Registered Users Sign In Here
Traffic School: Send this page to a friend
Live Help

BẠN ĐANG Ở ĐÂY:    trang chủ » đăng ký » lựa chọn tiểu bang và ngôn ngữ » Alabama (change)

State Flag

Chào mừng bạn đến với

Lớp giao thông lái xe an toàn trực tuyến Alabama

Tiểu Bang được lựa chọn » Alabama (thay đổi)
1-888-329-7069
Nhắp nút "tiếp tục" để tiến hành đăng ký hoặc xem thêm dưới đây những thông tin bổ ích về khoá học giao thông Alabama của chúng tôi.

Thông tin thêm về khoá học giao thông, lái xe an toàn, hoàn thiện kỹ năng lái xe Alabama dành cho xoá bỏ giấy phạt và giảm phí bảo hiểm.

 • Lớp giao thông Alabama »
 • Toàn án chấp thuận Alabama »
 • Hỗ trợ khách hàng 24/7»
 • Xử lý chứng chỉ trong ngày»
 • Đảm bảo hoàn tiền 100%»
 • Chi tiết khoá học»
 • Những câu hỏi thường gặp»
 • Hạt của lớp giao thông Alabama »

THÔNG TIN VỀ Alabama

Alabama vi phạm giao thông

Nếu bạn phạm một hành vi vi phạm giao thông ở bang Alabama, bạn sẽ nhận được một dẫn vi phạm mà sẽ chứa các thông tin về cách trả tiền hoặc thách thức phạt vi phạm giao thông. Vi phạm giao thông ở Alabama được xử lý bởi các tòa án giao thông địa phương, và bạn sẽ có thể có được những thông tin liên lạc về tòa án giao thông Alabama bạn phải xuất hiện ở phía trước hoặc trả tiền phạt của bạn để sửa trên chính nó. Điều quan trọng là bạn lưu ý trên vé giao thông ngày "do" cho khi bạn cần phải trả tiền phạt hoặc xuất hiện tại tòa án để thách thức hay plead guilty vi phạm giao thông của bạn.

Alabama điểm hệ thống và Đình chỉ giấy phép Driver

Nếu bạn phải chịu một hành vi vi phạm giao thông Alabama, Alabama Sở An Toàn Công Cộng của lái xe Sư đoàn ( "DLD") sẽ đặt điểm trên hồ sơ lái xe của bạn Alabama điểm vi phạm giao thông phổ biến nhiều. Từ hai điểm cho việc thực hiện một biến không đúng cách, đến sáu điểm một phụ trách lái xe dưới ảnh hưởng của đồ uống có cồn theo cách không yêu cầu thu hồi ngay lập tức các đặc quyền lái xe Alabama của bạn. Dưới đây là một lịch trình mà Alabama's DLD sau xem xét đình chỉ giấy phép lái xe của bạn:

 • 12-14 điểm trong vòng hai năm: 60 ngày đình chỉ
 • 15-17 điểm trong vòng hai năm: 90 ngày đình chỉ
 • 18-10 điểm trong vòng hai năm: 120 ngày đình chỉ
 • 21-13 điểm trong vòng hai năm: 180 ngày đình chỉ
 • 24 điểm trong vòng hai năm: 1 năm treo

Alabama là tương đối lenient đối với các điểm giữ lại trên giấy phép lái xe của bạn và sẽ loại bỏ các điểm từ hồ sơ lái xe Alabama của bạn một lần vi phạm giao thông được hai tuổi. Tuy nhiên, các vi phạm giao thông tự nó có khả năng sẽ vẫn nằm trong hồ sơ lái xe Alabama của bạn.

Alabama tòa án thường không loại bỏ các vi phạm giao thông hay các điểm từ hồ sơ lái xe của bạn chỉ đơn giản bằng cách theo học trường giao thông. Tuy nhiên, Alabama nhà nước pháp luật cho phép các quận, cá nhân để xác định quy định cụ thể của họ liên quan đến hành vi vi phạm giao thông và cách thức chúng tác động hồ sơ lái xe của bạn. Ngoài ra, hầu hết các Alabama tòa án sẽ xem xét việc sa thải vi phạm giao thông của bạn hoàn toàn nếu bạn ghi danh vào một chương trình phòng thủ Alabama lái xe, hay trường học một giao thông.

Tham dự một Alabama Defensive Lái xe và / hoặc giao thông trường học

Alabama tòa án ở mỗi quận có thẩm quyền đối với trường học trực tuyến giao thông và trường học lái xe trực tuyến phòng thủ. Vì vậy, nếu bạn muốn tham gia vào một trường lưu lượng truy cập trực tuyến hoặc lái xe một tuyến Alabama chương trình phòng thủ, chỉ cần tìm hiểu từ các tòa án ở quận Alabama, nơi bạn nhận được các hành vi vi phạm giao thông để xác định xem nhà trường lưu lượng truy cập trực tuyến mà bạn muốn ghi danh vào Alabama sẽ đáp ứng yêu cầu của chương trình phòng thủ lái xe. Ngoài ra, bạn có thể hiển thị lên đến tòa án vào ngày đáo hạn của bạn "" và yêu cầu Toà án cho phép bạn ghi danh vào một khóa học trực tuyến giao thông. Một nguồn tài nguyên hữu ích để xác định xem Alabama tòa án có khả năng chấp nhận ưa thích trường lưu lượng truy cập trực tuyến của bạn là tìm hiểu xem các chương trình lái xe phòng thủ tuyến sau Hội đồng An toàn quốc gia hướng dẫn, mà Alabama tòa án thường hoãn đến. Tuyến giao thông khóa học của chúng tôi sẽ làm theo tất cả các hướng dẫn của Hội đồng An toàn quốc gia.

Nếu một tòa án Alabama chấp thuận ghi danh của bạn trong một trường lưu lượng truy cập trực tuyến hoặc chương trình lái xe trực tuyến phòng thủ, điều quan trọng là bạn vẫn giữ giấy chứng nhận hoàn thành hoặc nhận được từ trường học trực tuyến giao thông của bạn chương trình và cung cấp cho tòa án quận Alabama giám sát vi phạm giao thông của bạn trước khi một thẩm phán sẽ xem xét việc sa thải vi phạm giao thông của bạn.

Lợi ích của một bản ghi sạch Alabama Lái xe

Điều quan trọng là để duy trì một hồ sơ lái xe Alabama không có hoặc là hành vi vi phạm giao thông ít nhất có thể vì nhiều lý do. Trước tiên, bạn đột ngột tăng cơ hội để duy trì các khoản thanh toán bảo hiểm xe hơi thấp hơn bằng cách giữ Alabama hồ sơ lái xe của bạn rõ ràng. Bằng cách tránh vi phạm giao thông trên hồ sơ lái xe Alabama của bạn, bạn giúp tránh sự gia tăng đi kèm trong phí bảo hiểm của bạn.

Alabama Mature Driver Bảo hiểm Giảm giá

Một Alabama tốt hồ sơ lái xe thậm chí có thể hội đủ điều kiện bạn cho một giảm giá bảo hiểm. Nếu bạn là một Alabama Mature Driver, một người lái xe qua tuổi 55, bạn nên liên hệ với nhà cung cấp bảo hiểm của bạn để xem nếu một tuyến giao thông Alabama học khóa học hoặc chương trình lái xe trực tuyến phòng thủ có thể thấp hơn phí bảo hiểm của bạn.

Alabama Vị thành niên Driver Bảo hiểm Giảm giá

Alabama Vị thành niên điều khiển, hoặc những người dưới 18 tuổi, cũng nên nói chuyện với hãng bảo hiểm của họ để xem có một khóa học trực tuyến Alabama lái xe cải tiến có thể ngăn làm tăng chi phí bảo hiểm xe, thậm chí trước khi nhận một sự vi phạm giao thông.

Ngoài các chi phí bảo hiểm cao, một Alabama hồ sơ lái xe sạch sẽ giúp đảm bảo bằng lái xe của bạn không bị đình chỉ hoặc thu hồi. Ngoài những lợi ích và tránh những trích dẫn rõ ràng của thanh toán chi phí, trường học trực tuyến giao thông sẽ giúp bạn nắm vững phương pháp phòng thủ lái xe sẽ giúp bạn tránh tai nạn giao thông tốt hơn và trích dẫn trong tương lai.

Alabama trong lớp giao thông trường học

Nếu bạn muốn ghi danh vào một trường học giao thông hoặc khóa học lái xe phòng thủ trong người hơn là trực tuyến, bạn nên liên hệ với địa phương Alabama DLD văn phòng của bạn để biết thông tin của nhà nước, trường học giao thông rộng hỗ trợ, hoặc gọi Alabama địa phương án giao thông của bạn để có được một danh sách qua trước đó nhà trường.

Alabama NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:

Tôi có thể thanh toán cho khoá học lái xe an toàn trực tuyến Alabama của GoToTrafficSchool.com bằng ngân phiếu được không?

Được. Bạn có thể thanh toán cho khoá học lái xe an toàn trực tuyến Alabama của GoToTrafficSchool.com trực tiếp trên mạng hoặc bằng cách gửi ngân phiếu theo đường thư.

Có cách nào để tôi có thể nhận được chứng chỉ hoàn tất khoá học Alabama trong thời gian nhanh nhất không?

Để có thể chuyển chứng chỉ hoàn tất khoá học Alabama của bạn trong thời gian nhanh nhất, chúng tôi có dịch vụ Chuyển phát qua đêm ưu tiên của FedEx (trễ nhất là 10 giờ 30 sáng ngày làm việc hôm sau) và dịch vụ Chuyển phát qua đêm tiêu chuẩn của FedEx (trễ nhất là 5 giờ chiều ngày làm việc hôm sau). Nếu bạn hoàn tất khoá học trực tuyến Alabama vào ngày thứ sáu, chúng tôi cũng có dịch vụ Chuyển phát ngày thứ bảy của FedEx (trễ nhất là 12 giờ trưa thứ bảy). Đối với những người ở hạt Los Angeles, chúng tôi cũng sẵn có dịch vụ chuyển phát nhanh trong ngày.

Website của các bạn có bảo mật không?

Chương trình GoToTrafficSchool.com là một website mã hoá theo chuẩn SSL và hoàn toàn bảo mật. Khi đăng ký với khoá học giao thông trực tuyến Alabama hoặc các khoá học đào tạo lái xe an toàn Alabama của chúng tôi, bạn không phải lo lắng gì về thông tin cá nhân hay thông tin thẻ tín dụng kèm theo. Bảo mật thông tin cho bạn là ưu tiên số một của chúng tôi.

Tôi có thể dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Alabama trên GoToTrafficSchool.com nhưng chỉ với điều kiện nó được chấp nhận bởi toà án Alabama đối với việc miễn phạt. Làm sao tôi biết chắc điều đó?

Vui lòng kiểm tra với toà án Alabama để tin chắc rằng khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Alabama trên GoToTrafficSchool.com được chấp nhận cho việc miễn phạt vi phạm giao thông Alabama.

Có khoá học nào rẻ hơn GoToTrafficSchool.com không?

GoToTrafficSchool.com đã trở thành một trong những nhà cung cấp chương trình đào tạo về giao thông Alabama và các khoá học lái xe an toàn trực tuyến Alabama lớn nhất và uy tín nhất cấp quốc gia bởi vì chúng tôi luôn luôn cung cấp cho khách hàng của mình dịch vụ với giá tốt nhất. Có những nhà cung cấp các chương trình học giao thông trực tuyến Alabama khác lừa dối khách hàng bằng cách đưa ra một mức giá ở trang chủ, để cho khách hàng đăng ký toàn bộ chương trình học giao thông trực tuyến Alabama của họ và chỉ khi kết thúc quá trình đăng ký khách hàng mới biết rằng mình phải trả rất nhiều loại ẩn phí khác làm gia tăng tăng tổng chi phí cho chương trình học giao thông trực tuyến Alabama của mình.

Cấu trúc của chương trình học giao thông trực tuyến Alabama là gì? Khoá lái xe an toàn trực tuyến Alabama, khoá hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Alabama và khoá giảm phí bảo hiểm trực tuyến Alabama ?

Các khoá học Alabama mà bạn tham gia với chúng tôi thuộc hai loại cơ bản: miễn phạt Alabama và giảm phí bảo hiểm Alabama. Bất cứ máy tính nào có truy cập internet đều có thể được sử dụng để tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Alabama. Để thuận lợi cho bạn, chúng tôi cũng tạo điều kiện cho bạn bắt đầu và tạm dừng khoá học lái xe an toàn Alabama phù hợp với lịch trình của bạn. Bạn có thể bắt đầu lại từ chỗ bạn đã tạm dừng ở bất kỳ lúc nào. Mỗi khoá đào tạo lái xe an toàn trực tuyến Alabama được chia thành nhiều chương, và cuối mỗi chương sẽ có một bài kiểm tra trắc nghiệm được thiết kế để bạn chuẩn bị cho bài thi cuối khoá Alabama. Chỉ đơn giản là bạn vượt qua được bài thi cuối khoá lái xe trực tuyến Alabama là chúng tôi sẽ gửi cho bạn chứng chỉ Alabama hoàn tất khoá học. Chứng chỉ Alabama hoàn tất khoá học này sẽ được gửi bằng đường thư theo phương thức gửi mà bạn đã chọn lúc đăng ký.

Khoá học giảm phí bảo hiểm trực tuyến Alabama trên GoToTrafficSchool.com có thể giúp tôi có được chiết khấu trên phí bảo hiểm ô tô của mình không?

Nhiều, nhưng không phải tất cả. Các công ty bảo hiểm Alabama sẽ cho bạn một mức chiết khấu khi bạn tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Alabama. Bạn nên tham vấn với đại lý bảo hiểm Alabama của mình để tìm hiểu xem bạn có được chiết khấu dành cho người lái xe an toàn Alabama nếu bạn hoàn tất khoá học giảm phí bảo hiểm Alabama trong chương trình học giao thông trực tuyến hay không.

Có vấn đề gì không nếu tôi tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Alabama từ một máy tính khác với máy dùng cho bài thi Alabama cuối chương trình?

Bạn không phải dự khoá học miễn phạt trực tuyến Alabama và làm bài thi cuối khoá học giao thông trực tuyến Alabama trên cùng một máy tính. Bạn có thể đăng nhập và tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Alabama và làm bài thi cuối khoá học lái xe an toàn Alabama từ bất cứ máy tính nào có truy cập internet và đáp ứng được yêu cầu về trình duyệt và trình chiếu tối thiểu.

Tôi có thể thường xuyên phải bắt đầu và tạm dừng các khoá học miễn phạt trực tuyến Alabama, giảm phí bảo hiểm trực tuyến Alabama hoặc giảm điểm trực tuyến Alabama trên GoToTrafficSchool.com. Như vậy liệu có được không?

Đương nhiên rồi. Khoá học lái xe an toàn trực tuyến Alabama của GoToTrafficSchool được thiết kế để phù hợp với lịch trình bận rộn của bạn và bạn có thể học và tạm dừng thường xuyên nếu cần.

Tôi muốn biết chứng chỉ hoàn tất khoá học lái xe an toàn trực tuyến Alabama của tôi sẽ được gửi đến đâu.

Chứng chỉ hoàn tất khoá học Alabama của bạn đối với khoá học lái xe an toàn trực tuyến Alabama hoặc chương trình học giao thông trực tuyến sẽ được gửi đến địa điểm được chỉ định bởi toà án của bạn. Bạn sẽ có thông tin chi tiết hơn về toà án của bạn, nơi có quyền phán xét đối với giấy phép của bạn một khi bạn đã hoàn tất quy trình đăng ký tình trạng chương trình học giao thông trực tuyến Alabama hoặc khoá học lái xe an toàn trực tuyến Alabama.

Tiền tôi đóng cho chương trình học giao thông trực tuyến Alabama có thể được hoàn lại hay không?

Có. Tiền bạn đóng cho chương trình học giao thông trực tuyến Alabama có thể được hoàn lại ở bất kỳ thời điểm nào trước khi hoàn tất chương trình học lái xe an toàn trực tuyến Alabama nếu bạn gửi yêu cầu trước khi chứng chỉ hoàn tất khoá học Alabama được gửi đi.

Mắt tôi khó đọc chữ. Khoá học giao thông trực tuyến Alabama có tính năng nào trợ giúp không?

Có. Đối với những người có vấn đề về thị lực, chúng tôi cung cấp tuỳ chọn "read along (đọc lên)" trong tất cả các khoá hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Alabama của chúng tôi. Tuỳ chọn này hoạt động bằng cách đọc lớn các bài học của khoá học lái xe an toàn Alabama trong lúc bạn xem những dòng chữ trên màn hình.

Có phải tất cả toà án Alabama đều chấp nhận khoá học lái xe an toàn trực tuyến Alabama hoặc chương trình học giao thông trực tuyến Alabama của GoToTrafficSchool.com không?

Không phải tất cả toà án đều chấp nhận khoá học lái xe an toàn trực tuyến Alabama của chúng tôi. Đó chính là lý do mà chúng tôi đề nghị bạn nên kiểm tra với toà án để đảm bảo rằng khoá học lái xe an toàn trực tuyến tại GoToTrafficSchool.com thoả mãn được yêu cầu của toà án.

Liệu tôi có đủ điều kiện để tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Alabama miễn phạt, khoá học giảm phí bảo hiểm trực tuyến Alabama hoặc khoá học giảm điểm trực tuyến Alabama trên GoToTrafficSchool.com không?

Đa số các tiểu bang chỉ cho phép người bị đơn tham dự học lái xe an toàn một lần trong mỗi 12 đến 24 tháng. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên kiểm tra với toà án Alabama  để đảm bảo rằng bạn có đủ điều kiện để học khoá hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Alabama trên GoToTrafficSchool.com.

Có bao nhiêu bài trắc nghiệm lái xe an toàn trực tuyến Alabama trong các khoá miễn phạt trực tuyến Alabama, giảm phí bảo hiểm trực tuyến Alabama hoặc giảm điểm trực tuyến Alabama ?

Có một bài trắc nghiệm giao thông trực tuyến Alabama sau mỗi chương của khoá học lái xe an toàn trực tuyến Alabama trên GoToTrafficSchool.com.

Tôi thực sự muốn được giảm điểm vi phạm nếu tôi tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Alabama của GoToTrafficSchool.com. Vậy phải làm thế nào?

Ở đa số các tiểu bang, bạn có thể tham dự khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Alabama của chúng tôi để tránh bị ghi điểm vào hồ sơ lái xe. Chỉ có một ít tiểu bang cho phép bạn dự khoá học giao thông trực tuyến Alabama của GoToTrafficSchool.com với mục đích xoá bỏ điểm vi phạm hiện tại ra khỏi hồ sơ lái xe, nhưng nói chung trường hợp này không phổ biến.

Tôi muốn chắc chắn rằng mình nhận được tín chỉ trong khoá học lái xe an toàn trực truyến Alabama của GoToTrafficSchool.com. Tôi bị phạt ở tiểu bang khác. Vậy tôi có thể ghi danh học khoá lái xe an toàn trực tuyến Alabama tại GoToTrafficSchool.com hay là tôi phải ghi danh ở tiểu bang mà tôi nhận biên bản phạt?

Nếu bạn bị phạt ở Alabama, bạn phải ghi danh với khoá học giao thông trực tuyến Alabama của chúng tôi. Tương tự, nếu bạn dự khoá học lái xe an toàn cho tiểu bang khác hay quốc gia khác không phải là nơi bạn bị phạt thì toà án Alabama sẽ bác bỏ chứng chỉ của bạn và bạn có thể không nhận được tín chỉ nào cho khoá học.

Có khả năng nào mà tôi có thể dự khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Alabama trên GoToTrafficSchool.com nếu thời hạn học giao thông Alabama chỉ còn 3 ngày không?

Ở một số tiểu bang như là Arizona thì bạn có thể không được ghi danh học lái xe an toàn Alabama nếu bạn có ít hơn 10 ngày trước thời hạn chót học giao thông Alabama của bạn. Vui long kiểm tra với toàn án Alabama xem họ có gợi ý gì không.

Toàn án Alabama bảo tôi phải dự một khoá học giao thông Alabama. Tôi có thể ghi danh trong khoá học lái xe an toàn trực tuyến Alabama của GoToTrafficSchool.com để đáp ứng đòi hỏi của toà án hay không?

Nếu toà án Alabama chỉ định bạn ghi danh học khoá hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Alabama của GoToTrafficSchool.com thì bạn có thể ghi danh cho khoá học này. Nếu toà án Alabama không chỉ định rõ là bạn phải dự khoá học an toàn giao thông Alabama nào thì chúng tôi đề nghị bạn trước hết nên hỏi toàn án Alabama xem là bạn có thể dự khoá học trực tuyến tại GoToTrafficSchool.com hay không.

Tôi thực sự bận rộn với công việc và không có nhiều thời gian. Khoá học lái xe an toàn trực tuyến Alabama của GoToTrafficSchool.com có thay thế được cho chương trình học trên lớp Alabama truyền thống được không?

Có. Chương trình học lái xe an toàn trực tuyến Alabama của GoToTrafficSchool.com thay thế được cho chương trình học trên lớp Alabama truyền thống. Hãy đảm bảo là tiểu bang của bạn hoặc toà án chỗ bạn chấp nhận khoá học lái xe an toàn trực tuyến Alabama trên GoToTrafficSchool.com của chúng tôi bằng cách kiểm tra với toàn án, người có quyền phán quyết trên biên bản phạt của bạn.

Tôi có phải trải qua quá trình xác thực nhân thân đối với khoá học lái xe an toàn trực tuyến Alabama hay không?

Mặc dù đa số toà án Alabama sẽ không yêu cầu bạn xác thực nhân thân, một số toàn án ở Alabama có thể yêu cầu điều đó dưới dạng một bài thi sát hạch cuối khoá, một bảng câu trả lời cuối cùng có công chứng hoặc sử dụng xác thực nhân thân thông qua mức tín dụng hạn chế. Nếu toà án Alabama, người có quyền quyết định đối với khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Alabama của bạn, có yêu cầu xác thực nhân thân, thì chúng tôi sẽ cho bạn biết. Toà án sẽ sử dụng những thông tin này để xác minh rằng bạn là chính mình trước khi hoàn tất bài thi cuối khoá học giao thông trực tuyến Alabama. Việc này nhằm đảm bảo là không có người nào khác thay bạn tham dự khoá học trực tuyến Alabama.


Trang chủ | Giao thông trường học đăng ký | Đăng nhập | Thông tin khóa học | Thành viên | Giảm giá bảo hiểm | Bảo hiểm | Giao dịch đặc biệt
Liên hệ | Trợ giúp bàn | Giấy chứng nhận giao hàng | Địa điểm thử nghiệm | Chương trình bảo lãnh | Các ý kiến sinh viên
Ngôn ngữ khóa học | Sơ đồ trang web

Các khóa học trong nhiều ngôn ngữ!

Người lái xe ở Texas: Xoá biên bản phạt của bạn với GetDefensive.Com, khoá học lái xe phòng vệ trực tuyến tốt nhất!
Đào tạo lái xe trực tuyến - Học lái xe trực tuyến với TeenDrivingCourse.Com!