Registered Users Sign In Here
Traffic School: Send this page to a friend
Live Help

BẠN ĐANG Ở ĐÂY:    trang chủ » đăng ký » lựa chọn tiểu bang và ngôn ngữ » Massachusetts (change)

State Flag

Chào mừng bạn đến với

Lớp giao thông lái xe an toàn trực tuyến Massachusetts

Tiểu Bang được lựa chọn » Massachusetts (thay đổi)
1-888-329-7069
Nhắp nút "tiếp tục" để tiến hành đăng ký hoặc xem thêm dưới đây những thông tin bổ ích về khoá học giao thông Massachusetts của chúng tôi.

Thông tin thêm về khoá học giao thông, lái xe an toàn, hoàn thiện kỹ năng lái xe Massachusetts dành cho xoá bỏ giấy phạt và giảm phí bảo hiểm.

  • Lớp giao thông Massachusetts »
  • Toàn án chấp thuận Massachusetts »
  • Hỗ trợ khách hàng 24/7»
  • Xử lý chứng chỉ trong ngày»
  • Đảm bảo hoàn tiền 100%»
  • Chi tiết khoá học»
  • Những câu hỏi thường gặp»
  • Hạt của lớp giao thông Massachusetts »

THÔNG TIN VỀ Massachusetts

Massachusetts vi phạm giao thông

Những lời khuyên tốt nhất cho việc xử lý vi phạm giao thông ở Massachusetts là để tránh nhận được chúng. Massachusetts có luật lệ đặc biệt là khắc nghiệt trên phạm luật giao thông, đặc biệt là đối với tiền phạt vi phạm giao thông và những ảnh hưởng của hành vi vi phạm giao thông về bảo hiểm của bạn.

Nếu bạn phạm một hành vi vi phạm giao thông bạn có 3 tuần để quyết định các khóa học tiếp theo của hành động. Nếu bạn muốn trả để chỉ cần trả tiền phạt, nhìn về dẫn của bạn để biết thông tin liên lạc của các tòa án địa phương, thành phố Massachusetts với thẩm quyền đối với hành vi vi phạm giao thông của bạn. Dẫn của bạn sẽ cho bạn biết làm thế nào để trả tiền trong người, trực tuyến, bằng điện thoại hoặc bằng thư. Nếu bạn trả tiền phạt, bạn sẽ được thừa nhận tội và waiving quyền của bạn để điều trần, và Registry Massachusetts xe có động cơ ( "RMV") sẽ ấn định điểm chống lại hồ sơ lái xe Massachusetts của bạn dựa trên mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm giao thông.

Nếu bạn muốn yêu cầu một buổi điều trần, dẫn lưu lượng truy cập của bạn cũng sẽ cung cấp cho bạn các hướng dẫn cơ bản về cách làm như vậy. Một buổi điều trần sau đó sẽ được sắp xếp cho bạn trong vòng vài tuần tới sau khi nhận được yêu cầu của bạn và bạn sẽ có cơ hội tranh chấp phí chống lại bạn ở phía trước của một thẩm phán tòa án bang Massachusetts, thành phố. Ngoài ra, bạn có thể xuất hiện tại tòa án và plead guilty, và yêu cầu một cơ hội để có niềm giao thông giảm hoặc miễn nhiệm để trao đổi với sự tham gia của bạn trong một số hình thức học giao thông Massachusetts hoặc chương trình cải tiến trình điều khiển. Nếu bạn chọn tùy chọn này, bạn có thể muốn liên lạc với một luật sư có kinh nghiệm trong các trường hợp vi phạm giao thông để thảo luận làm thế nào để tốt nhất theo đuổi khóa học này.

Massachusetts điểm hệ thống

Hệ thống điểm Massachusetts, gọi là "điểm surchargeable", được áp dụng đối với hồ sơ lái xe điểm Massachusetts của bạn cho mỗi hành vi vi phạm giao thông bạn phải chịu. Hệ thống các điểm gần như là needlessly phức tạp, do đó, nếu bạn có phát sinh một sự vi phạm giao thông gần đây, bạn nên xem xét cụ thể các RMV Massachusetts đã được xuất bản kế hoạch. Tuy nhiên, đây là một tóm tắt ngắn gọn

Đối với hành vi vi phạm giao thông nhỏ như tăng tốc, bạn sẽ nhận được hai điểm so với hồ sơ của bạn. Cho at-tai nạn do lỗi dẫn đến ít hơn $ 2,000 giá trị của thiệt hại, các RMV Massachusetts sẽ chỉ định 3 điểm so với hồ sơ của bạn. Nếu bạn đang tham gia vào một vụ tai nạn nghiêm trọng hơn tránh,, bạn sẽ nhận được 4 điểm. Nếu bạn đang tham gia vào một sự vi phạm giao thông nghiêm trọng như một DUI, bạn sẽ nhận được 5 điểm trên hồ sơ lái xe của bạn.

Massachusetts không dừng tại các điểm, tuy nhiên. Những điểm surchargeable mang theo với họ tăng bắt buộc để đóng bảo hiểm của bạn. Đối với mỗi điểm được chỉ định cho hồ sơ của bạn, Massachusetts chi phí bảo hiểm của bạn sẽ được tự động gia tăng cho Collision, cá nhân bảo vệ chấn thương, thiệt hại đến tài sản khác, và thương tích cơ thể bắt buộc các phần của phí bảo hiểm của bạn. Các RMV Massachusetts đã ước tính rằng các kết quả tăng 15% phí bảo hiểm cao hơn cho mỗi điểm trên các phần bảo hiểm cho các trình điều khiển dành cho người lớn Massachusetts có điểm trên bản ghi của họ, so với các trình điều khiển Massachusetts người chưa nhận được điểm. Cho người lái xe trẻ tuổi hơn, bảo hiểm cũng cao hơn đáng kể.

Massachusetts không cung cấp một số giảm đến những điểm này rất bất lợi. Nếu bạn có một hồ sơ lái xe Massachusetts sạch cho 36 tháng, sau đó cho mỗi hành vi vi phạm giao thông bạn nhận được, các RMV Massachusetts sẽ áp dụng một ít để ghi điểm của bạn hơn là bình thường mà thuộc loại vi phạm giao thông. Nói cách khác, nếu bạn là đẩy mạnh đánh bắt, nhưng đã có một hồ sơ lái xe Massachusetts sạch trong ba năm trước khi được kéo lên và bán vé, các RMV Massachusetts sẽ chỉ áp dụng một điểm để ghi Massachusetts lái xe của bạn và phí bảo hiểm tiểu bang Massachusetts, hơn là hai.

Những điểm này không đến tắt hồ sơ của bạn một cách dễ dàng, hoặc là. Nếu bạn có điểm surchargeable chống lại hồ sơ lái xe Massachusetts của bạn, bạn có thể mong đợi để xem họ có cho năm năm kể từ ngày RMV Massachusetts đặt các điểm trên hồ sơ lái xe của tiểu bang Massachusetts.

Đình chỉ Massachusetts Lái xe đặc quyền của bạn

Massachusetts surchargeable điểm hệ thống này cũng có thể dẫn đến một đình chỉ đặc quyền của bạn lái xe. Nếu bạn phải chịu chỉ 7 điểm trong một khoảng thời gian ba năm, ít hơn bất kỳ giảm dựa trên lịch sử lái xe ba năm trước đó '-đặc quyền bang Massachusetts lái xe của bạn sẽ bị đình chỉ hai tháng. Các RMV Massachusetts cũng sẽ đình chỉ giấy phép bạn tự động trong 30 ngày nếu bạn phải chịu ba vi phạm giao thông trong vòng một năm. Nếu bạn dưới 18 tuổi và phải chịu hai hành vi vi phạm giao thông cho "đua," Massachusetts đặc quyền lái xe của bạn sẽ được thu hồi trong ít nhất sáu tháng.

Là một phần của bất kỳ đình chỉ này bắt buộc, bạn có thể phải chia trong trình điều khiển một chương trình tái đào tạo. Hơn nữa, nếu bạn chỉ nhận được 5 điểm lưới chống lại hồ sơ lái xe của tiểu bang Massachusetts, các RMV Massachusetts có thể gửi cho bạn một lệnh bằng văn bản yêu cầu bạn ghi danh vào một chương trình tái đào tạo lái xe bang Massachusetts, có thể bao gồm những viễn cảnh của một trường học Massachusetts lưu lượng truy cập trực tuyến hoặc cải thiện trình điều khiển trực tuyến chương trình.

Tham dự giao thông trường học tại Massachusetts

Thật không may, Massachusetts nói chung sẽ không cho phép bạn để có một vé miễn nhiệm hoặc loại bỏ khỏi hồ sơ của bạn chỉ đơn giản bằng cách theo học một chương trình Massachusetts cải thiện điều khiển. Tuy nhiên, bạn có thể có tùy chọn này đã có sẵn cho bạn nếu bạn xuất hiện tại tòa án và nhận được sự cho phép của một thẩm phán tòa án bang Massachusetts, thành phố giám sát vi phạm giao thông hiện tại của bạn.

Tuy nhiên, nếu bạn là theo lệnh của tòa án bang Massachusetts, thành phố hoặc các RMV Massachusetts để tham gia vào một chương trình tái đào tạo lái xe để có đặc quyền lái xe bang Massachusetts của bạn khôi phục hoặc tránh bị treo trong nơi đầu tiên, bạn sẽ có thể đáp ứng yêu cầu với một lưu lượng truy cập trực tuyến Massachusetts trường học hoặc chương trình cải thiện điều khiển trực tuyến. Để tham gia một trường học Massachusetts lưu lượng truy cập trực tuyến, bạn sẽ cần phải liên lạc với RMV Massachusetts hoặc tòa án bang Massachusetts, thành phố và yêu cầu nếu thích Massachusetts lưu lượng truy cập của bạn đang học hoặc cải thiện trình điều khiển trực tuyến chương trình sẽ đáp ứng các yêu cầu kèm theo đơn hàng của bạn.

Hơn nữa, nếu bạn đăng ký vào các chương trình tái đào tạo lái xe Massachusetts để tránh làm tăng phí bảo hiểm hoặc tự nguyện có đóng bảo hiểm của bạn giảm xuống trước khi nhận một sự vi phạm giao thông, một tuyến giao thông Massachusetts trường hoặc cải thiện trình điều khiển trực tuyến chương trình sẽ có khả năng đáp ứng yêu cầu của bạn. Bạn nên liên hệ với nhà cung cấp bảo hiểm Massachusetts của bạn để chắc chắn.

Lợi ích của một bản ghi sạch Massachusetts Lái xe

Massachusetts tuyến giao thông trường học và các khóa học cải thiện trình điều khiển được thiết kế để giúp bạn trở thành một người thông minh hơn, an toàn hơn, nhiều phòng thủ-minded trình điều khiển bằng cách cho bạn những kỹ năng để tránh tai nạn giao thông, chống vi phạm giao thông. Hơn nữa, đóng bảo hiểm ở tiểu bang Massachusetts của bạn đang có một kết quả trực tiếp của sự sạch sẽ của hồ sơ lái xe của tiểu bang Massachusetts, và một tuyến giao thông Massachusetts trường học hoặc chương trình cải tiến trình điều khiển sẽ giúp giữ hồ sơ của bạn như sạch nhất có thể. Cuối cùng, các kỹ năng bạn học trong một chương trình Massachusetts cải thiện trình điều khiển sẽ giúp bạn tránh vé giao thông ở những nơi đầu tiên, có nghĩa là bạn sẽ tránh được chi phí rất cao mà đi kèm với chúng.

Massachusetts trưởng thành và Vị thành niên Driver Bảo hiểm Giảm giá

Auto hãng bảo hiểm thường cung cấp giảm giá đặc biệt cho Mature Drivers, những người lái xe qua tuổi 55, và Vị thành niên điều khiển, các trình điều khiển dưới 18 tuổi, người ga con mong muốn nâng cao kỹ năng lái xe an toàn của họ. Ngoài việc giữ một bản ghi Massachusetts lái xe sạch sẽ, bạn hay điều khiển một trong gia đình của bạn có thể đủ điều kiện để giảm giá như vậy bằng cách đăng ký vào một trường học Massachusetts lưu lượng truy cập trực tuyến hoặc chương trình cải tiến trình điều khiển. Để xem bạn có đủ điều kiện, bạn nên liên hệ với địa phương cung cấp dịch vụ bảo hiểm của bạn Massachusetts và hỏi về driver Driver trưởng thành có sẵn và các khóa học Vị thành niên và các chương trình giảm giá bảo hiểm.

Massachusetts trong lớp giao thông trường học

Nếu bạn quan tâm đến một danh sách các truyền thống, vật lý lớp học, thiết lập các trường giao thông, các RMV Massachusetts đã cung cấp một danh sách rất chi tiết các trường học lái xe chuyên nghiệp và trường học lái xe công cộng có sẵn được chấp thuận bởi RMV Massachusetts Massachusetts và tòa án thành phố. Các lớp học được tổ chức theo thành phố, do đó bạn có thể đảm bảo bạn ghi danh vào một lớp học truyền thống thiết lập mà vẫn được công nhận bởi nhà cung cấp bảo hiểm địa phương hoặc tòa án bang Massachusetts, thành phố giám sát hành vi vi phạm giao thông của bạn.

Massachusetts NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:

Tôi có thể thanh toán cho khoá học lái xe an toàn trực tuyến Massachusetts của GoToTrafficSchool.com bằng ngân phiếu được không?

Được. Bạn có thể thanh toán cho khoá học lái xe an toàn trực tuyến Massachusetts của GoToTrafficSchool.com trực tiếp trên mạng hoặc bằng cách gửi ngân phiếu theo đường thư.

Có cách nào để tôi có thể nhận được chứng chỉ hoàn tất khoá học Massachusetts trong thời gian nhanh nhất không?

Để có thể chuyển chứng chỉ hoàn tất khoá học Massachusetts của bạn trong thời gian nhanh nhất, chúng tôi có dịch vụ Chuyển phát qua đêm ưu tiên của FedEx (trễ nhất là 10 giờ 30 sáng ngày làm việc hôm sau) và dịch vụ Chuyển phát qua đêm tiêu chuẩn của FedEx (trễ nhất là 5 giờ chiều ngày làm việc hôm sau). Nếu bạn hoàn tất khoá học trực tuyến Massachusetts vào ngày thứ sáu, chúng tôi cũng có dịch vụ Chuyển phát ngày thứ bảy của FedEx (trễ nhất là 12 giờ trưa thứ bảy). Đối với những người ở hạt Los Angeles, chúng tôi cũng sẵn có dịch vụ chuyển phát nhanh trong ngày.

Website của các bạn có bảo mật không?

Chương trình GoToTrafficSchool.com là một website mã hoá theo chuẩn SSL và hoàn toàn bảo mật. Khi đăng ký với khoá học giao thông trực tuyến Massachusetts hoặc các khoá học đào tạo lái xe an toàn Massachusetts của chúng tôi, bạn không phải lo lắng gì về thông tin cá nhân hay thông tin thẻ tín dụng kèm theo. Bảo mật thông tin cho bạn là ưu tiên số một của chúng tôi.

Tôi có thể dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Massachusetts trên GoToTrafficSchool.com nhưng chỉ với điều kiện nó được chấp nhận bởi toà án Massachusetts đối với việc miễn phạt. Làm sao tôi biết chắc điều đó?

Vui lòng kiểm tra với toà án Massachusetts để tin chắc rằng khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Massachusetts trên GoToTrafficSchool.com được chấp nhận cho việc miễn phạt vi phạm giao thông Massachusetts.

Có khoá học nào rẻ hơn GoToTrafficSchool.com không?

GoToTrafficSchool.com đã trở thành một trong những nhà cung cấp chương trình đào tạo về giao thông Massachusetts và các khoá học lái xe an toàn trực tuyến Massachusetts lớn nhất và uy tín nhất cấp quốc gia bởi vì chúng tôi luôn luôn cung cấp cho khách hàng của mình dịch vụ với giá tốt nhất. Có những nhà cung cấp các chương trình học giao thông trực tuyến Massachusetts khác lừa dối khách hàng bằng cách đưa ra một mức giá ở trang chủ, để cho khách hàng đăng ký toàn bộ chương trình học giao thông trực tuyến Massachusetts của họ và chỉ khi kết thúc quá trình đăng ký khách hàng mới biết rằng mình phải trả rất nhiều loại ẩn phí khác làm gia tăng tăng tổng chi phí cho chương trình học giao thông trực tuyến Massachusetts của mình.

Cấu trúc của chương trình học giao thông trực tuyến Massachusetts là gì? Khoá lái xe an toàn trực tuyến Massachusetts, khoá hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Massachusetts và khoá giảm phí bảo hiểm trực tuyến Massachusetts ?

Các khoá học Massachusetts mà bạn tham gia với chúng tôi thuộc hai loại cơ bản: miễn phạt Massachusetts và giảm phí bảo hiểm Massachusetts. Bất cứ máy tính nào có truy cập internet đều có thể được sử dụng để tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Massachusetts. Để thuận lợi cho bạn, chúng tôi cũng tạo điều kiện cho bạn bắt đầu và tạm dừng khoá học lái xe an toàn Massachusetts phù hợp với lịch trình của bạn. Bạn có thể bắt đầu lại từ chỗ bạn đã tạm dừng ở bất kỳ lúc nào. Mỗi khoá đào tạo lái xe an toàn trực tuyến Massachusetts được chia thành nhiều chương, và cuối mỗi chương sẽ có một bài kiểm tra trắc nghiệm được thiết kế để bạn chuẩn bị cho bài thi cuối khoá Massachusetts. Chỉ đơn giản là bạn vượt qua được bài thi cuối khoá lái xe trực tuyến Massachusetts là chúng tôi sẽ gửi cho bạn chứng chỉ Massachusetts hoàn tất khoá học. Chứng chỉ Massachusetts hoàn tất khoá học này sẽ được gửi bằng đường thư theo phương thức gửi mà bạn đã chọn lúc đăng ký.

Khoá học giảm phí bảo hiểm trực tuyến Massachusetts trên GoToTrafficSchool.com có thể giúp tôi có được chiết khấu trên phí bảo hiểm ô tô của mình không?

Nhiều, nhưng không phải tất cả. Các công ty bảo hiểm Massachusetts sẽ cho bạn một mức chiết khấu khi bạn tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Massachusetts. Bạn nên tham vấn với đại lý bảo hiểm Massachusetts của mình để tìm hiểu xem bạn có được chiết khấu dành cho người lái xe an toàn Massachusetts nếu bạn hoàn tất khoá học giảm phí bảo hiểm Massachusetts trong chương trình học giao thông trực tuyến hay không.

Tôi có vài biên bản phạt vi phạm giao thông Massachusetts. Bằng cách nào tôi có thể sử dụng GoToTrafficSchool.com để xoá bỏ toàn bộ chúng?

Không. Chương trình học giao thông trực tuyến Massachusetts sẽ cho phép bạn xoá bỏ chỉ một biên bản phạt mà thôi. Đó là bởi vì đa số toà án sẽ không cho phép bạn xoá bỏ nhiều hơn một biên bản phạt với một khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe. Đa số các tiểu bang cũng không cho phép người bị đơn dự chương trình học giao thông, khoá học lái xe an toàn, hoàn thiện kỹ năng lái xe hoặc giảm điểm nhiều hơn một lần trong thời hạn quy định (12, 18 hoặc 24 tháng). Để có thêm thông tin về nguyên tắc hợp lệ của toà án Massachusetts đối với các khoá học giao thông, chọn toà án của bạn và xem "các điều kiện hợp lệ". Nếu không có điều kiện hợp lệ nào trong đó, vui lòng tham vấn toàn án của bạn ở Massachusetts để đảm bảo rằng bạn có thể ghi danh vào khoá học giao thông trực tuyến Massachusetts để xoá bỏ biên bản phạt.

Tôi có thể thường xuyên phải bắt đầu và tạm dừng các khoá học miễn phạt trực tuyến Massachusetts, giảm phí bảo hiểm trực tuyến Massachusetts hoặc giảm điểm trực tuyến Massachusetts trên GoToTrafficSchool.com. Như vậy liệu có được không?

Đương nhiên rồi. Khoá học lái xe an toàn trực tuyến Massachusetts của GoToTrafficSchool được thiết kế để phù hợp với lịch trình bận rộn của bạn và bạn có thể học và tạm dừng thường xuyên nếu cần.

Tôi muốn biết chứng chỉ hoàn tất khoá học lái xe an toàn trực tuyến Massachusetts của tôi sẽ được gửi đến đâu.

Chứng chỉ hoàn tất khoá học Massachusetts của bạn đối với khoá học lái xe an toàn trực tuyến Massachusetts hoặc chương trình học giao thông trực tuyến sẽ được gửi đến địa điểm được chỉ định bởi toà án của bạn. Bạn sẽ có thông tin chi tiết hơn về toà án của bạn, nơi có quyền phán xét đối với giấy phép của bạn một khi bạn đã hoàn tất quy trình đăng ký tình trạng chương trình học giao thông trực tuyến Massachusetts hoặc khoá học lái xe an toàn trực tuyến Massachusetts.

Tiền tôi đóng cho chương trình học giao thông trực tuyến Massachusetts có thể được hoàn lại hay không?

Có. Tiền bạn đóng cho chương trình học giao thông trực tuyến Massachusetts có thể được hoàn lại ở bất kỳ thời điểm nào trước khi hoàn tất chương trình học lái xe an toàn trực tuyến Massachusetts nếu bạn gửi yêu cầu trước khi chứng chỉ hoàn tất khoá học Massachusetts được gửi đi.

Mắt tôi khó đọc chữ. Khoá học giao thông trực tuyến Massachusetts có tính năng nào trợ giúp không?

Có. Đối với những người có vấn đề về thị lực, chúng tôi cung cấp tuỳ chọn "read along (đọc lên)" trong tất cả các khoá hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Massachusetts của chúng tôi. Tuỳ chọn này hoạt động bằng cách đọc lớn các bài học của khoá học lái xe an toàn Massachusetts trong lúc bạn xem những dòng chữ trên màn hình.

Có phải tất cả toà án Massachusetts đều chấp nhận khoá học lái xe an toàn trực tuyến Massachusetts hoặc chương trình học giao thông trực tuyến Massachusetts của GoToTrafficSchool.com không?

Không phải tất cả toà án đều chấp nhận khoá học lái xe an toàn trực tuyến Massachusetts của chúng tôi. Đó chính là lý do mà chúng tôi đề nghị bạn nên kiểm tra với toà án để đảm bảo rằng khoá học lái xe an toàn trực tuyến tại GoToTrafficSchool.com thoả mãn được yêu cầu của toà án.

Liệu tôi có đủ điều kiện để tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Massachusetts miễn phạt, khoá học giảm phí bảo hiểm trực tuyến Massachusetts hoặc khoá học giảm điểm trực tuyến Massachusetts trên GoToTrafficSchool.com không?

Đa số các tiểu bang chỉ cho phép người bị đơn tham dự học lái xe an toàn một lần trong mỗi 12 đến 24 tháng. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên kiểm tra với toà án Massachusetts  để đảm bảo rằng bạn có đủ điều kiện để học khoá hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Massachusetts trên GoToTrafficSchool.com.

Có bao nhiêu bài trắc nghiệm lái xe an toàn trực tuyến Massachusetts trong các khoá miễn phạt trực tuyến Massachusetts, giảm phí bảo hiểm trực tuyến Massachusetts hoặc giảm điểm trực tuyến Massachusetts ?

Có một bài trắc nghiệm giao thông trực tuyến Massachusetts sau mỗi chương của khoá học lái xe an toàn trực tuyến Massachusetts trên GoToTrafficSchool.com.

Tôi thực sự muốn được giảm điểm vi phạm nếu tôi tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Massachusetts của GoToTrafficSchool.com. Vậy phải làm thế nào?

Ở đa số các tiểu bang, bạn có thể tham dự khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Massachusetts của chúng tôi để tránh bị ghi điểm vào hồ sơ lái xe. Chỉ có một ít tiểu bang cho phép bạn dự khoá học giao thông trực tuyến Massachusetts của GoToTrafficSchool.com với mục đích xoá bỏ điểm vi phạm hiện tại ra khỏi hồ sơ lái xe, nhưng nói chung trường hợp này không phổ biến.

Tôi muốn chắc chắn rằng mình nhận được tín chỉ trong khoá học lái xe an toàn trực truyến Massachusetts của GoToTrafficSchool.com. Tôi bị phạt ở tiểu bang khác. Vậy tôi có thể ghi danh học khoá lái xe an toàn trực tuyến Massachusetts tại GoToTrafficSchool.com hay là tôi phải ghi danh ở tiểu bang mà tôi nhận biên bản phạt?

Nếu bạn bị phạt ở Massachusetts, bạn phải ghi danh với khoá học giao thông trực tuyến Massachusetts của chúng tôi. Tương tự, nếu bạn dự khoá học lái xe an toàn cho tiểu bang khác hay quốc gia khác không phải là nơi bạn bị phạt thì toà án Massachusetts sẽ bác bỏ chứng chỉ của bạn và bạn có thể không nhận được tín chỉ nào cho khoá học.

Có khả năng nào mà tôi có thể dự khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Massachusetts trên GoToTrafficSchool.com nếu thời hạn học giao thông Massachusetts chỉ còn 3 ngày không?

Ở một số tiểu bang như là Arizona thì bạn có thể không được ghi danh học lái xe an toàn Massachusetts nếu bạn có ít hơn 10 ngày trước thời hạn chót học giao thông Massachusetts của bạn. Vui long kiểm tra với toàn án Massachusetts xem họ có gợi ý gì không.

Toàn án Massachusetts bảo tôi phải dự một khoá học giao thông Massachusetts. Tôi có thể ghi danh trong khoá học lái xe an toàn trực tuyến Massachusetts của GoToTrafficSchool.com để đáp ứng đòi hỏi của toà án hay không?

Nếu toà án Massachusetts chỉ định bạn ghi danh học khoá hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Massachusetts của GoToTrafficSchool.com thì bạn có thể ghi danh cho khoá học này. Nếu toà án Massachusetts không chỉ định rõ là bạn phải dự khoá học an toàn giao thông Massachusetts nào thì chúng tôi đề nghị bạn trước hết nên hỏi toàn án Massachusetts xem là bạn có thể dự khoá học trực tuyến tại GoToTrafficSchool.com hay không.

Tôi thực sự bận rộn với công việc và không có nhiều thời gian. Khoá học lái xe an toàn trực tuyến Massachusetts của GoToTrafficSchool.com có thay thế được cho chương trình học trên lớp Massachusetts truyền thống được không?

Có. Chương trình học lái xe an toàn trực tuyến Massachusetts của GoToTrafficSchool.com thay thế được cho chương trình học trên lớp Massachusetts truyền thống. Hãy đảm bảo là tiểu bang của bạn hoặc toà án chỗ bạn chấp nhận khoá học lái xe an toàn trực tuyến Massachusetts trên GoToTrafficSchool.com của chúng tôi bằng cách kiểm tra với toàn án, người có quyền phán quyết trên biên bản phạt của bạn.

Tôi có phải trải qua quá trình xác thực nhân thân đối với khoá học lái xe an toàn trực tuyến Massachusetts hay không?

Mặc dù đa số toà án Massachusetts sẽ không yêu cầu bạn xác thực nhân thân, một số toàn án ở Massachusetts có thể yêu cầu điều đó dưới dạng một bài thi sát hạch cuối khoá, một bảng câu trả lời cuối cùng có công chứng hoặc sử dụng xác thực nhân thân thông qua mức tín dụng hạn chế. Nếu toà án Massachusetts, người có quyền quyết định đối với khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Massachusetts của bạn, có yêu cầu xác thực nhân thân, thì chúng tôi sẽ cho bạn biết. Toà án sẽ sử dụng những thông tin này để xác minh rằng bạn là chính mình trước khi hoàn tất bài thi cuối khoá học giao thông trực tuyến Massachusetts. Việc này nhằm đảm bảo là không có người nào khác thay bạn tham dự khoá học trực tuyến Massachusetts.

Các Khóa Học Lái Xe Biết Phòng Vệ trên mạng và từ Trường
Giao Thông trên mạng có mặt tại các quản hạt nầy và khác:

Barnstable Essex Middlesex Plymouth
Berkshire Franklin Nantucket Suffolk
Bristol Hampden Norfolk Worcester
Dukes Hampshire

Trang chủ | Giao thông trường học đăng ký | Đăng nhập | Thông tin khóa học | Thành viên | Giảm giá bảo hiểm | Bảo hiểm | Giao dịch đặc biệt
Liên hệ | Trợ giúp bàn | Giấy chứng nhận giao hàng | Địa điểm thử nghiệm | Chương trình bảo lãnh | Các ý kiến sinh viên
Ngôn ngữ khóa học | Sơ đồ trang web

Các khóa học trong nhiều ngôn ngữ!

Người lái xe ở Texas: Xoá biên bản phạt của bạn với GetDefensive.Com, khoá học lái xe phòng vệ trực tuyến tốt nhất!
Đào tạo lái xe trực tuyến - Học lái xe trực tuyến với TeenDrivingCourse.Com!