Registered Users Sign In Here
Traffic School: Send this page to a friend
Live Help

BẠN ĐANG Ở ĐÂY:    trang chủ » đăng ký » lựa chọn tiểu bang và ngôn ngữ » Mississippi (change)

State Flag

Chào mừng bạn đến với

Lớp giao thông lái xe an toàn trực tuyến Mississippi

Tiểu Bang được lựa chọn » Mississippi (thay đổi)
1-888-329-7069
Nhắp nút "tiếp tục" để tiến hành đăng ký hoặc xem thêm dưới đây những thông tin bổ ích về khoá học giao thông Mississippi của chúng tôi.

Thông tin thêm về khoá học giao thông, lái xe an toàn, hoàn thiện kỹ năng lái xe Mississippi dành cho xoá bỏ giấy phạt và giảm phí bảo hiểm.

  • Lớp giao thông Mississippi »
  • Toàn án chấp thuận Mississippi »
  • Hỗ trợ khách hàng 24/7»
  • Xử lý chứng chỉ trong ngày»
  • Đảm bảo hoàn tiền 100%»
  • Chi tiết khoá học»
  • Những câu hỏi thường gặp»
  • Hạt của lớp giao thông Mississippi »

THÔNG TIN VỀ Mississippi

Mississppi vi phạm giao thông

Nếu bạn phạm một hành vi vi phạm giao thông ở Mississippi, thành phố và quận hạt nơi mà bạn nhận được dẫn nguồn của bạn sẽ giám sát các hành vi vi phạm giao thông của bạn. Mississippi County thư ký văn phòng quản lý thanh toán tiền phạt vé giao thông, vì thế nếu bạn nhận được một vé giao thông ở Mississippi bạn sẽ phải liên hệ với văn phòng thư ký quận hạt địa phương tại các quận, thành phố nơi bạn có phát sinh vi phạm di chuyển.

Giao thông vi phạm có thể mất thời gian để xử lý, vì vậy bạn sẽ cần phải chờ đợi một hoặc hai tuần trước khi liên hệ với văn phòng thư ký quận hạt của bang Mississippi dẫn xử lý của bạn để tìm ra mỹ liên kết với các vé giao thông và chính xác ở đâu và làm thế nào bạn có thể trả tiền phạt . Việc sửa chính nó sẽ cung cấp cho bạn những thông tin liên lạc với văn phòng cần thiết cho mỗi cá nhân Mississippi thư ký của quận. Mỗi văn phòng sẽ có thể giải thích cho bạn cách trả tiền lệ phí của bạn trong thư, trực tuyến, hoặc trong người.

Mặc dù bạn có thể cần phải đợi đến hai tuần trước khi sửa bạn được xử lý, các địa phương quận Mississippi thư ký của văn phòng sẽ cung cấp cho bạn một mười ngày gửi thông báo khi thanh toán của bạn là do. Bạn sẽ cần phải trả bằng séc của một thủ quỹ hay money order, vì vậy bạn nên có kế hoạch cho phù hợp để đảm bảo rằng bạn có được phương pháp thanh toán phù hợp và thư trong tay hoặc cung cấp những khoản thanh toán cho văn phòng địa phương Mississippi thư ký quận về thời gian. Nó rất quan trọng là bạn phải trả tiền phạt của bạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày s vi phạm giao thông.

Điểm hệ thống treo và Giấy phép

Lý do quan trọng là phải trả tiền phạt vi phạm giao thông của bạn vào thời gian đó là việc không đáp ứng thời hạn thời gian Mississippi sẽ cho kết quả tạm dừng tự động của các đặc quyền lái xe Mississippi của bạn. Ngoài ra để có đặc quyền lái xe của bạn bị đình chỉ Mississippi chỉ trả tiền phạt trễ ban đầu của bạn, bạn sẽ phải trả thêm $ 310 để có quyền lái xe Mississippi của bạn phục hồi. Vì tất cả các giao tiếp từ Mississippi tòa án và Mississippi của Cục An toàn Công cộng là trực tiếp tới địa chỉ trên giấy phép lái xe của bạn, bạn phải đảm bảo rằng thông tin được cập nhật hoặc liên hệ với văn phòng địa phương Mississippi thư ký của quận xử lý vi phạm giao thông của bạn để chắc chắn bạn nhận được những tin liên lạc.

Bang Mississippi không gọi một điểm "" hệ thống chống lại hồ sơ lái xe Mississippi của bạn, có nghĩa là không có yêu cầu theo luật định cho tồn tại Mississippi để tự động thu hồi hoặc đình chỉ giấy phép của bạn dựa trên các hành vi vi phạm giao thông nhiều trong một số tiền nhất định của thời gian. Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng của các hình phạt vi phạm giao thông của bạn đang được theo ý của các tòa án địa phương Mississippi, nơi bạn nhận được hành vi vi phạm của bạn di chuyển. Vì vậy, nếu bạn không nhất quán quan sát các tiêu chuẩn an toàn của lái xe, một tòa án Mississippi có thể chọn để hạn chế đình chỉ của bạn Mississippi đặc quyền lái xe của bạn.

Tham dự Mississippi giao thông Trường và Defensive Driving Chương trình

Rất may, các cơ quan lập pháp bang Mississippi đã thông qua một đạo luật trong vài năm trước đây cho phép tất cả các trình điều khiển Mississippi cơ hội để có một sự vi phạm giao thông duy nhất bị xóa từ hồ sơ lái xe Mississippi của họ nếu họ đi học giao thông, trong đó có một trường học Mississippi lưu lượng truy cập trực tuyến, cũng được biết đến như là một chương trình lái xe trực tuyến phòng thủ Ngoài ra,. nhiều Mississippi tòa án sẽ xem xét giảm hoặc miễn nhiệm vi phạm giao thông của bạn để theo học một trường học Mississippi lưu lượng truy cập trực tuyến hoặc phòng thủ chương trình lái xe, phụ thuộc vào hồ sơ lái xe Mississippi của bạn và mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm giao thông hiện tại. Bởi vì Mississippi tòa án địa phương xử lý vi phạm giao thông của bạn có theo ý trên vé của bạn, bạn có nên liên lạc với văn phòng địa phương quận Mississippi thư ký của giám sát di chuyển của bạn vi phạm trước ngày tòa án của bạn để xem đây là một khả năng, hoặc xuất hiện tại tòa án để làm như vậy yêu cầu.

Ngoài việc có thể được yêu cầu bởi một tòa án địa phương Mississippi để tham dự một trường lưu lượng truy cập trực tuyến hoặc Mississippi chương trình lái xe trực tuyến phòng thủ hoặc là một phần của bạn bị phạt vi phạm giao thông hoặc để có một sự vi phạm giao thông giảm hoặc miễn nhiệm, một số tòa án sẽ xem xét việc giảm Mississippi của bạn vi phạm giao thông bị phạt nếu bạn đã tham gia vào một chương trình học Mississippi tuyến giao thông trước khi incurring các vi phạm.

Lợi ích của Giữ Mississippi Lái xe Record Clear của bạn

Nhìn chung, Mississippi tuyến giao thông trường học và Mississippi chương trình trực tuyến cải thiện điều khiển được thiết kế để dạy cho bạn thói quen lái xe phòng thủ và cải thiện khả năng lái xe của bạn để bạn có thể giúp giữ cho bản thân và Mississippi trình điều khiển khác an toàn. Bằng cách đó, bạn cũng có thể ở Việt vi phạm giao thông giữ hồ sơ lái xe Mississippi của bạn càng rõ ràng càng tốt.

Giữ hồ sơ lái xe Mississippi của bạn rõ ràng là một ý tưởng tốt cho một số lý do quan trọng. Ngoài ra để ngăn chặn tiền phạt nặng nề, sạch Mississippi hồ sơ lái xe của bạn làm cho nó rất ít khả năng rằng một tòa án Mississippi sẽ đình chỉ hoặc thu hồi các đặc quyền lái xe Mississippi của bạn, bạn nên được negligently tham gia vào một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và tránh hoặc vi phạm giao thông khác.

Bạn cũng giữ cho bạn tự động bảo hiểm tỷ giá thấp bằng cách giữ Mississippi hồ sơ lái xe của bạn miễn tội phạm giao thông, và bằng cách tham gia trực tuyến Mississippi Mississippi chương trình cải thiện điều khiển. Xe công ty bảo hiểm có nhiều ít có khả năng tăng phí bảo hiểm của bạn nếu hồ sơ của bạn lái xe là nguyên sơ hơn nếu nó được laden với tội phạm giao thông và các lớp học lái xe không có phòng thủ.

Mature Driver Bảo hiểm Giảm giá

Mississippi tự động công ty bảo hiểm cũng có thể cung cấp giảm giá bảo hiểm cho Mature Drivers, những người lái xe trên 50 tuổi. Nếu bạn là một Mississippi trưởng thành lái xe và đã được tham gia vào một vụ tai nạn giao thông hoặc thu được một dẫn giao thông Mississippi, bạn nên liên hệ với hãng bảo hiểm xe của bạn và yêu cầu nếu một trường lưu lượng truy cập trực tuyến hoặc điều khiển trực tuyến Mississippi Mississippi cải thiện chương trình này sẽ giúp giảm chi phí bảo hiểm của bạn.

Vị thành niên Driver Bảo hiểm Giảm giá

Tương tự như trưởng thành giảm giá xe, Vị thành niên điều khiển những người dưới 18 tuổi thường là đủ điều kiện để giảm giá bảo hiểm tương tự. Một tuyến giao thông Mississippi trường hoặc cải thiện trình điều khiển Mississippi chương trình có thể giúp giữ mức giá bảo hiểm của bạn từ ở cao như là phổ biến với các lái xe trẻ tuổi. Nếu bạn là một người lái xe chưa thành niên hoặc có một người lái xe chưa thành niên trong gia đình của bạn và được trả tiền cho bảo hiểm xe của họ, bạn có thể muốn tìm hiểu nếu một tuyến giao thông Mississippi trường hoặc cải thiện trình điều khiển Mississippi chương trình sẽ giảm phí bảo hiểm bạn trả tiền và để tránh tăng một tài xế chưa thành niên phải được lấy tại một sự vi phạm giao thông.

Mississippi trong lớp giao thông trường học

Nếu bạn quyết định rằng một trường lưu lượng truy cập trực tuyến hoặc chương trình phòng thủ không phải là lái xe cho bạn, bạn cũng có thể xem xét việc tham dự một chương trình học giao thông ở một thiết lập lớp học truyền thống. Để tìm hiểu xem các trường giao thông và gạch vữa bạn quan tâm sẽ vượt qua vòng loại, bạn đơn giản chỉ cần liên hệ với văn phòng địa phương của bạn Mississippi thư ký quận hạt, hoặc gọi đến văn phòng địa phương của Cục An toàn Công cộng cho một danh sách chấp thuận trước trường giao thông Mississippi và chương trình lái xe phòng thủ.

Mississippi NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:

Tôi có thể thanh toán cho khoá học lái xe an toàn trực tuyến Mississippi của GoToTrafficSchool.com bằng ngân phiếu được không?

Được. Bạn có thể thanh toán cho khoá học lái xe an toàn trực tuyến Mississippi của GoToTrafficSchool.com trực tiếp trên mạng hoặc bằng cách gửi ngân phiếu theo đường thư.

Có cách nào để tôi có thể nhận được chứng chỉ hoàn tất khoá học Mississippi trong thời gian nhanh nhất không?

Để có thể chuyển chứng chỉ hoàn tất khoá học Mississippi của bạn trong thời gian nhanh nhất, chúng tôi có dịch vụ Chuyển phát qua đêm ưu tiên của FedEx (trễ nhất là 10 giờ 30 sáng ngày làm việc hôm sau) và dịch vụ Chuyển phát qua đêm tiêu chuẩn của FedEx (trễ nhất là 5 giờ chiều ngày làm việc hôm sau). Nếu bạn hoàn tất khoá học trực tuyến Mississippi vào ngày thứ sáu, chúng tôi cũng có dịch vụ Chuyển phát ngày thứ bảy của FedEx (trễ nhất là 12 giờ trưa thứ bảy). Đối với những người ở hạt Los Angeles, chúng tôi cũng sẵn có dịch vụ chuyển phát nhanh trong ngày.

Website của các bạn có bảo mật không?

Chương trình GoToTrafficSchool.com là một website mã hoá theo chuẩn SSL và hoàn toàn bảo mật. Khi đăng ký với khoá học giao thông trực tuyến Mississippi hoặc các khoá học đào tạo lái xe an toàn Mississippi của chúng tôi, bạn không phải lo lắng gì về thông tin cá nhân hay thông tin thẻ tín dụng kèm theo. Bảo mật thông tin cho bạn là ưu tiên số một của chúng tôi.

Tôi có thể dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Mississippi trên GoToTrafficSchool.com nhưng chỉ với điều kiện nó được chấp nhận bởi toà án Mississippi đối với việc miễn phạt. Làm sao tôi biết chắc điều đó?

Vui lòng kiểm tra với toà án Mississippi để tin chắc rằng khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Mississippi trên GoToTrafficSchool.com được chấp nhận cho việc miễn phạt vi phạm giao thông Mississippi.

Có khoá học nào rẻ hơn GoToTrafficSchool.com không?

GoToTrafficSchool.com đã trở thành một trong những nhà cung cấp chương trình đào tạo về giao thông Mississippi và các khoá học lái xe an toàn trực tuyến Mississippi lớn nhất và uy tín nhất cấp quốc gia bởi vì chúng tôi luôn luôn cung cấp cho khách hàng của mình dịch vụ với giá tốt nhất. Có những nhà cung cấp các chương trình học giao thông trực tuyến Mississippi khác lừa dối khách hàng bằng cách đưa ra một mức giá ở trang chủ, để cho khách hàng đăng ký toàn bộ chương trình học giao thông trực tuyến Mississippi của họ và chỉ khi kết thúc quá trình đăng ký khách hàng mới biết rằng mình phải trả rất nhiều loại ẩn phí khác làm gia tăng tăng tổng chi phí cho chương trình học giao thông trực tuyến Mississippi của mình.

Cấu trúc của chương trình học giao thông trực tuyến Mississippi là gì? Khoá lái xe an toàn trực tuyến Mississippi, khoá hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Mississippi và khoá giảm phí bảo hiểm trực tuyến Mississippi ?

Các khoá học Mississippi mà bạn tham gia với chúng tôi thuộc hai loại cơ bản: miễn phạt Mississippi và giảm phí bảo hiểm Mississippi. Bất cứ máy tính nào có truy cập internet đều có thể được sử dụng để tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Mississippi. Để thuận lợi cho bạn, chúng tôi cũng tạo điều kiện cho bạn bắt đầu và tạm dừng khoá học lái xe an toàn Mississippi phù hợp với lịch trình của bạn. Bạn có thể bắt đầu lại từ chỗ bạn đã tạm dừng ở bất kỳ lúc nào. Mỗi khoá đào tạo lái xe an toàn trực tuyến Mississippi được chia thành nhiều chương, và cuối mỗi chương sẽ có một bài kiểm tra trắc nghiệm được thiết kế để bạn chuẩn bị cho bài thi cuối khoá Mississippi. Chỉ đơn giản là bạn vượt qua được bài thi cuối khoá lái xe trực tuyến Mississippi là chúng tôi sẽ gửi cho bạn chứng chỉ Mississippi hoàn tất khoá học. Chứng chỉ Mississippi hoàn tất khoá học này sẽ được gửi bằng đường thư theo phương thức gửi mà bạn đã chọn lúc đăng ký.

Khoá học giảm phí bảo hiểm trực tuyến Mississippi trên GoToTrafficSchool.com có thể giúp tôi có được chiết khấu trên phí bảo hiểm ô tô của mình không?

Nhiều, nhưng không phải tất cả. Các công ty bảo hiểm Mississippi sẽ cho bạn một mức chiết khấu khi bạn tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Mississippi. Bạn nên tham vấn với đại lý bảo hiểm Mississippi của mình để tìm hiểu xem bạn có được chiết khấu dành cho người lái xe an toàn Mississippi nếu bạn hoàn tất khoá học giảm phí bảo hiểm Mississippi trong chương trình học giao thông trực tuyến hay không.

Tôi có vài biên bản phạt vi phạm giao thông Mississippi. Bằng cách nào tôi có thể sử dụng GoToTrafficSchool.com để xoá bỏ toàn bộ chúng?

Không. Chương trình học giao thông trực tuyến Mississippi sẽ cho phép bạn xoá bỏ chỉ một biên bản phạt mà thôi. Đó là bởi vì đa số toà án sẽ không cho phép bạn xoá bỏ nhiều hơn một biên bản phạt với một khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe. Đa số các tiểu bang cũng không cho phép người bị đơn dự chương trình học giao thông, khoá học lái xe an toàn, hoàn thiện kỹ năng lái xe hoặc giảm điểm nhiều hơn một lần trong thời hạn quy định (12, 18 hoặc 24 tháng). Để có thêm thông tin về nguyên tắc hợp lệ của toà án Mississippi đối với các khoá học giao thông, chọn toà án của bạn và xem "các điều kiện hợp lệ". Nếu không có điều kiện hợp lệ nào trong đó, vui lòng tham vấn toàn án của bạn ở Mississippi để đảm bảo rằng bạn có thể ghi danh vào khoá học giao thông trực tuyến Mississippi để xoá bỏ biên bản phạt.

Tôi có thể thường xuyên phải bắt đầu và tạm dừng các khoá học miễn phạt trực tuyến Mississippi, giảm phí bảo hiểm trực tuyến Mississippi hoặc giảm điểm trực tuyến Mississippi trên GoToTrafficSchool.com. Như vậy liệu có được không?

Đương nhiên rồi. Khoá học lái xe an toàn trực tuyến Mississippi của GoToTrafficSchool được thiết kế để phù hợp với lịch trình bận rộn của bạn và bạn có thể học và tạm dừng thường xuyên nếu cần.

Tôi muốn biết chứng chỉ hoàn tất khoá học lái xe an toàn trực tuyến Mississippi của tôi sẽ được gửi đến đâu.

Chứng chỉ hoàn tất khoá học Mississippi của bạn đối với khoá học lái xe an toàn trực tuyến Mississippi hoặc chương trình học giao thông trực tuyến sẽ được gửi đến địa điểm được chỉ định bởi toà án của bạn. Bạn sẽ có thông tin chi tiết hơn về toà án của bạn, nơi có quyền phán xét đối với giấy phép của bạn một khi bạn đã hoàn tất quy trình đăng ký tình trạng chương trình học giao thông trực tuyến Mississippi hoặc khoá học lái xe an toàn trực tuyến Mississippi.

Tiền tôi đóng cho chương trình học giao thông trực tuyến Mississippi có thể được hoàn lại hay không?

Có. Tiền bạn đóng cho chương trình học giao thông trực tuyến Mississippi có thể được hoàn lại ở bất kỳ thời điểm nào trước khi hoàn tất chương trình học lái xe an toàn trực tuyến Mississippi nếu bạn gửi yêu cầu trước khi chứng chỉ hoàn tất khoá học Mississippi được gửi đi.

Mắt tôi khó đọc chữ. Khoá học giao thông trực tuyến Mississippi có tính năng nào trợ giúp không?

Có. Đối với những người có vấn đề về thị lực, chúng tôi cung cấp tuỳ chọn "read along (đọc lên)" trong tất cả các khoá hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Mississippi của chúng tôi. Tuỳ chọn này hoạt động bằng cách đọc lớn các bài học của khoá học lái xe an toàn Mississippi trong lúc bạn xem những dòng chữ trên màn hình.

Có phải tất cả toà án Mississippi đều chấp nhận khoá học lái xe an toàn trực tuyến Mississippi hoặc chương trình học giao thông trực tuyến Mississippi của GoToTrafficSchool.com không?

Không phải tất cả toà án đều chấp nhận khoá học lái xe an toàn trực tuyến Mississippi của chúng tôi. Đó chính là lý do mà chúng tôi đề nghị bạn nên kiểm tra với toà án để đảm bảo rằng khoá học lái xe an toàn trực tuyến tại GoToTrafficSchool.com thoả mãn được yêu cầu của toà án.

Liệu tôi có đủ điều kiện để tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Mississippi miễn phạt, khoá học giảm phí bảo hiểm trực tuyến Mississippi hoặc khoá học giảm điểm trực tuyến Mississippi trên GoToTrafficSchool.com không?

Đa số các tiểu bang chỉ cho phép người bị đơn tham dự học lái xe an toàn một lần trong mỗi 12 đến 24 tháng. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên kiểm tra với toà án Mississippi  để đảm bảo rằng bạn có đủ điều kiện để học khoá hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Mississippi trên GoToTrafficSchool.com.

Có bao nhiêu bài trắc nghiệm lái xe an toàn trực tuyến Mississippi trong các khoá miễn phạt trực tuyến Mississippi, giảm phí bảo hiểm trực tuyến Mississippi hoặc giảm điểm trực tuyến Mississippi ?

Có một bài trắc nghiệm giao thông trực tuyến Mississippi sau mỗi chương của khoá học lái xe an toàn trực tuyến Mississippi trên GoToTrafficSchool.com.

Tôi thực sự muốn được giảm điểm vi phạm nếu tôi tham dự khoá học lái xe an toàn trực tuyến Mississippi của GoToTrafficSchool.com. Vậy phải làm thế nào?

Ở đa số các tiểu bang, bạn có thể tham dự khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Mississippi của chúng tôi để tránh bị ghi điểm vào hồ sơ lái xe. Chỉ có một ít tiểu bang cho phép bạn dự khoá học giao thông trực tuyến Mississippi của GoToTrafficSchool.com với mục đích xoá bỏ điểm vi phạm hiện tại ra khỏi hồ sơ lái xe, nhưng nói chung trường hợp này không phổ biến.

Tôi muốn chắc chắn rằng mình nhận được tín chỉ trong khoá học lái xe an toàn trực truyến Mississippi của GoToTrafficSchool.com. Tôi bị phạt ở tiểu bang khác. Vậy tôi có thể ghi danh học khoá lái xe an toàn trực tuyến Mississippi tại GoToTrafficSchool.com hay là tôi phải ghi danh ở tiểu bang mà tôi nhận biên bản phạt?

Nếu bạn bị phạt ở Mississippi, bạn phải ghi danh với khoá học giao thông trực tuyến Mississippi của chúng tôi. Tương tự, nếu bạn dự khoá học lái xe an toàn cho tiểu bang khác hay quốc gia khác không phải là nơi bạn bị phạt thì toà án Mississippi sẽ bác bỏ chứng chỉ của bạn và bạn có thể không nhận được tín chỉ nào cho khoá học.

Có khả năng nào mà tôi có thể dự khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Mississippi trên GoToTrafficSchool.com nếu thời hạn học giao thông Mississippi chỉ còn 3 ngày không?

Ở một số tiểu bang như là Arizona thì bạn có thể không được ghi danh học lái xe an toàn Mississippi nếu bạn có ít hơn 10 ngày trước thời hạn chót học giao thông Mississippi của bạn. Vui long kiểm tra với toàn án Mississippi xem họ có gợi ý gì không.

Toàn án Mississippi bảo tôi phải dự một khoá học giao thông Mississippi. Tôi có thể ghi danh trong khoá học lái xe an toàn trực tuyến Mississippi của GoToTrafficSchool.com để đáp ứng đòi hỏi của toà án hay không?

Nếu toà án Mississippi chỉ định bạn ghi danh học khoá hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Mississippi của GoToTrafficSchool.com thì bạn có thể ghi danh cho khoá học này. Nếu toà án Mississippi không chỉ định rõ là bạn phải dự khoá học an toàn giao thông Mississippi nào thì chúng tôi đề nghị bạn trước hết nên hỏi toàn án Mississippi xem là bạn có thể dự khoá học trực tuyến tại GoToTrafficSchool.com hay không.

Tôi thực sự bận rộn với công việc và không có nhiều thời gian. Khoá học lái xe an toàn trực tuyến Mississippi của GoToTrafficSchool.com có thay thế được cho chương trình học trên lớp Mississippi truyền thống được không?

Có. Chương trình học lái xe an toàn trực tuyến Mississippi của GoToTrafficSchool.com thay thế được cho chương trình học trên lớp Mississippi truyền thống. Hãy đảm bảo là tiểu bang của bạn hoặc toà án chỗ bạn chấp nhận khoá học lái xe an toàn trực tuyến Mississippi trên GoToTrafficSchool.com của chúng tôi bằng cách kiểm tra với toàn án, người có quyền phán quyết trên biên bản phạt của bạn.

Tôi có phải trải qua quá trình xác thực nhân thân đối với khoá học lái xe an toàn trực tuyến Mississippi hay không?

Mặc dù đa số toà án Mississippi sẽ không yêu cầu bạn xác thực nhân thân, một số toàn án ở Mississippi có thể yêu cầu điều đó dưới dạng một bài thi sát hạch cuối khoá, một bảng câu trả lời cuối cùng có công chứng hoặc sử dụng xác thực nhân thân thông qua mức tín dụng hạn chế. Nếu toà án Mississippi, người có quyền quyết định đối với khoá học hoàn thiện kỹ năng lái xe trực tuyến Mississippi của bạn, có yêu cầu xác thực nhân thân, thì chúng tôi sẽ cho bạn biết. Toà án sẽ sử dụng những thông tin này để xác minh rằng bạn là chính mình trước khi hoàn tất bài thi cuối khoá học giao thông trực tuyến Mississippi. Việc này nhằm đảm bảo là không có người nào khác thay bạn tham dự khoá học trực tuyến Mississippi.


Trang chủ | Giao thông trường học đăng ký | Đăng nhập | Thông tin khóa học | Thành viên | Giảm giá bảo hiểm | Bảo hiểm | Giao dịch đặc biệt
Liên hệ | Trợ giúp bàn | Giấy chứng nhận giao hàng | Địa điểm thử nghiệm | Chương trình bảo lãnh | Các ý kiến sinh viên
Ngôn ngữ khóa học | Sơ đồ trang web

Các khóa học trong nhiều ngôn ngữ!

Người lái xe ở Texas: Xoá biên bản phạt của bạn với GetDefensive.Com, khoá học lái xe phòng vệ trực tuyến tốt nhất!
Đào tạo lái xe trực tuyến - Học lái xe trực tuyến với TeenDrivingCourse.Com!