Registered Users Sign In Here
Traffic School: Send this page to a friend
Live Help

BẠN ĐANG Ở ĐÂY:    trang chủ » đăng ký » lựa chọn tiểu bang và ngôn ngữ » Ohio (change)

State Flag

Chào mừng bạn đến với

Lớp giao thông lái xe an toàn trực tuyến Ohio

Tiểu Bang được lựa chọn » Ohio (thay đổi)
1-888-329-7069
Nhắp nút "tiếp tục" để tiến hành đăng ký hoặc xem thêm dưới đây những thông tin bổ ích về khoá học giao thông Ohio của chúng tôi.

Thông tin thêm về khoá học giao thông, lái xe an toàn, hoàn thiện kỹ năng lái xe Ohio dành cho xoá bỏ giấy phạt và giảm phí bảo hiểm.

 • Lớp giao thông Ohio »
 • Toàn án chấp thuận Ohio »
 • Hỗ trợ khách hàng 24/7»
 • Xử lý chứng chỉ trong ngày»
 • Đảm bảo hoàn tiền 100%»
 • Chi tiết khoá học»
 • Những câu hỏi thường gặp»
 • Hạt của lớp giao thông Ohio »

THÔNG TIN VỀ Ohio

Ohio vi phạm giao thông

Lái xe ở Ohio duy trì những người vi phạm giao thông sẽ là một vấn đề dẫn trên danh nghĩa của tòa án quận hạt địa phương Ohio trong khu vực, nơi họ đã nhận được các vi phạm. Nếu bạn nhận được một sự vi phạm di chuyển ở Ohio, dẫn lưu lượng truy cập của bạn sẽ cung cấp cho bạn những thông tin liên lạc cho các tòa án quận hạt địa phương Ohio xử lý vi phạm Nếu bạn muốn trả tiền vé của bạn ngay lập tức, bạn chỉ có thể thư trong thanh toán của bạn vào Ohio địa phương. tòa án quận hạt địa chỉ. Nếu bạn muốn xuất hiện trong cùng một tòa án quận Ohio để tranh chấp những chi phí hoặc plead guilty, dẫn của bạn sẽ bao gồm ngày tòa án của bạn.

Ohio's 12-Point System

Bang Ohio quản lý một điểm "" hệ thống cho tất cả các trình điều khiển Ohio và điều khiển những người đã nhận được hành vi vi phạm giao thông ở Ohio. Nếu bạn quyết định thư trong thanh toán tiền phạt vi phạm giao thông của bạn hoặc plead guilty tại tòa án đến các hành vi vi phạm giao thông Ohio, Ohio địa phương tòa án quận xử lý dẫn của bạn sẽ thông báo cho Cục Di Ohio của xe ( "BMV"), mà sau đó sẽ đánh giá điểm để ghi Ohio lái xe của bạn dựa trên mức độ nghiêm trọng của hành vi tội ác của mình. Các BMV Ohio cung cấp một danh sách đầy đủ của các giá trị điểm kết hợp với mỗi hành vi vi phạm di chuyển. Một số ví dụ của các điểm được chỉ định cho hồ sơ lái xe của bạn Ohio vi phạm giao thông nhất định là:

 • Đẩy mạnh bởi ít hơn 30mph: 2 điểm
 • Chạy một ánh sáng đỏ: 2 điểm
 • Đẩy mạnh hơn 30mph: 4 điểm
 • Reckless Lái xe: 4 điểm
 • Rời khỏi cảnh của một tai nạn: 6 điểm
 • Lái xe với một giấy phép bị treo: 6 điểm

Hệ thống điểm của Ohio là hơi chi tiết hơn so với hệ thống điểm ở hầu hết các tiểu bang, nhưng đây là một số vấn đề cơ bản hữu ích. Nếu bạn nhận được sáu điểm trên hồ sơ lái xe Ohio của bạn trong một tháng 24-span, các BMV Ohio sẽ gửi một cảnh báo bằng văn bản đến địa chỉ trên giấy phép lái xe của bạn với chi tiết đến bạn những ảnh hưởng của các vi phạm giao thông thêm ở Ohio. Nếu Ohio hồ sơ lái xe của bạn amasses mười hai điểm trong đó cùng một khoảng thời gian hai năm, các BMV Ohio sẽ đình chỉ các đặc quyền lái xe Ohio của bạn cho sáu tháng, và yêu cầu bạn phải có một số hình thức giao thông hoặc trường học hoặc chương trình cải tiến trình điều khiển. Rất may, Ohio hồ sơ lái xe của bạn sẽ không giữ lại điểm đối với các đặc quyền lái xe Ohio của bạn vô thời hạn; các BMV Ohio đã nói rằng điểm sẽ được xoá khỏi hồ sơ lái xe của bạn Ohio tự động sau một thời gian ba năm giai đoạn. Điều này đặc biệt hữu ích cho các mục đích của việc giảm bảo hiểm tự động của bạn, như là bảo hiểm xe hơi ở Ohio thường tương quan với điểm so với giấy phép của bạn. Các BMV Ohio cam kết một trang của trang web của mình để thông tin chi tiết về nó-12 điểm hệ thống.

Đình chỉ Ohio Lái xe đặc quyền của bạn

Các cơ quan lập pháp bang Ohio, Ohio BMV và hệ thống tòa án bang Ohio đã thiết lập một vài lý do cho các đặc quyền lái xe của bạn để Ohio bị đình chỉ dựa vào hoa hồng của bạn vi phạm luật giao thông Theo Ohio, Ohio đặc quyền lái xe của bạn có thể bị đình chỉ cho bất kỳ những lý do này.:

· Một điều kiện y tế mà sẽ làm giảm khả năng lái xe của bạn

· Bị kết tội vi phạm giao thông và ra lệnh của tòa án

 • Không xuất hiện tại tòa án trên một trái phiếu
 • Chưa được giải quyết out-of-vé nhà nước

· Tích lũy điểm trên 12 hồ sơ lái xe Ohio của bạn trong một khoảng thời gian hai năm

· Đang được gắn thẻ như là một trình điều khiển "vấn đề" trong Driver Quốc Registry

 • Từ chối một bài kiểm tra BẮC khi kéo lên

· Thử nghiệm tích cực về nội dung, rượu trong máu (BAC) vượt quá giới hạn pháp lý

 • Lái xe dưới ảnh hưởng như là một vị thành niên
 • Đầu tiên DUI offense
 • DUI vi phạm lần thứ hai
 • Việc không tuân thủ các yêu cầu bảo hiểm tự động
 • Gây ra một tai nạn trong khi không có bảo hiểm

Những yêu cầu để có Ohio đặc quyền lái xe của bạn sẽ thay đổi đáng kể dựa trên mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm giao thông của bạn, bang Ohio hồ sơ lái xe của bạn và hình phạt được tiềm năng hay câu đánh giá đối với bạn bởi tòa án quận Ohio giám sát vi phạm giao thông của bạn. Tuy nhiên, tất cả các tài liệu và lệ phí bạn cần phải có quyền lái xe Ohio của bạn phục hồi phải được xử lý trong người tại một trong các BMV Ohio khu vực Trung tâm. Nếu các đặc quyền của bạn đang bị đình chỉ lái xe và bạn đang tìm kiếm để có chúng reinstates, bạn nên tìm ra trong bảy lĩnh vực văn phòng BMV thích gần gũi nhất với bạn hoặc quận Ohio tòa án địa phương xử lý vi phạm giao thông và đình chỉ của bạn: Canton, Cincinnati, Cleveland, Columbus , Jackson, Toledo và Youngstown. Trong nhiều trường hợp, tòa án Ohio giám sát đình chỉ của bạn có thể yêu cầu bạn tham gia vào một số hình thức học giao thông Ohio hoặc cải thiện trình điều khiển Ohio chương trình để nhận được Ohio đặc quyền lái xe của bạn trở lại Ngay cả khi. Ohio đặc quyền lái xe của bạn đã không bị treo, bạn có thể tham gia giao thông trong trường học hoặc cải thiện trình điều khiển một chương trình để có các hành vi vi phạm giao thông chống lại bạn giảm hoặc miễn nhiệm. Để xác định nếu có thể, bạn nên xuất hiện tại tòa vào ngày cung cấp trên dẫn của bạn và xem như một cơ hội tồn tại. Ngoài ra, Ohio nhà nước pháp luật cho phép bạn để có một tám giờ học chương trình giao thông khắc phục hậu quả để tăng tổng số điểm cần thiết trước khi đặc quyền Ohio lái xe của bạn đang bị đình chỉ, 12-14. Bạn có thể khóa học này ba năm một lần.

Tham dự Ohio giao thông Trường và Online Defensive Driving Chương trình

Nếu bạn là một trong hai lệnh phải tham gia vào một trường học giao thông, lái xe cải thiện chương trình, chương trình phòng thủ lái xe, hoặc nếu một tòa án đã cho phép bạn tham gia vào một trường học giao thông, lái xe cải thiện chương trình, chương trình phòng thủ lái xe, bạn sẽ có tùy chọn tham gia Ohio là một tuyến giao thông trường học hoặc chương trình Ohio lái xe trực tuyến phòng thủ. Một số tòa án Ohio cũng sẽ xem xét giảm nhẹ hoặc miễn nhiệm vé lưu lượng truy cập của bạn bằng cách theo học một trường học Ohio lưu lượng truy cập trực tuyến hoặc chương trình cải tiến trình điều khiển, tùy theo tính chất của hành vi vi phạm giao thông của bạn và tiểu bang Ohio hồ sơ lái xe của bạn. Một lần nữa, vì Ohio địa phương tòa án quận xử lý vi phạm giao thông của bạn có thẩm quyền về hành vi vi phạm di chuyển của bạn, bạn có nên xuất hiện tại tòa án quận hạt địa phương Ohio xử lý vé của bạn để thực hiện một yêu cầu, hoặc liên lạc với tòa án quận Ohio địa phương để xem có điều này là một cơ hội phổ biến trong số các phạm luật giao thông và yêu cầu một danh sách chấp thuận trước Ohio trường lưu lượng truy cập trực tuyến và các chương trình lái xe phòng thủ. Ngoài ra, Sở An Toàn Công Cộng Ohio có thể giúp bạn. Bạn có thể liên hệ với họ tại (614) 466-2550.

Lợi ích của một bản ghi sạch Ohio Lái xe

Ohio tuyến giao thông trường học và Ohio chương trình cải thiện điều khiển trực tuyến được tạo ra để giúp bạn trau dồi khả năng của bạn lái xe và thấm nhuần thói quen lái xe tốt phòng thủ để bạn có thể giúp giữ Ohio đường an toàn. Học hỏi những kỹ năng này từ một trường lưu lượng truy cập trực tuyến Ohio hoặc chương trình cải tiến trình điều khiển cũng sẽ giúp bạn tránh vé giao thông và giữ kỷ lục Ohio lái xe của bạn càng rõ ràng càng tốt.

Một hồ sơ lái xe Ohio rằng rõ ràng là vi phạm giao thông và các điểm có lợi cho bạn trong nhiều cách. Foremost, một Ohio hồ sơ lái xe sạch có nghĩa là không có tiền phạt tốn kém. Hơn nữa, Ohio sạch hồ sơ lái xe của bạn, hoặc ghi lại một lái xe cho thấy các bạn đã tham dự một trường học Ohio lưu lượng truy cập trực tuyến hoặc chương trình cải tiến trình điều khiển sẽ giúp ngăn ngừa bạn khỏi bị mất quyền lái xe Ohio của bạn nên bạn phải xuất hiện ở Ohio tòa án cho một hành vi vi phạm giao thông nghiêm trọng hoặc loạt các vi phạm về sau này.

Cũng quan trọng, một lái xe Ohio hồ sơ bao gồm Ohio trường lưu lượng truy cập trực tuyến hoặc trực tuyến một Ohio chương trình lái xe phòng thủ tự động giúp giữ cho chi phí bảo hiểm của bạn xuống. Những điểm ít hơn so với hồ sơ của bạn và tốt hơn Ohio hồ sơ lái xe của bạn trông, những lý do chưa tự động công ty bảo hiểm sẽ phải nâng phí bảo hiểm của bạn. Điều này đặc biệt đúng đối với các trình điều khiển dành cho người lớn và trẻ hơn

Ohio Mature Driver Bảo hiểm Giảm giá

Các BMV Ohio cung cấp cơ hội cụ thể cho Ohio Mature Drivers, những người độ tuổi 60 và điều khiển lên. Trong khi bạn nên liên hệ với nhà cung cấp Ohio tự động bảo hiểm của bạn để làm cho một số bạn vượt qua vòng loại, nhiều trình điều khiển có thể nhận được một giảm giá bảo hiểm tự động để hoàn thành một tiểu bang chấp thuận khóa học lái xe trưởng thành.

Ngoài ra, BMV Ohio được xem xét thay đổi cho Chương trình Driver cao cấp của nó. Những thay đổi này có thể cung cấp các cơ hội bổ sung cho trình điều khiển dành cho người lớn để cải thiện hồ sơ lái xe Ohio của họ Nếu bạn muốn biết thêm về những sáng kiến Mature driver mới, bạn có thể gọi Ohio an toàn giao thông Văn phòng tại số (614) 466-3.250..

Ohio Vị thành niên Driver Bảo hiểm Giảm giá

Nếu bạn là một Ohio Vị thành niên driver dưới 18 tuổi, bạn cũng có thể có cơ hội nhận được một giảm giá bảo hiểm bằng cách tham gia vào một trường học Ohio lưu lượng truy cập trực tuyến hoặc chương trình cải tiến trình điều khiển. Các BMV Ohio cung cấp các lớp học, duy nhất cho thiếu niên, mà có thể gia tăng kỹ năng lái xe phòng thủ và có thể làm giảm phí bảo hiểm tự động của họ. Các BMV Ohio đã được cung cấp một danh sách các trường học ở đây.

Ohio trong lớp giao thông trường học

Nếu bạn muốn xem xét việc tham dự tám giờ khắc phục hậu quả Ohio an toàn giao thông khóa học, hoặc đi học giao thông ở một thiết lập lớp học truyền thống, đây là danh sách của Ohio BMV-phê duyệt các nhà cung cấp khóa học của quận.

Ohio NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:

Tôi có thể thanh toán cho khoá học lái xe an toàn trực tuyến Ohio của GoToTrafficSchool.com bằng ngân phiếu được không?

Được. Bạn có thể thanh toán cho khoá học lái xe an toàn trực tuyến Ohio của GoToTrafficSchool.com trực tiếp trên mạng hoặc bằng cách gửi ngân phiếu theo đường thư.

Có cách nào để tôi có thể nhận được chứng chỉ hoàn tất khoá học Ohio trong thời gian nhanh nhất không?

Để có thể chuyển chứng chỉ hoàn tất khoá học Ohio của bạn trong thời gian nhanh nhất, chúng tôi có dịch vụ Chuyển phát qua đêm ưu tiên của FedEx (trễ nhất là 10 giờ 30 sáng ngày làm việc hôm sau) và dịch vụ Chuyển phát qua đêm tiêu chuẩn của FedEx (trễ nhất là 5 giờ chiều ngày làm việc hôm sau). Nếu bạn hoàn tất khoá học trực tuyến Ohio vào ngày thứ sáu, chúng tôi cũng có dịch vụ Chuyển phát ngày thứ bảy của FedEx (trễ nhất là 12 giờ trưa thứ bảy). Đối với những người ở hạt Los Angeles, chúng tôi cũng sẵn có dịch vụ chuyển phát nhanh trong ngày.

Website của các bạn có bảo mật không?

Chương trình GoToTrafficSchool.com là một website mã hoá theo chuẩn SSL và hoàn toàn bảo mật. Khi đăng ký với khoá học giao thông trực tuyến Ohio hoặc các khoá học đào tạo lái xe an toàn Ohio của chúng tôi, bạn không phải lo lắng gì về thông tin cá nhân hay thông tin thẻ tín dụng kèm theo. Bảo mật thông tin cho bạn là ưu tiên số một của chúng tôi.

Tôi có thể dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Ohio trên GoToTrafficSchool.com nhưng chỉ với điều kiện nó được chấp nhận bởi toà án Ohio đối với việc miễn phạt. Làm sao tôi biết chắc điều đó?

Vui lòng kiểm tra với toà án Ohio để tin chắc rằng khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Ohio trên GoToTrafficSchool.com được chấp nhận cho việc miễn phạt vi phạm giao thông Ohio.

Có khoá học nào rẻ hơn GoToTrafficSchool.com không?

GoToTrafficSchool.com đã trở thành một trong những nhà cung cấp chương trình đào tạo về giao thông Ohio và các khoá học lái xe an toàn trực tuyến Ohio lớn nhất và uy tín nhất cấp quốc gia bởi vì chúng tôi luôn luôn cung cấp cho khách hàng của mình dịch vụ với giá tốt nhất. Có những nhà cung cấp các chương trình học giao thông trực tuyến Ohio khác lừa dối khách hàng bằng cách đưa ra một mức giá ở trang chủ, để cho khách hàng đăng ký toàn bộ chương trình học giao thông trực tuyến Ohio của họ và chỉ khi kết thúc quá trình đăng ký khách hàng mới biết rằng mình phải trả rất nhiều loại ẩn phí khác làm gia tăng tăng tổng chi phí cho chương trình học giao thông trực tuyến Ohio của mình.

Cấu trúc của chương trình học giao thông trực tuyến Ohio là gì? Khoá lái xe an toàn trực tuyến Ohio, khoá hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Ohio và khoá giảm phí bảo hiểm trực tuyến Ohio ?

Các khoá học Ohio mà bạn tham gia với chúng tôi thuộc hai loại cơ bản: miễn phạt Ohio và giảm phí bảo hiểm Ohio. Bất cứ máy tính nào có truy cập internet đều có thể được sử dụng để tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Ohio. Để thuận lợi cho bạn, chúng tôi cũng tạo điều kiện cho bạn bắt đầu và tạm dừng khoá học lái xe an toàn Ohio phù hợp với lịch trình của bạn. Bạn có thể bắt đầu lại từ chỗ bạn đã tạm dừng ở bất kỳ lúc nào. Mỗi khoá đào tạo lái xe an toàn trực tuyến Ohio được chia thành nhiều chương, và cuối mỗi chương sẽ có một bài kiểm tra trắc nghiệm được thiết kế để bạn chuẩn bị cho bài thi cuối khoá Ohio. Chỉ đơn giản là bạn vượt qua được bài thi cuối khoá lái xe trực tuyến Ohio là chúng tôi sẽ gửi cho bạn chứng chỉ Ohio hoàn tất khoá học. Chứng chỉ Ohio hoàn tất khoá học này sẽ được gửi bằng đường thư theo phương thức gửi mà bạn đã chọn lúc đăng ký.

Khoá học giảm phí bảo hiểm trực tuyến Ohio trên GoToTrafficSchool.com có thể giúp tôi có được chiết khấu trên phí bảo hiểm ô tô của mình không?

Nhiều, nhưng không phải tất cả. Các công ty bảo hiểm Ohio sẽ cho bạn một mức chiết khấu khi bạn tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Ohio. Bạn nên tham vấn với đại lý bảo hiểm Ohio của mình để tìm hiểu xem bạn có được chiết khấu dành cho người lái xe an toàn Ohio nếu bạn hoàn tất khoá học giảm phí bảo hiểm Ohio trong chương trình học giao thông trực tuyến hay không.

Có vấn đề gì không nếu tôi tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Ohio từ một máy tính khác với máy dùng cho bài thi Ohio cuối chương trình?

Bạn không phải dự khoá học miễn phạt trực tuyến Ohio và làm bài thi cuối khoá học giao thông trực tuyến Ohio trên cùng một máy tính. Bạn có thể đăng nhập và tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Ohio và làm bài thi cuối khoá học lái xe an toàn Ohio từ bất cứ máy tính nào có truy cập internet và đáp ứng được yêu cầu về trình duyệt và trình chiếu tối thiểu.

Tôi có thể thường xuyên phải bắt đầu và tạm dừng các khoá học miễn phạt trực tuyến Ohio, giảm phí bảo hiểm trực tuyến Ohio hoặc giảm điểm trực tuyến Ohio trên GoToTrafficSchool.com. Như vậy liệu có được không?

Đương nhiên rồi. Khoá học lái xe an toàn trực tuyến Ohio của GoToTrafficSchool được thiết kế để phù hợp với lịch trình bận rộn của bạn và bạn có thể học và tạm dừng thường xuyên nếu cần.

Tôi muốn biết chứng chỉ hoàn tất khoá học lái xe an toàn trực tuyến Ohio của tôi sẽ được gửi đến đâu.

Chứng chỉ hoàn tất khoá học Ohio của bạn đối với khoá học lái xe an toàn trực tuyến Ohio hoặc chương trình học giao thông trực tuyến sẽ được gửi đến địa điểm được chỉ định bởi toà án của bạn. Bạn sẽ có thông tin chi tiết hơn về toà án của bạn, nơi có quyền phán xét đối với giấy phép của bạn một khi bạn đã hoàn tất quy trình đăng ký tình trạng chương trình học giao thông trực tuyến Ohio hoặc khoá học lái xe an toàn trực tuyến Ohio.

Tiền tôi đóng cho chương trình học giao thông trực tuyến Ohio có thể được hoàn lại hay không?

Có. Tiền bạn đóng cho chương trình học giao thông trực tuyến Ohio có thể được hoàn lại ở bất kỳ thời điểm nào trước khi hoàn tất chương trình học lái xe an toàn trực tuyến Ohio nếu bạn gửi yêu cầu trước khi chứng chỉ hoàn tất khoá học Ohio được gửi đi.

Mắt tôi khó đọc chữ. Khoá học giao thông trực tuyến Ohio có tính năng nào trợ giúp không?

Có. Đối với những người có vấn đề về thị lực, chúng tôi cung cấp tuỳ chọn "read along (đọc lên)" trong tất cả các khoá hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Ohio của chúng tôi. Tuỳ chọn này hoạt động bằng cách đọc lớn các bài học của khoá học lái xe an toàn Ohio trong lúc bạn xem những dòng chữ trên màn hình.

Có phải tất cả toà án Ohio đều chấp nhận khoá học lái xe an toàn trực tuyến Ohio hoặc chương trình học giao thông trực tuyến Ohio của GoToTrafficSchool.com không?

Không phải tất cả toà án đều chấp nhận khoá học lái xe an toàn trực tuyến Ohio của chúng tôi. Đó chính là lý do mà chúng tôi đề nghị bạn nên kiểm tra với toà án để đảm bảo rằng khoá học lái xe an toàn trực tuyến tại GoToTrafficSchool.com thoả mãn được yêu cầu của toà án.

Liệu tôi có đủ điều kiện để tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Ohio miễn phạt, khoá học giảm phí bảo hiểm trực tuyến Ohio hoặc khoá học giảm điểm trực tuyến Ohio trên GoToTrafficSchool.com không?

Đa số các tiểu bang chỉ cho phép người bị đơn tham dự học lái xe an toàn một lần trong mỗi 12 đến 24 tháng. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên kiểm tra với toà án Ohio  để đảm bảo rằng bạn có đủ điều kiện để học khoá hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Ohio trên GoToTrafficSchool.com.

Có bao nhiêu bài trắc nghiệm lái xe an toàn trực tuyến Ohio trong các khoá miễn phạt trực tuyến Ohio, giảm phí bảo hiểm trực tuyến Ohio hoặc giảm điểm trực tuyến Ohio ?

Có một bài trắc nghiệm giao thông trực tuyến Ohio sau mỗi chương của khoá học lái xe an toàn trực tuyến Ohio trên GoToTrafficSchool.com.

Tôi thực sự muốn được giảm điểm vi phạm nếu tôi tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Ohio của GoToTrafficSchool.com. Vậy phải làm thế nào?

Ở đa số các tiểu bang, bạn có thể tham dự khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Ohio của chúng tôi để tránh bị ghi điểm vào hồ sơ lái xe. Chỉ có một ít tiểu bang cho phép bạn dự khoá học giao thông trực tuyến Ohio của GoToTrafficSchool.com với mục đích xoá bỏ điểm vi phạm hiện tại ra khỏi hồ sơ lái xe, nhưng nói chung trường hợp này không phổ biến.

Tôi muốn chắc chắn rằng mình nhận được tín chỉ trong khoá học lái xe an toàn trực truyến Ohio của GoToTrafficSchool.com. Tôi bị phạt ở tiểu bang khác. Vậy tôi có thể ghi danh học khoá lái xe an toàn trực tuyến Ohio tại GoToTrafficSchool.com hay là tôi phải ghi danh ở tiểu bang mà tôi nhận biên bản phạt?

Nếu bạn bị phạt ở Ohio, bạn phải ghi danh với khoá học giao thông trực tuyến Ohio của chúng tôi. Tương tự, nếu bạn dự khoá học lái xe an toàn cho tiểu bang khác hay quốc gia khác không phải là nơi bạn bị phạt thì toà án Ohio sẽ bác bỏ chứng chỉ của bạn và bạn có thể không nhận được tín chỉ nào cho khoá học.

Có khả năng nào mà tôi có thể dự khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Ohio trên GoToTrafficSchool.com nếu thời hạn học giao thông Ohio chỉ còn 3 ngày không?

Ở một số tiểu bang như là Arizona thì bạn có thể không được ghi danh học lái xe an toàn Ohio nếu bạn có ít hơn 10 ngày trước thời hạn chót học giao thông Ohio của bạn. Vui long kiểm tra với toàn án Ohio xem họ có gợi ý gì không.

Toàn án Ohio bảo tôi phải dự một khoá học giao thông Ohio. Tôi có thể ghi danh trong khoá học lái xe an toàn trực tuyến Ohio của GoToTrafficSchool.com để đáp ứng đòi hỏi của toà án hay không?

Nếu toà án Ohio chỉ định bạn ghi danh học khoá hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Ohio của GoToTrafficSchool.com thì bạn có thể ghi danh cho khoá học này. Nếu toà án Ohio không chỉ định rõ là bạn phải dự khoá học an toàn giao thông Ohio nào thì chúng tôi đề nghị bạn trước hết nên hỏi toàn án Ohio xem là bạn có thể dự khoá học trực tuyến tại GoToTrafficSchool.com hay không.

Tôi thực sự bận rộn với công việc và không có nhiều thời gian. Khoá học lái xe an toàn trực tuyến Ohio của GoToTrafficSchool.com có thay thế được cho chương trình học trên lớp Ohio truyền thống được không?

Có. Chương trình học lái xe an toàn trực tuyến Ohio của GoToTrafficSchool.com thay thế được cho chương trình học trên lớp Ohio truyền thống. Hãy đảm bảo là tiểu bang của bạn hoặc toà án chỗ bạn chấp nhận khoá học lái xe an toàn trực tuyến Ohio trên GoToTrafficSchool.com của chúng tôi bằng cách kiểm tra với toàn án, người có quyền phán quyết trên biên bản phạt của bạn.

Tôi có phải trải qua quá trình xác thực nhân thân đối với khoá học lái xe an toàn trực tuyến Ohio hay không?

Mặc dù đa số toà án Ohio sẽ không yêu cầu bạn xác thực nhân thân, một số toàn án ở Ohio có thể yêu cầu điều đó dưới dạng một bài thi sát hạch cuối khoá, một bảng câu trả lời cuối cùng có công chứng hoặc sử dụng xác thực nhân thân thông qua mức tín dụng hạn chế. Nếu toà án Ohio, người có quyền quyết định đối với khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Ohio của bạn, có yêu cầu xác thực nhân thân, thì chúng tôi sẽ cho bạn biết. Toà án sẽ sử dụng những thông tin này để xác minh rằng bạn là chính mình trước khi hoàn tất bài thi cuối khoá học giao thông trực tuyến Ohio. Việc này nhằm đảm bảo là không có người nào khác thay bạn tham dự khoá học trực tuyến Ohio.


Trang chủ | Giao thông trường học đăng ký | Đăng nhập | Thông tin khóa học | Thành viên | Giảm giá bảo hiểm | Bảo hiểm | Giao dịch đặc biệt
Liên hệ | Trợ giúp bàn | Giấy chứng nhận giao hàng | Địa điểm thử nghiệm | Chương trình bảo lãnh | Các ý kiến sinh viên
Ngôn ngữ khóa học | Sơ đồ trang web

Các khóa học trong nhiều ngôn ngữ!

Người lái xe ở Texas: Xoá biên bản phạt của bạn với GetDefensive.Com, khoá học lái xe phòng vệ trực tuyến tốt nhất!
Đào tạo lái xe trực tuyến - Học lái xe trực tuyến với TeenDrivingCourse.Com!