bạn với GetDefensive.Com, khoá học lái xe phòng vệ trực tuyến tốt nhất!
Đào tạo lái xe trực tuyến - Học lái xe trực tuyến với TeenDrivingCourse.Com!