Registered Users Sign In Here
Traffic School: Send this page to a friend
Live Help

BẠN ĐANG Ở ĐÂY:    trang chủ » đăng ký
» New Mexico (thay đổi)

State Flag

Chào mừng bạn đến với

Lớp giao thông trực tuyến và lái xe an toàn New Mexico

Quản Hạt được lựa chọn » (Thay đôi Tòa)

New Mexico Online Traffic School Defensive Driving

Details: Chúng tôi cống hiến các khóa học trên mạng mà bạn có thể tham dự trên máy vi tính có gắn mạng. Sau khi học xong khóa học trện mạng thì bạn phải thi xong khóa thi cuối cùng, với số điểm 80%. Tuy nhiên, bạn có thể thi lại cuộc thi nầy bao nhiêu lần cũng được nếu cần mà không phải trả tiền thêm.
Certificate Delivery: Chúng tôi sẽ đệ nạp bản chứng chỉ gốc cho bạn. Bấy giờ chính bạn phải đảm nhận trách nhiệm nạp nó cho tòa của bạn. Bạn chọn cách gửi giấy chứng chỉ khi bạn đăng ký. Nếu bạn không thể học xong khóa học 10 ngày trước ngày hết hạn nạp, thì bạn nên chọn một trong các phương pháp gửi tốc hành. Chúng tôi cũng sẽ gửi cho bạn một điện thư để xác nhận và một trang để in khi hoàn tất khóa học, để giữ làm hồ sơ lưu. Các chứng chỉ được gửi thư đi cùng ngày với việc bạn hoàn tất khóa học nếu bạn chấm dứt việc học trước 4 giờ chiều PST. Nếu bạn học xong khóa trước 4 giờ chiều, chứng chỉ của bạn sẽ được gửi đi vào sáng hôm sau.

VUI LÒNG CHỌN KHOÁ HỌC CỦA BẠN

Giao thông Việt Trường

$40.00

Khoá Học Làm Bài Tập tại gia bằng tiếng Việt: Khoá nầy cho bài tập không ấn định thời hạn phải xong.  Bài tập sẽ được gửi đến bạn cùng với bảng trả lời trắc nghiệm,  Bạn có thể gửi trả lại bảng đó lại cho chúng tôi bằng bưu điện, fax hay điện thư để chấm điểm .  Một khi bạn học xong khóa, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng điện thư, và sẽ bạn gửi chứng chỉ đến cho toà giùm cho bạn.

Chọn

Giao thông Việt Trường, Bảo hiểm giảm (Bundle)

$45.00

Khoá Học Làm Bài Tập tại gia bằng tiếng Việt: Khoá nầy cho bài tập không ấn định thời hạn phải xong.  Bài tập sẽ được gửi đến bạn cùng với bảng trả lời trắc nghiệm,  Bạn có thể gửi trả lại bảng đó lại cho chúng tôi bằng bưu điện, fax hay điện thư để chấm điểm .  Một khi bạn học xong khóa, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng điện thư, và sẽ bạn gửi chứng chỉ đến cho toà giùm cho bạn.

Chọn

Trang chủ | Giao thông trường học đăng ký | Đăng nhập | Thông tin khóa học | Thành viên | Giảm giá bảo hiểm | Bảo hiểm | Giao dịch đặc biệt
Liên hệ | Trợ giúp bàn | Giấy chứng nhận giao hàng | Địa điểm thử nghiệm | Chương trình bảo lãnh | Các ý kiến sinh viên
Ngôn ngữ khóa học | Sơ đồ trang web

Các khóa học trong nhiều ngôn ngữ!

Người lái xe ở Texas: Xoá biên bản phạt của bạn với GetDefensive.Com, khoá học lái xe phòng vệ trực tuyến tốt nhất!
Đào tạo lái xe trực tuyến - Học lái xe trực tuyến với TeenDrivingCourse.Com!